Category Archives: Nowe książki

Next Page

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 1945-2015

 

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny
w Golubiu-Dobrzyniu
1945-2015

Redakcja: Dariusz Guzowski

Golub-Dobrzyń 2016

Sygnatura SIRr XXXI/105

Publikacja została opracowana w 70. rocznicę powstania Liceum i Gimnazjum w Golubiu-Dobrzyniu.

Publikację przygotowali pod redakcją Dariusza Guzowskiego członkowie grona pedagogicznego: Elżbieta Kochner, Lidia Kwiatkowska, Monika Kwidzyńska, Mariusz Rzepkowski.

Książka zawiera prezentację szkoły, opowiada o jej tradycjach, wspomina nauczycieli i uczniów.

W publikacji znalazły się wypowiedzi dyrektorów „Wazówny” Piotra Wiśniewskiego i Zbigniewa Winiarskiego.

Można również przeczytać wspomnienia absolwentów szkoły prof. dr. hab. inż. Jerzego Błażejowskiego i Marii Bicz.

Książka zawiera kalendarium historyczne, rozdziały poświęcone udziałowi szkoły w projektach europejskich, osiągnięciom sportowym uczniów, działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Victoria”, wycieczkom szkolnym.

Publikacja opisuje również działalność kulturalną szkoły , osiągnięcia artystyczne uczniów „Wazówny”, działalność chóru szkolnego „Cantus”.

Nie zabrakło również wyliczenia sukcesów jakie uczniowie Zespołu Szkół nr 1 odnieśli w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i krajowym.

Opracowanie jest bogato ilustrowane, zawiera zdjęcia archiwalne oraz dokumentujące współczesne życie szkoły.

Joanna Matyasik – Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

 

Joanna Matyasik

Polonika XVI-XVII w. ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
Katalog

Wydawnictwo Koronis

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr XXXVc/29

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy posiada w swych zbiorach ponad 8 tysięcy starych druków.

Wśród nich znajduje się 490 poloników z XVI-XVII wieku (w 517 egzemplarzach).

Katalog poloników opracowany przez dr Joannę Matyasik obejmuje druki wydane w języku polskim, polskiego autorstwa oraz wytłoczone na ziemiach I Rzeczypospolitej.

Co więcej autorka uwzględniła również stare druki związane z kulturą i państwem polskim poprzez treść, w tym również druki zagraniczne.

Najstarszym drukiem zawartym w katalogu jest „Opusculum eruditum” Filipa Beroaldo, wydana w Erfurcie w 1505 roku.

Opisy bibliograficzne zawarte w katalogu dostarczają informacji na temat autora druku, tytułu, miejsca wydania, firmy drukarskiej, daty wydania, objętości druku, formatu, występowania w bibliografiach, dedykacji, aprobat, ikonografii, defektach, proweniencji, znakach własnościowych, oprawach, sygnaturze.

Bardzo cenną częścią książki są liczne indeksy:

 • koordynacja sygnatur i numerów katalogów
 • indeks autorów, tłumaczy komentatorów, redaktorów, autorów dział w pracach zbiorowych, osób występujących w tytułach
 • indeks drukarzy, nakładców, księgarzy, firm wydawniczych i księgarskich
 • wykaz druków według miast, drukarzy, nakładców, firm wydawniczych i drukarskich
 • indeks chronologiczny
 • indeks autorów dedykacji
 • indeks adresatów dedykacji
 • indeks autorów aprobaty
 • indeks autorów rycin
 • indeks proweniencji
 • wykaz ilustracji zawartych w katalogu

Warto polecić rownież „Wstęp” do katalogu, w którym opisano bardzo ciekawie kolekcję poloników.

„460 lat Podgórza 1555-2015” – promocja książki – zaproszenie

 

460 lat Podgórza
1555-2015

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Torunia

Promocja książki

23 stycznia 2018

godz. 17.00

Książnica Kopernikańska w Toruniu

Towarzystwo Miłośników Torunia i Książnica Kopernikańska rekomendują książkę 460 lat Podgórza 1555-2015 – jej promocja w dniu 23 stycznia 2018 o godz. 17.00 w Książnicy Kopernikańskiej.

