Category Archives: Nowe książki

Previous Page · Next Page

Toruńskie pierniki i inne legendy

 

Toruńskie pierniki i inne legendy 

zilustrowała: Izabela Madeja
teksty: Edyta Wagonik-Barzyk

Wydawnictwo Zielona Sowa

Warszawa 2017

Sygnatura SIRr XXXIIb/107

Książka jest zbiorem dziewięciu niezwykłych legend i opowieści.

W większości są one doskonale znane wszystkim Polakom, jako ich pierwsze lektury z dzieciństwa.

  1. Toruńskie pierniki
  2. Jak powstały Karpaty
  3. O smoku wawelskim
  4. Morskie Oko
  5. Potwór
  6. Warszawska syrena
  7. Diabelski most
  8. Wieże kościoła Mariackiego
  9. Krakowskie gołębie

Opowieści ozdobione są pięknymi ilustracjami.

Krótkie teksty świetnie nadają się do czytania dzieciom.

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu 1918-2018

Jubileuszowy zbiór wspomnień na stulecie Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu
1918-2018 

Zespół redakcyjny: Katarzyna Batorska, Beata Jabłońska, Joanna Jabłońska, Marlena Łęgowska, Małgorzata Malinowska, Ewa Sicińska, Anna Staszewska, Anna Tuliszewska, Renata Tułodziecka, Nikola Włodarczyk, Hanna Zadrożna

Golub-Dobrzyń 2018

Sygnatura SIRr XXXI/120

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku utworzono w Dobrzyniu nad Drwęcą Publiczną Szkołę Powszechną.

Była ona zaczątkiem dzisiejszego Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

Zespół składa się obecnie ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu oraz od 2012 roku z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Golubiu-Dobrzyniu.

Z okazji jubileuszu stulecia Szkoły pracownicy Zespołu Szkół Miejskich przygotowali księgę pamiątkową ze wspomnieniami dyrektorów, nauczycieli i pracowników i uczniów Szkoły.

Kilkadziesiąt wspomnień uzupełnia kalendarium fotograficzne szkoły.

W książce opublikowano również rys historyczny dziejów Publicznej Szkoły Powszechnej w latach 1945-1951 pióra Edwarda Bartkowskiego.

Zamieszczono kalendarium historii Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu w latach 1918-2018.

Osobny rozdział poświęcono działalności Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w latach 2012-2018.

W książce znajdziemy wykaz nauczycieli zatrudnionych w Szkole w latach 1918-2018.

Możemy przeczytać również wiersze poświęcone Szkole napisane przez jej uczniów Martynę Kornacką i Ksawerego Kozerskiego.

Bożena Ciesielska – Skępe w opisie i fotografii

 

Bożena Ciesielska

Skępe w opisie i fotografii

Wydawca: WEiW Verbum

Brodnica – Skępe 2016

Sygnatura SIRr VIII/In-144

Bożena Ciesielska jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego w Szkole Podstawowej w Skępem.

Jest również popularyzatorką historii regionu, regionalnego dziedzictwa i postaci związanych ze Skępem.

Monografia Skępego rozpoczyna się od przypomnienia prehistorycznego skępskiego grodziska.

Czytelnicy mogą się również zapoznać z warunkami przyrodniczymi, położeniem miasta i jego demografią.

Kolejny rozdział książki poświęcony jest lokacji miasta, genezie nazwy Skępego, rozwojowi miasta, prawom miejskim i herbowi miejscowości.

Obszernie została opisana fundacja Kościoła Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztoru bernardynów w Skępem.

Opisane zostały malowidła, attyka, ołtarze na krużgankach, korpus nawowy, prezbiterium, sklepienia, kruchta, refektarz, boczne ołtarze w kościele, tron biskupi, wirydarz, krucyfiks seraficki, witraże i wieże, krużganki, kaplica św. Barbary, rzeźba Najświętszej Marii Panny, ambona, kropielnice, organy, księgozbiór klasztorny, obrazy, inskrypcje, spichlerz klasztorny i mur klasztoru.

Osobny rozdział poświęcony jest zabytkom miasta i miejscom pamięci.

Bardzo ciekawie opisano pierwszy kościół parafialny, drewnianą dzwonnicę, krzyż choleryczny, karczmę, drewniane domy, siedzibę leśnictwa, kaplicę „Na Borku”, katakumby, sam Borek, zajazd przy trakcie, dąb Napoleona, pałac Zielińskich, Belweder, zespół pałacowo-parkowy, cmentarze, przydrożne kapliczki, gospody i zajazdy, tablice, obeliski i Koziołka – symbol miasta.

Czytelnicy mogą również zapoznać się z ujęciem etnograficznym i etnologicznym Skępego.

Poznamy legendy o Skępem i legendę o Laluszce, tradycje pielgrzymowania do Sanktuarium, dawne budowle gospodarcze, zajęcia, gospodarstwa domowe, zabytkowe bramy, wrota, furty, portale i sienie.

Poznamy również najnowszą historię Skępego, zwłaszcza okres okupacji niemieckiej i czasy II wojny światowej, historię Żydów skępskich, dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej, powojenne władze miasta.

Monografia Skępego zawiera również starannie opracowane biogramy zasłużonych dla miasta osób.

Książkę zamyka rozdział poświęcony współczesnemu życiu kulturalnemu i szkolnictwu miasta.

Opracowanie zawiera również około 150 fotografii przedstawiających Skępe i jego zabytki.

Całość uzupełnia zestawienie ciekawostek o mieście oraz kalendarium dziejów Skępego.