Category Archives: Nowe książki

Next Page

Marcin Leszczyński – Pomorze 1945

 

Marcin Leszczyński

Pomorze 1945

Wydawnictwo Bellona

Warszawa 2014

Sygnatura SIRr VIb/8-72

W serii „Historyczne Bitwy” wydawnictwa Bellona ukazała się książka Marcina Leszczyńskiego „Pomorze 1945”.

Autor bardzo szeroko nakreślił tło przyszłych zmagań.

Opisał ofensywę zimową i przebieg operacji operacji wiślańsko-odrzańskiej i mazowiecko-mazurskiej na początku 1945 roku.

Przedstawił armie przeciwników, ich organizację, liczebność, uzbrojenie, sztukę wojenna i dowódców.

Opisano również Wojsko Polskie.

Szczegółowo przedstawiono przebieg walk na Pomorzu miedzy 10 lutego a 31 marca 1945 roku, które prowadził 1. i 2. Front Białoruski Armii Czerwonej.

Opisano:

 • wyjście na Odrę i działania 1. Armii Wojska Polskiego w pasie przesłaniania Wału Pomorskiego
 • reakcję Niemców i obronę „Twierdzy Piła”
 • dalsze walki a pasie głównym Wału Pomorskiego i na przedpolu Stargardu Szczecińskiego
 • odcięcie Prus Wschodnich
 • walki o Twierdze Toruń, Grudziądz i Elbląg
 • operację „Sonnenwende” – kontrofensywę Niemców
 • przełamanie niemieckiej obrony na przełomie lutego i marca 1945
 • rozbicie X Korpusu Pancernego SS przez 1. Armię Wojska Polskiego
 • likwidację zgrupowanie trzebiatowskie Wehrmachtu i niemieckiego przyczółka pod Szczecinem
 • bitwę o Kołobrzeg i wyjście nad Bałtyk 1. Armii Wojska Polskiego
 • walki o Gdańsk i Gdynię
 • ewakuację Niemców drogą morską

Autor opisał również los jeńców oraz gwałty na ludności cywilnej.

Niemcy do końca wojny bronili się jeszcze na wyspie Wolin, w Szczecinie, na półwyspie Hel i na Żuławach, ale te enklawy nie odegrały większej roli.

Tymczasem Rosjanie mogli ustabilizować front na linii Odry i przygotować się do operacji berlińskiej.

40 lat Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy

 

40 lat Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy

Redakcja: Edward Małachowski

Wydawcy:
Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”

Bydgoszcz 2004

Sygnatura SIRr XXXIV/176

Księga pamiątkowa została wydana z okazji jubileuszu 40-lecia Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy.

Składa się na nią szereg artykułów wspomnieniowych.

Spis treści:

Słowo wstępne Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, JE  Ks. Biskupa Jana Tyrawy z okazji 40-lecia Duszpasterstwa Akademickiego

Mariola Drapiewska – Następne lata przed nami. Odwagi!

Edward Małachowski, ks. Wenacjusz Zmuda – Kalendarium Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy 1964-2004

Stefan Pastuszewski – Ataki władzy komunistycznej

Edward Małachowski – Środowisko akademickie Bydgoszczy. Rozwój. 

Edward Małachowski – Środowisko akademickie Bydgoszczy. Dzieje starań o uniwersytet

Jerzy Drożniewski – Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „VIATOR” w latach 1964-1972

Andrzej Adamski – Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego przy Parafii pw. Św. Trójcy

Elżbieta Laskowska – „STRYSZEK” – Wincentyńskie Duszpasterstwo Akademickie przy Bazylice Św. Wincentego á Paulo. Namiastka historii

Sława Dzwoniarska – Droga do „EMAUS”

Anna Barbachen – Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „LOGOS”

Mariola Drapiewska, Agnieszka Libecka, Anna Wrzesińska – „MARTYNIA” to znaczy

Joanna Niezgódka, Lutosława Runge, ks. Wenacjusz Zmuda -„faraDA” – spotkanie z Bogiem i człowiekiem

Mirosław Kobierski – Duszpasterstwo Akademickie „ARKA” przy kościele Św. Andrzeja Boboli