 Po przeszło dwóch latach od konferencji o tematyce podgórskiej i 10 latach po ukazaniu się jubileuszowej pozycji Tadeusza Zakrzewskiego i Karoli Ciesielskiej 450 lat toruńskiego Podgórza 1555-2005 – kolejnie jubileuszowe wydawnictwo ToMiTo o tej lewobrzeżnej części Torunia.

Na pozycje składają się artykuły, które są opisem dziejów tego do 1938 roku samodzielnego miasta.

 

Nie zabrakło w niej dwóch autorów, którzy wcześniej, tak zabiegali o popularyzację historii toruńskiego lewobrzeżna.

Znajdziemy tam sporządzoną przez doc. Karolę Ciesielską – miłośniczkę Podgórza, a przygotowaną do druku przez Jolantę Wasiewską (członkinię Koła podgórskiego ToMiTo), listę ofiar eksplozji z 24 stycznia 1945 r. Głaz- Pomnik upamiętniający podgórską tragedię i Wybuch wagonów z amunicją na Podgórzu.

W tomie obecny jest także Tadeusz Zakrzewski, historyk i popularyzator wiedzy o mieście, miłośnik książek i starych fotografii.

Jego sylwetkę, kreśli swym niezwykle sprawnym piórem jego Przyjaciel od serca – także bibliofil i miłośnik Torunia redaktor Zefiryn Jędrzyński (Tadeusz Zakrzewski – zasłużony obywatel Podgórza), Jemu poświęcony jest także tekst Joanny Łagan z podgórskiego Domu Muz.

Dwa artykuły są poświęcone pradziejom Podgórza, jego poprzedniczce Nieszawie; są to teksty Lidii Grzeszkiewicz-Kotlewskiej Nieszawa w świetle badań archeologicznych, oraz Piotra Wronieckiego Nieszawa-nieinwazyjne wyniki badań lokalizacji osady.

Dwa teksty poświęcono także projektowi Podgórz widmo – który spopularyzował dzieje tej toruńskiej dzielnicy – niegdyś miasta (ich autorkami są: Katarzyna Kluczwajd, oraz z Domu Muz: Agnieszka Dąbrowska, Marta Siwicka).

Dzięki tej inicjatywie miłośnicy Pogórza mogą zwiedzać dzielnicę nie tylko na spacerach, ale i wirtualnie.

Dopełnieniem są materiały: Mariusza Tohmasa o dziejach Bractwa Kurkowego w Podgórzu.

Autorowi udało się zestawić listę członków bractwa w l. 1927-1938, ale i zrekonstruować jego historię, na bogatym tle dziejów innych bractw kurkowych na Pomorzu.

A wśród jej członków znaleźli się znamienici obywatele Podgórza: pierwszy i ostatni prezes bractwa – Tadeusz Weber (burmistrz miasta) i Józef Nowak, król kurkowy Wacław Szymański, czy honorowy obywatel Podgórza Maksymilian Noga, ale i lekarz Władysław Balewski (także prezes Towarzystwa Śpiewu „Halka”), ale także ks. Józef Domachowski, czy członkowie rodziny Chronowskich (właścicieli podgórskiego browaru).

Całość zamyka opracowanie Michała Wiśniewskiego Zapomniane Cmentarze Podgórskie – poświęcone zapomnianym nekropoliom – tym „za parawanem gęstego bzu”. Są to cmentarze ewangelickie (tzw. Ewangelicka Atlantyda) i rzymsko-katolickie, ale i tzw. przykościelne miejsca pochówku.

Książkę rozpoczyna wstęp Prezesa Towarzystwa Miłośników Torunia – prof. Krzysztofa Mikulskiego – który omawia i poleca artykuły w niniejszym zbiorze, ale także zachęca, by aktywnie działać na rzecz wzbogacania wiedzy o Toruniu.