Jesteś tutaj:

Kategoria: Pomorze

 

Piaśnica
Miejsce niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939 roku 
Przewodnik

wstęp Monika Tomkiewicz
opracowanie redakcyjne tekstów Mirosław Odyniecki, Janosz Józefczyk
opracowanie biogramów Mateusz Ihnatowicz

Wydawca:
Muzeum Stutthof w Sztutowie
dla Oddziału Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie

Wejherowo 2017

Sygnatura SIRr VIb/8-79

Piaśnica położona jest 10 km od Wejherowa.

W Lasach Piaśnickich Niemcy popełnili największa na Pomorzu zbrodnię w 1939 roku.

Od października do grudnia trwały w Lasach Piaśnickich systematyczne egzekucje.

Ofiarami Niemców byli Polacy i Żydzi.

Aresztowania miały miejsce już od 1 września 1939 roku według przygotowanych wcześniej list proskrypcyjnych.

Obejmowały m.in. księży, nauczycieli, kupców, działaczy politycznych, społecznych i oświatowych z całego Pomorza.

Więźniów na egzekucje dowożona z Gdyni, Wejherowa, Pucka, Gdańsk, Sopotu, Tczewa, Kartuz.

Wśród ofiar znalazły się również osoby chore psychicznie.

Organizowano również transporty z Niemiec Polaków, którzy przed wojną zamieszkiwali w Rzeszy.

Akcją rozstrzeliwania kierowali szef gdyńskiego Gestapo i szef gdyńskiej policji.

Pluton egzekucyjny złożony z funkcjonariuszy SS liczył każdorazowo od 40 do 60 osób.

Ofiary były zabijane z odległości pół metra strzałem w tył głowy.

Liczbę zamordowanych szacuje się na 12-14 tysięcy.

W 1944 roku Niemcy wykopali zwłoki ofiar i spalili ciała zabitych, chcąc zatrzeć ślady zbrodni.

Do wykopywania i palenia ciał Niemcy zmusili więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof, których następnie wszystkich zamordowali.

W przewodniku po „Piaśnicy  – miejscu niemieckich zbrodni na Pomorzu w 1939” roku opisano 26 zbiorowych mogił.

Opublikowano też kilka wybranych biogramów ofiar.

Opisano znajdujące się na miejscu kaźni pomniki upamiętniające zamordowanych.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Leksykony pisarzy regionu Kujaw i Pomorza

 

Leksykony i słowniki biograficzne zawierają biogramy najwybitniejszych przedstawicieli kraju, regionu, miasta.

Oprócz kryterium geograficznego mogą prezentować sylwetki najwybitniejszych postaci dyscypliny naukowej, profesji zawodowej, czy działalności artystycznej.

Ważne miejsce wśród nich odgrywają słowniki pisarzy.

W Księgozbiorze podręcznym Informatorium dysponujemy szeregiem ciekawych leksykonów pisarzy regionu kujawsko-pomorskiego.

Symbol książki

 

Maria Kowalewska

Pisarze ziemi bydgoskiej : informator

Gdynia 1968.

Sygnatura SIRr IIIA/33

Najstarszy ze słowników to informator „Pisarze ziemi bydgoskiej”.

Poprzedza go rys historyczny Władysława Dunarowskiego „Kształtowanie się zżycia literackiego na ziemi bydgoskiej”

Cechą charakterystyczną leksykonu jest przytoczenie ważniejszych recenzji utworów, napisanych przez bohaterów książki.

Informator prezentuje sylwetki 26 twórców.

Symbol książki

Pisarze Pomorza Gdańskiego : informator biograficzno-bibliograficzny

oprac. Jan Bożychowski

Gdańsk1975

Sygnatura SIRr IIIA/29

Informator przedstawia gdańskich poetów, prozaików i tłumaczy.

Uwzględnia on twórczość członków Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich.

Słownik poprzedza wstęp poświęcony gdańskiemu środowisku literackiemu.

