Category Archives: Nowe książki

Previous Page · Next Page

Anna Koprowska-Głowacka – Legendy krzyżackie

 

Anna Koprowska-Głowacka

Legendy krzyżackie

Wydawnictwo Region

Gdynia 2014

Sygnatura SIRr XXXIIb/74

Anna Koprowska-Głowacka jest historykiem z wykształcenia i kolekcjonerem starych podań i legend z zamiłowania.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępnych jest kilka jej książek poświęconych Pomorzu, Kujawom i Ziemi Chełmińskiej.

1. Czarownice z Pomorza i Kujaw / Anna Koprowska-Głowacka. – Gdynia : Wydawnictwo Region, cop. 2010.
2. Duchy, zjawy i ukryte skarby : niesamowite miejsca województwa kujawsko-pomorskiego / Anna Koprowska-Głowacka ; [rys. Łukasz Salamon]. – Gdynia : Wydawnictwo Region, cop. 2011.
3. Legendy i podania z ziemi chełmińskiej / Anna Koprowska-Głowacka. – Gdynia : Wydawnictwo Region, 2009.
4. Legendy krzyżackie / Anna Koprowska-Głowacka ; [rys. Agnieszka Korfanty]. – Gdynia : Wydawnictwo Region, 2014.

Antologia „Legendy krzyżackie” zawiera 90 legend.

Łączy je postać zakonnika rycerza w białym płaszczu z czarnym krzyżem.

Państwo Zakony Krzyżackiego istniało od 1226 do 1525 roku na terenie Kujaw, Pomorza, Warmii i Mazur.

Autorka zebrała stare średniowieczne legendy poświęcone krzyżakom.

To ważna lektura dla pomorskich i mazurskich regionalistów.

Mieszkańcy wielu miejscowości odkryją na kartach książki podania dotyczące ich rodzinnych miast.

Są wśród nich legendy z Bobrownik, Brodnicy, Chełmna, Chełmzy, Golubia-Dobrzynia, Grudziądza, Radzik Dużych, Radzynia Chełmińskiego, Rywałdu, Sartowic, Torunia, Wąbrzeźna, Białej Góry, Bytowa, Człuchowa, Dzierzgonia, Gdańska, Gniewu, Grabiny-Zameczka, Lęborka, Malborka, Mezowa, Mikoszewa, Nowego Stawu, Osłonki, Podzamcza, Pomocy, Prabut, Przezmarku, Skaryszew, Zamku Kiszewskiego, Barcian, Bratian, Bryńska, Elbląga, Ełku, Grunwaldu, Kurzętnik, Lipnik, Lubawy, Łąk Bratiańskich, Pasłęka, Piszu, Ryna, Weklic i Węgorzewa.

Legendy szczególnie polecamy dzieciom i młodzieży.

Książka ozdobiona jest rysunkami Agnieszki Korfanty.

Maciej Tamkun – Poczet władców Pomorza – Dynastia Sobiesławiców

 

Maciej Tamkun
(ilustracje i tekst)

Poczet władców Pomorza
Dynastia Sobiesławiców

Wydawnictwo Region
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej

Gdynia, Wejherowo 2015

Sygnatura SIRr IIIA/105

Maciej Tamkun jest malarzem i regionalistą kaszubskim.

Opisał historię pomorskiej dynastii książąt gdańskich, ale nie tylko.

Wszystkim biografiom towarzyszą portrety władców namalowane przez artystę.

Nie mamy więc do czynienia tylko ze zbiorem biogramów, jak w przypadku innych słowników.

To album z bardzo udanymi wizerunkami książąt, które pobudzają wyobraźnię czytelnika.

Dynastia Sobiesławiców rządziła Pomorzem Gdańskim od połowy XII wieku jako namiestnicy.

Założyciel dynastii Sobiesław zapisał się w dziejach ufundowaniem klasztoru w Oliwie.

W 1227 roku Świętopełk II Wielki ogłosił niezależność Księstwa Pomorskiego.

Poczet obejmuje 11 mężczyzn i 3 kobiety należące do dynastii.

Ostatnim władcą z rodu Sobiesławiców był Mściwój II – zmarły w 1294 roku.

Dziś władcy Pomorzan są chlubą mieszkańców Kaszub i ważnym ogniwem spajającym ich wspólnotę.

Tajemnice Klasztoru Benedyktynek w Grudziądzu

 

Tajemnice Klasztoru Benedyktynek
w Grudziądzu

Redakcja: Anna Wajler

Wydawca:
Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Grudziądz 2014

Sygnatura SIRr XXXIV/148

Klasztor Benedyktynek w Grudziądzu powstał w 1631 roku.

Dzisiejszy budynek klasztoru wzniesiono w 1731 roku.

W tym też czasie odbudowano kościół pw. Ducha Świętego, który był integralną częścią klasztoru.

W 1750 roku wyzniesiono ozdobną furtę klasztorną zwaną Pałacem Opatek.

W 1836 roku władze pruskie dokonały kasaty klasztoru.

Kościół pw. Ducha Świętego stał się aż do 1900 roku świątynią protestancką.

W XIX wieku w klasztorze miało swoją siedzibę Seminarium Nauczycielskie, a w okresie międzywojennym Państwowe Liceum Pedagogiczne.

Od 1946 roku budynek klasztoru stał się siedzibą Muzeum.

W 1985 roku Muzeum przejęło również Pałac Opatek, w którym wcześniej mieściła się Państwowa Szkoła Muzyczna.

Pracownicy Muzeum, od 60-lat związani z budynkiem klasztoru Benedyktynek zorganizowali w 2014 roku wystawę poświęconą dziejom grudziądzkiego klasztoru.

Prezentowana obecnie książka „Tajemnice Klasztoru Benedyktynek w Grudziądzu” jest katalogiem wystawy.

Ale nie tylko.

Zawiera ona również opracowania, poświęcone historii grudziądzkich Benedyktynek, architekturze klasztoru i kościoła pw. Ducha Świętego, wyposażeniu wnętrz, a nawet odkryciom archeologicznym, jakie miały miejsce na terenie klasztoru.

Katalog zawiera kilkadziesiąt kolorowych zdjęć eksponatów z wystawy, takich jak stare dokumenty, plany, fotografie, wyroby rzemieślnicze, przedmioty liturgiczne, obrazy, druki, obiekty archeologiczne.

Spis treści:

  • Małgorzata Kurzyńska – Przedmowa
  • Dawid Schoenwald – Historia klasztoru Benedyktynek w Grudziądzu
  • Maja Murawska – Wyposażenie kościoła p.w. Ducha Świętego w czasie funkcjonowania Klasztoru Benedyktynek w Grudziądzu
  • Mariusz Żebrowski – Zespół dawnego opactwa Benedyktynek w Grudziądzu po roku 1836
  • Wioletta Pacuszka – Stan badań archeologicznych prowadzonych w obrębie dawnego zespołu poklasztornego Benedyktynek w Grudziądzu
  • Anna Wajler – Architektura dawnego klasztoru Benedyktynek w Grudziądzu
  • Katalog
  • Ilustracje
  • Literatura