Lech Pałagan, Zbigniew Woźniak – Misterium Wielkopostne. Historia Krzyża

Elżbieta Laskowska, Edward Małachowski, ks. Wenacjusz Zmuda – Duszpasterze akademiccy

Edward Małachowski, Krystyna Graduszewska-Czerebiej – Członkowie Duszpasterstw Akademickich

Stefan Cosban-Woytycha, Ryszard Sobczak – Dywersja i sabotaż na Pomorzu Gdańskim 1939-1945

 

Stefan Cosban-Woytycha
Ryszard Sobczak

Dywersja i sabotaż na Pomorzu Gdańskim 1939-1945

Wydawnictwo Poligraf

Brzezia Łąka 2017

Sygnatura SIRr VIb/8-71

W opracowaniu przedstawiono różne metody walk dywersyjno-sabotażowych, jakie stosowały polskie organizacje niepodległościowe w walce z Niemcami na Pomorzu Gdańskim.

Autorzy monografii oparli się na szerokiej bazie źródłowej i wykorzystali szereg dokumentów, pamiętników, wspomnień i artykułów naukowych.

Książka przynosi wiele nowych ustaleń dotyczących akcji dywersyjnych i sabotażu gospodarczego.

Akcje dywersyjno-sabotażowe licznych na Pomorzu Gdańskim organizacji podziemnych przyczyniły się do osłabienia niemieckiego potencjału militarnego.

Miały również wpływ psychologiczny na społeczeństwo niemieckie, gdyż przeprowadzano je na terenach wcielonych do Rzeszy.

W książce opisano sytuację na Pomorzu Gdańskim w przededniu wojny i w jej początkowym okresie.

Opisano początki ruchu partyzanckiego w Borach Tucholskich i życie partyzanckie w leśnych bunkrach i schronach.

Zwrócono również uwagą na rekrutację i szkolenie organizacji paramilitarnych w przededniu wybuchu wojny.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół’, Związek Strzelecki, Tajna Organizacja Wojskowa „Grunwald” miały duży udział w szkoleniu wojskowym, szkoleniu dywersyjnym, szkoleniu wywiadowczym i szkoleniu na potrzeby sabotażu.

W okresie wojny dużą rolę odegrał oczywiście Związek Walki Zbrojnej  i Armia Krajowa, ale i mniejsze oddziały partyzanckie jak „Świerki”,  Polska Armia Powstania, Gryf Pomorski, Komenda Obrony Polski.

Autorzy opracowania opisali terror i masowe niemieckie zbrodnie na Pomorzu Gdańskim w początkowym okresie wojny,

Kolejne rozdziały książki były poświęcone rozmaitym metodom walki dywersyjnej i sabotażu.

Opisano akcje dywersyjno-sabotażowe przeciwko niemieckiemu przemysłowi zbrojeniowemu.

Wielką rolę odegrał sabotaż zwłaszcza w zakładach amunicyjnych.

Opisano akcje dywersyjno sabotażowe przeciwko transportowi niemieckiemu.

Pomorscy partyzanci przeprowadzali akcje wymierzone w niemiecką kolej oraz napady na transporty rolno-spożywcze.

Opisano również akcje sabotażowe wymierzone w administrację niemiecką i agentów gestapo.

Opisano sabotaż i dywersję w niemieckich zakładach pracy, w przemyśle i rolnictwie.

Przejawem sabotażu gospodarczego było też wyrządzanie  szkód i niszczenie sprzętu kolejowego, drogowego i lotniczego.

Osobno opisano działalność dywersyjno-sabotażową przeciwko niemieckiemu przemysłowi stoczniowemu i przeciwko niemieckim statkom i okrętom

Na zakończenie opracowania opisano ściganie sprawców sabotażu i dywersji przez niemiecki wymiar sprawiedliwości.

Represje obejmowały osoby świeckie i duchownych.

Cennym uzupełnieniem monografii są załączone do niej tabele przedstawiające wyniki akcji sabotażowych, efekty działań dywersyjnych, zestawienie akcji dywersyjnych przeciwko niemieckiej  kolei i zestawienie akcji sabotażowych wymierzonych w przemysł stoczniowy.