Category Archives: Toruń

Previous Page · Next Page

Karina Bonowicz – Co ma piernik do Torunia …czyli Subiektywny przewodnik po mieście (nie tylko) Kopernika dla (nie tylko) nowojorczyka

 

Karina Bonowicz

Co ma piernik do Torunia
…czyli Subiektywny przewodnik po mieście (nie tylko) Kopernika dla (nie tylko) nowojorczyka

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXXIIb/98

Karina Bonowicz jest dziennikarką, pisarką i scenarzystką.

Współpracuje z nowojorskim portalem polonijnym www.DobraPolskaSzkoła.com, gdzie prowadzi autorską rubrykę „Książka >>Made in Poland<<„.

Była dwukrotną stypendystka Miasta Torunia w dziedzinie kultury.

Jej książka „Co ma piernik do Torunia” to osobisty, subiektywny przewodnik po mieście.

Autorka przedstawiła w nim wszytko to, co chciałaby w pierwszej kolejności pokazać odwiedzającemu gród Kopernika czytelnikowi.

W książce zebrała opowieści, ciekawostki i osobliwości o fascynujących miejscach, osobach i legendach miejskich.

W przewodniku przeczytamy między innymi o aniołach, kotach, Koperniku, duchach, Tony Haliku, flisaku, gospodach, Zbigniewie Herbercie, Anecie Jadowskiej, krzyżakach, ptasiej grypie, masonach, toruniankach, Janie Olbrachcie, piernikach, Ratuszu Staromiejskim, smoku, Moście Paulińskim, Toruńskich Kroplach Życia, X Muzie i zbrodniach.

Andrzej Nieuważny – Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego – Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona

 

Andrzej Nieuważny

Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego
Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona

Wydanie 2

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2017

Sygnatura SIRr XXV/63

Dr Andrzej nieuważny był wieloletni pracownikiem Zakładu Historii XIX wieku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W  2009 roku został odznaczony we Francji Orderem Palm Akademickich za zasługi w popularyzowaniu historii Francji.

Był wybitnym specjalistą w zakresie epoki napoleońskiej.

W Książnicy Kopernikańskiej dostępne są następujące jego książki:

 • Czasy napoleońskie 
 • Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego. Napoleońska twierdza Toruń i jej obrona 
 • My z Napoleonem 
 • Wielka wojna w małym mieście, Boje o Tczew w lutym 1807 roku

Dysertacja „Kampania 1813 r. na północnym zachodzie Księstwa Warszawskiego” oparta jest na gruntownej kwerendzie odbytej w archiwach rosyjskich i francuskich.

Zasadnicza osia rozprawy jest obrona Torunia wiosną 1813 roku przez wojska generała gubernatora Jean Poitevin – francuskiego inżyniera wojskowego.

Garnizon miasta liczył zaledwie 4661 żołnierzy – przede wszystkim Niemców.

Najsilniejszą jednostką, broniąca Torunia przed Rosjanami była bowiem, licząca 4146 ludzi, bawarska 2 brygada piechoty majora Friedricha von Zollera.

Pomnik Bawarczyków stoi dziś w Toruniu na rogu ul. Bawarczyków i ul. Legionów.

Rozprawa podzielona jest na sześć rozdziałów:

Rozdział 1
Sytuacja wojskowa w Księstwie Warszawskim na początku 1813 r.
Wejście armii rosyjskiej na teren Księstwa.
Ruch głównej armii ku środkowej Wiśle i Kaliszowi.

Rozdział 2
Ruch na zachód rosyjskiej 3 Armii Zachodniej.
Zajęcie Bydgoszczy i Poznania.
Ostateczny odwrót Wielkiej Armii za Odrę.

Rozdział 3
Napoleońska twierdza Toruń 1806-1813

Rozdział 4
Blokada twierdzy toruńskiej – luty – 7 kwietnia 1813 r.

Rozdział 5
Oblężenie regularne i kapitulacja twierdzy toruńskiej, 8-18 kwietnia 1813 r.

Rozdział 6
Rosjanie w twierdzy toruńskiej w latach 1813-1815

Z Torunia – Teksty miejscem zainspirowane / pod redakcją Anny Nadolskiej-Styczyńskiej

 

Z Torunia
Teksty miejscem zainspirowane 

pod redakcją Anny Nadolskiej-Styczyńskiej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2016

Sygnatura SIRr VIII/T-182

Pomysł książki narodził się w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Autorami tekstów są nie tylko etnolodzy ale również historycy, muzykolodzy, folkloryści, muzealnicy, antropolodzy.

Specjaliści z różnych dziedzin stworzyli monografie zbiorową, której wspólnym mianownikiem jest Toruń.

Każdy autor mógł potraktować miasto w sposób dowolny, realistycznie czy symbolicznie, poważnie czy lekko.

Sam Toruń mógł być bohaterem artykułu, ale mógł być tylko inspiracja i tłem rozważań.

Książka składa się z 10 studiów.

 • Janusz Małłek, Moje związki z etnologią toruńską i efekt tych relacji. O sztuce ludowej „Plon. Dożynki na Mazurach”  
 • Hubert Czachowski, Zestawić przejawy teatru…”. Z archiwalnych śladów – historia etnologii i Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz  
 • Arleta Nawrocka-Wysocka, Muzyczne tradycje polskojęzycznych społeczności luterańskich w Polsce. Tropy toruńskie  
 • Tomasz Kalniuk, Toruń – mój rite de passage: od obcego do badającego obcych  
 • Artur Trapszyc, Nad-widoki utracone? O nowym krajobrazie Torunia z perspektywy antropologii wizualnej  
 • Anna Natalia Kmieć, Kościół wybudowano na końcu. Miejsca sacrum w przestrzeni Rubinkowa  
 • Anna Nadolska-Styczyńska, Piernik i Kopernik, czyli wizerunek Torunia w oczach łodzian 
 • Jarosław Dumanowski, Świat piernika i jego stolica  
 • Rafał Kleśta-Nawrocki, Slam poetycki – toruńskie (re)prezentacje  
 • Violetta Wroblewska, Toruń i ptasia grypa, czyli dawne i nowe opowieści o mieście (ujęcie folklorystyczne)