Noty o pisarzach dzielą się na część biograficzną oraz na wykaz publikacji.

Symbol książki

Dorobek twórczy pisarzy Wybrzeża Gdańskiego 1945-1980

oprac. Jolanta Chilla, Teresa Radziszewska, Anna Woźniak 

Gdańsk 1981.

Sygnatura SIRr IIIA/30

Opracowanie prezentuje twórczość gdańskiego środowiska literackiego.

Przedstawia sylwetki 68 twórców – członków Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich.

Bibliografia twórczości odnotowuje wydawnictwa zwarte, spektakle teatralne i telewizyjne, audycje radiowe.

Do biografii pisarzy załączono również wybór najważniejszych opracowań o autorze i wywiadów.

Symbol książki

Mały słownik pisarzy Kujaw i Pomorza (1920-1991)

opracował Zdzisław Mrozek

Bydgoszcz 1992.

Sygnatura SIRr IIIA/13

Słownik zawiera noty biograficzne pisarzy całego makroregionu kujawsko-pomorskiego.

Przedstawiono sylwetki 97 pisarzy, w tym 41 z nich związanych było z Bydgoszczą.

Symbol książki

Słownik pisarzy województwa bydgoskiego : bio-bibliografia. Cz. 1

oprac. Michał Maxelon, Grażyna Ślizień-Koralewska

Bydgoszcz 1993.

Sygnatura SIRr IIIA/34

Cechą wyróżniającą słownik jest dołączenie do not biograficznych obszernych zestawień bibliograficznych.

Opracowanie zawiera sylwetki 56 pisarzy.

Bibliografia ma charakter podmiotowy (publikacje autorstwa pisarza) jak i przedmiotowy (publikacje poświęcone pisarzowi).

Wydawcą słownika jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Symbol książki

Informator
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Bydgosko-Toruński

redakcja: Jerzy L. Ordan

Bydgoszcz-Toruń 1999

Sygnatura SIRr IIIA/39

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich nawiązuje do tradycji Związku Literatów Polskich rozwiązanego jako wyraz represji w 1983 roku przez władze komunistyczne.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich powołano w 1989 r.

Słownik przedstawia sylwetki członków oddziału bydgosko toruńskiego SPP.

Wśród 23 literatów znaleźli się poeci, eseiści, publicyści, reportażyści, krytycy literaccy, prozaicy, historycy literatury, tłumacze, dramaturdzy, satyrycy, dokumentaliści.

Symbol książki

Pisarze z Bydgoszczy
1980-2005

Redakcja: Stefan Pastuszewski

Bydgoszcz 2005

Sygnatura SIRr IIIA/78

Słownik „Pisarze z Bydgoszczy” prezentuje sylwetki literatów, którzy byli związani z Bydgoszczą w latach 1980-2005.

W słowniku zostały również przytoczone opinie krytyków literackich.

Sympatycznym zabiegiem jest okraszenie biogramów karykaturami pisarzy, których autorem jest Marek Rona.

W zestawieniu opisano twórczość 60 literatów.

Symbol książki

Słownik pisarzy regionu bydgoskiego.
Bio-bibliografia

oprac. Jadwiga Pszenna, Alina Walukiewicz

Bydgoszcz 2008

Sygnatura SIRr IIIA/78

Jest to zaktualizowana wersja „Słownik pisarzy województwa bydgoskiego” z 1993 roku.

Cechą wyróżniającą słownik jest dołączenie do not biograficznych obszernych zestawień bibliograficznych.

Opracowanie zawiera sylwetki 104 pisarzy tworzących po 1945 roku, związanych z regionem bydgoskim przez miejsce urodzenia lub zamieszkania. pisarzy.

Bibliografia ma charakter podmiotowy (publikacje autorstwa pisarza) jak i przedmiotowy (publikacje poświęcone pisarzowi).

Wydawcą słownika jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.

