Category Archives: Nowe książki

Next Page

Adam Jarosz – Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej

 

Adam Jarosz

Samorząd miejski jako sfera podmiotów politycznych w procesie transformacji ustrojowej
Rostock i Toruń w ujęciu porównawczym
(1990-2014)

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXIII/17

Dr Adam Jarosz jest adiunktem w Instytucie Politologi Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących samorządu terytorialnego oraz w historii i współczesności  Niemiec.

W swojej dysertacji poddał analizie kształtowanie się samorządów w Polce i w na terenie byłego NRD po roku 1989.

Autor posłużył się przykładami dwu bardzo podobnych miast miast Rostocku i Torunia.

Dowiemy się jak rozwijały się lokalne ugrupowania i elity polityczne.

Szczególna kategorią teoretyczną, jaką posługuje się autor jest podmiotowość polityczna.

Mikołaj Hajduczenia – Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Toruniu

 

Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Toruniu

Opracowanie: ks. Mikołaj Hajduczenia
Fotografie: Dariusz Osuch

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2014

Sygnatura SIRr XXXIV/145

Ks. mitrat płk Mikołaj Hajduczenia – proboszcz Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Toruniu opracował dzieje cerkwi przy ul. Podgórnej 69.

Autor opisał dzieje społeczności prawosławnej w Toruniu.

Drewniany budynek świątyni (początkowo protestanckiej) został wzniesiony w 1888 roku.

Siedzibą parafii prawosławnej stał się w 1939 roku.

Ważne informacje dotyczą prześladowań prawosławnych, jakie spadły na nich w 1945 roku po wkroczeniu do Torunia Armii Czerwonej.

W opracowaniu znajdziemy tez szczegółowy opis wyglądu świątyni, jej wyposażenia oraz ikon.

Cerkiew została niedawno odnowiona.

Książkę uzupełnia szereg archiwalnych i współczesnych fotografii.

Andrzej Kamiński – 80 lat toruńskiego Pomorzanina

 

80 lat toruńskiego Pomorzanina

Opracowanie: Andrzej Kamiński

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2015

Sygnatura SIRr XXVII/30

Andrzej Kamiński jest toruńskim artystą fotografikiem i fotoreporterem dziennika „Nowości”.

Jest również od dzieciństwa związany z toruńskim klubem sportowym „Pomorzanin”.

„80 lat toruńskiego Pomorzanina” to wydawnictwo jubileuszowe,  poświęcone założonemu już w 1935 roku klubowi.

Jest to album przedstawiający dzieje i działalność Pomorzanina od okresu przedwojennego do współczesności.

Zamieszczone fotografie przedstawiają początki klubu, sylwetki związanych z nim olimpijczyków, sylwetki działaczy, obiekty sportowe.

Obszernie zilustrowana została działalność klubowych sekcji:

 • bokserskiej,
 • gimnastycznej,
 • hokeja na lodzie,
 • lekkoatletycznej,
 • siatkówki,
 • szachowej,
 • zapasów,
 • podnoszenia ciężarów,
 • łyżwiarskiej,
 • żeglarskiej,
 • piłki nożnej,
 • hokeja na trawie.