Category Archives: Nowe książki

Previous Page · Next Page

Katarzyna Kluczwajd – Astronomiczna orbita

 

Katarzyna Kluczwajd

Astronomiczna orbita

Seria: Toruń SPACErkiem

Wydawca:
Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/T-172c

Katarzyna Kluczwajd jest znaną historyk sztuki, regionalistką oraz popularyzatorką sztuki i dziejów Torunia.

Książka „Astronomiczna orbita” to kolejna publikacja z serii „Toruń SPACErkiem”.

W sumie ukazały się już:
– Pierniczana orbita (2015)
– Krzyżacka orbita (2015)
– Astronomiczna orbita (2016)
– Kinowo-filmowa orbita (2017)

„Astronomiczna orbita” to przewodnik po Toruniu śladami miejsc w jakikolwiek sposób nawiązujących do postaci Mikołaja Kopernika.

Mikołaj Kopernik to nie tylko astronom – to również świetna marka.

Książka zawiera unikalne zdjęcia, również te dotąd nie publikowane.

Książka skład się z trzech części:
– Wprowadzenie
– Na trasie
– Na orbicie

Czytelnicy dowiedzą się wielu nieznanych ciekawostek na temat:
– Domu Kopernika
– portretów Kopernika
– pomników Kopernika
– mydła Kopernika
– zegarów słonecznych
– epitafium Kopernika
– szkoły staromiejskiej
– Książnicy Kopernikańskiej
– pierników Kopernika
– planetarium
– Gimnazjum Akademickiego
– Roku Kopernikańskiego
– planetoidy Toruń
– fontanny Cosmopolis
– Krzywej Wieży
– zegara analematycznego
– Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
– Centrum Astronomii w Piwnicach

Czytelnicy dowiedzą się, gdzie w Toruniu kwitnie układ słoneczny, gdzie urzęduje pies Kopernika.

Przewodnik roi się od ciekawostek, anegdot, osobliwości i zaskoczeń.

Gorąco polecamy.

Krystyna Marzec-Holka – Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”

 

Krystyna Marzec-Holka

Kapitał społeczny a wspólnoty wiejskie w obronie „małych szkół”
Przykład województwa kujawsko-pomorskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr XXXI/106

Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka jest wybitnym specjalistą w zakresie pedagogiki społecznej.

Jej książka dotyczy problemów związanych z likwidacją szkół, do których uczęszcza niewielka liczba uczniów.

Są to przede wszystkim szkoły wiejskie.

Szkoły są zamykane przez samorządy gminne z powodu spadku liczy uczniów i z powodów ekonomicznych.

Publikacja poświęcona jest również analizie aktywności społecznej rodziców i mieszkańców wsi.

Wyzwolony kapitał społeczny przyczynia się do tworzenia niepublicznych szkół przez stowarzyszenia.

Autorka opisuje nierówności społeczne i edukacyjne na wsi.

Charakteryzuje ona pojecie kapitału społecznego.

Przedstawia problem sieci szkół wiejskich w warunkach niżu demograficznego.

Dokonuje pogłębionej analizy procesu likwidacji szkół wiejskich, wystąpień mieszkańców w obronie tych szkół, toczącej się debaty medialnej i dyskusji odbywanych na sesjach rad gmin.

W końcu omawia tworzenie „małych szkół” niepublicznych na wsiach w województwie kujawsko-pomorskim.

Michał Kargul – Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…

 

Michał Kargul

Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili…
Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772

Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny

Gdańsk 2012

Sygnatura SIRr XVI/99

Michał Kargul jest doktorem nauk historycznych.

To historyk, regionalista, działacz społeczny i nauczyciel.

Redaguje regionalny rocznik „Teki Kociewskie”.

Prowadzi audycje na antenie Tczewskiego Radia Fabryka.

Jest autorem wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat historii leśnictwa i pomorskiego ruchu regionalnego publikowanych na łamach „Act Cassubiana”, „Rydwana”, „Pomeranii”.

W 2009 roku obronił na Uniwersytecie Gdańskim pracę doktorską pod tytułem „Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772”.

Badania autora dowiodły, że jeszcze przed nastaniem pruskiej administracji na Pomorzu zaczęły się rozwijać nowoczesne formy gospodarki leśnej.

Leśnictwo na Pomorzu ukazane jest na szerokim tle zagospodarowania lasów w Europie.

Omówiono gospodarkę leśną w lasach królewskich, w lasach kościelnych, szlacheckich i miejskich.

Przedstawiono wykształcenie się nowoczesnych form urządzania, hodowli i użytkowania lasów.

Opisano formy ochrony lasu.

W końcu scharakteryzowano znaczenie gospodarcze i pozagospodarcze lasów pomorskich w XVI, XVII i XVIII wieku.