Symbol książki

Zdzisław Pruss, Hanna Borawska, Stefan Pastuszewski

Bydgoski leksykon literacki

Bydgoszcz 2015

Sygnatura SIRr IIIA/107

Bydgoski Leksykon Literacki jest częścią cyklu w ramach , którego ukazały się jeszcze Bydgoski Leksykon Teatralny, Bydgoski Leksykon Operowy i Bydgoski Leksykon Muzyczny.

Leksykon obejmuje okres od 1920 roku.

Nie jest to tylko słownik pisarzy.

W leksykonie zarejestrowano również miejsca i wydarzenia, imprezy i akcje promujące literaturę i czytelnictwo.

Odnotowano też tytuły prasowe, wydawnictwa, biblioteki i księgarnie.

Danym biograficznym pisarzy towarzyszą fragmenty wywiadów i prywatne charekterystyki.

Wśród twórców uwzględniono niektórych dziennikarzy i reporterów.

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: Teresa Łuczak, Jerzy Łukaszewski - Trudna droga do wolności : Czersk i ziemia czerska u progu niepodległości

 

Teresa Łuczak
Jerzy Łukaszewski

Trudna droga do wolności
Czersk i ziemia czerska u progu niepodległości

Wydawcy:
Oficyna Wydawnicza Edward Mitek
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2019

Sygnatura SIRr VIb/7-63

Teresa Łuczak z d. Gnacińska jest politologiem,  założycielką i Prezesem szkół SKK, w skład których wchodzą Licea Akademickie, Licea dla dorosłych, Studium Policealne, Studium Kształcenia Nauczycieli  „Vademecum”, Studium Kształcenia Kadr, Studium Kursów i Szkoleń SKK. Jest też Kanclerzem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Jerzy Łukaszewski to historyk zajmujący się historią Pomorza, autor m.in. Pomorza historie mniej znane”, publikował w „Pomeranii”, kanadyjskiej „Gazecie”, pismach lokalnych oraz na łamach internetowego Studia Opinii. Obecnie jest wykładowcą Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

„Trudna droga do wolności” ich autorstwa to bardzo elegancko wydane, na wysokim poziomie sztuki edytorskiej opracowanie poświęcone odzyskaniu niepodległości przez Czersk i ziemię czerską w 1920 roku.

Wojaka polskie wkroczyły do Czerska 29 stycznia 1920 roku na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego z czerwca 1919 r.

O powrocie Pomorza do Polski przesądziła również postawa jego mieszkańców i działalność na tym terenie Pomorskiej Organizacji Wojskowej, Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Straży Obywatelskiej i Rad Ludowych.

W samym Czersku działały także organizacje krzewiące polskiego ducha niepodległości – Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii, chór „Harfiarz”.

Organizowano kursy nauczania języka polskiego, ćwiczono musztrę wojskową.

6 stycznia 1919 roku w związku z wieściami o wybuchu Powstania Wielkopolskiego doszło do tzw. małego powstania, któremu przewodzili bracia Gnacińscy.

Ich narodowowyzwoleńcza partyzantka przeszła do legendy Borów Tucholskich, choć w 1923 roku jeden z nich musiał walczyć o swoje uniewinnienie przed polskim sądem w Chojnicach.

Podobnie zresztą jak uczestnicy rozruchów głodowych do których doszło w Czersku w 1920 roku, już po przejęciu władzy przez polską administrację.

Świadczy to o bardzo skomplikowanej sytuacji na Pomorzu towarzyszącej powrotowi do Polski, licznych konfliktach tak zaszłych jak i nowych, z którymi borykano się długo w okresie międzywojennym.

Autorzy opracowania nie ukrywają problemów miejscowej ludności towarzyszących odzyskaniu niepodległości i przejęciu Pomorza przez władze polskie, ale przedstawiają całokształt tego procesu w jego wszystkich aspektach.

Sytuacja Czerska i ziemi czerskiej jest reprezentatywna również dla reszty powiatów Pomorza Gdańskiego.

Do góry

Skip to content