Jesteś tutaj:

Kategoria: Torunianie

plakat - Wojewódzki Konkurs literacki pamieci "Dokty" - Wanda Błeńska - działaczka AK, lekarka, misjonarka Termin nadsyłnia prac 1 maja - 30 wrzesnia 2021. Obok zdjęcie Wandy Błeńskiej. Loga organizatorów.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza wszystkich twórców regionu kujawsko-pomorskiego, którzy ukończyli 15 rok życia, do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim Pamięci Dokty. Wanda Błeńska: działaczka Armii Krajowej, lekarka, misjonarka.

Nadesłane prace konkursowe zostaną przydzielone do jednej z dwóch kategorii wiekowych: osoby w wieku 15–18 lat oraz osoby, które ukończyły 18 lat. Uczestnikom każdej z nich proponujemy inne ujęcie tematu:

 1. Taka jest Wanda” – osoby, które ukończyły 18 lat zachęcamy do napisania opowiadania, którego główną bohaterką jest Wanda Błeńska – może dotyczyć zarówno działalności zawodowej, pracy misjonarskiej czy czasu II wojny światowej. Akcja może zostać ulokowana w dowolnym miejscu związanym z aktywnością Wandy Błeńskiej.

 2. „Wpis na blogu Dokty” – młodzież w wieku 15–18 lat (tj. do ukończenia 18 roku życia) namawiamy do wcielenia się w postać Wandy Błeńskiej i napisania tekstu w formie wpisu blogowego zawierającego przemyślenia koncentrujące się na wybranym aspekcie życia lub dziedzinie aktywności Dokty (medycyna, działalność w AK, misje). Naszym celem jest popularyzacja postaci misjonarki oraz zapoznanie młodych ludzi z jej dokonaniami. Wpis na blogu umożliwi autorowi pracy podzielenie się z pozostałymi użytkownikami sieci spostrzeżeniami dotyczącymi życia i działalności Wandy Błeńskiej.

Twórców poprosimy o nadsyłanie prac w formie elektronicznej wraz z dobrej jakości zdjęciem, bądź skanem wypełnionych dokumentów: formularza zgłoszeniowego, oświadczenia Uczestnika, i oświadczeniem o prawach autorskich, a w przypadku osób niepełnoletnich dołączonym Oświadczeniem Rodzica/Opiekuna na adres:

konkursliteracki@ksiaznica.torun.pl

Termin nadsyłania prac: 1 maja 2021 r. – 30 września 2021 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: 29 października 2021 r.

Prace zostaną ocenione pod kątem zgodności z tematem, oryginalności, bogactwa językowego, poprawności stylistycznej i językowej.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Regulamin Konkursu i inne pliki są do pobrania na stronie:

https://ksiaznica.torun.pl/dla-czytelnikow/konkurs-pamieci-dokty.html

Więcej informacji: tel. (56) 622-66-42 w. 105 (Bibliografia)

FUNDATOR NAGRÓD

logo - Województwo Kujawsko-Pomorskie

 

 

Samuel Bogumił Linde – portret olejny z 1 połowy XIX wieku, być może pędzla Aleksandra Kokulara – ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Samuel Bogumił Linde – portret olejny z 1 połowy XIX wieku, być może pędzla Aleksandra Kokulara – ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

 

250. urodziny

 

Samuela Bogumiła Lindego

 

(1771-1847)

 

W wigilię urodzin naszego znakomitego torunianina, 23 kwietnia 2021 r., przed pomnikiem twórcy Słownika języka polskiego, w Toruniu przy ul. Słowackiego 8, złożyli kwiaty: dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Danetta Ryszkowska), prezes i wiceprezes Towarzystwa Miłośników Torunia (prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr Michał Targowski, historycy z UMK), przedstawiciele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu: proboszcz ks. Michał Walukiewicz i dr Ewa Gawrońska oraz Katarzyna Rapior-Murawska, która reprezentowała Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Toruniu.

Fotografia przedstawiająca osoby składające kwiaty pod pomnikiem Samuela Bogumiła Lindego. dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Danetta Ryszkowska), prezes i wiceprezes Towarzystwa Miłośników Torunia (prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr Michał Targowski, historycy z UMK), przedstawiciele Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu: proboszcz ks. Michał Walukiewicz i dr Ewa Gawrońska oraz Katarzyna Rapior-Murawska, która reprezentowała Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Toruniu.
foto. Tomasz Dorawa
Karta tytułowa slownika. Widoczne napisy: Słownik Języka Polskiego przez Samuela Bogumiła Linde. Tom 1 - część 1. A - F. W Warszawie 1807
Samuel Bogumil Linde, Słownik Języka Polskiego, tom I, 1807 rok – ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej

Honorowy obywatel Torunia wyznania ewangelickiego, leksykograf, językoznawca, ale i bibliotekarz, został uhonorowany w Światowym Dniu Książki. Uczciliśmy zatem współtwórcę księgozbioru Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, który kojarzymy choćby z serii wydawniczej jako Zakład Narodowy im. Ossolińskich (z siedzibą niegdyś we Lwowie, obecnie we Wrocławiu). Warto pamiętać, że po insurekcji kościuszkowskiej carat zrabował Polsce jej pierwszy księgozbiór, na prawach biblioteki narodowej, Bibliotekę Załuskich. Zadania odbudowy nowej polskiej biblioteki podjął się młody absolwent uniwersytetu w Lipsku S. B. Linde, a pracował wówczas w Wiedniu dla leksykografa (Ossolińskiego).

Swą pracą przysłużył się również swojemu słownikowi, bowiem zebrany materiał wykorzystał przy opracowywaniu dzieła życia.

 

Metryka Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego - ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej. Rękopis. Szczególy niewidoczne. Pod rokiem 1783 w czwartej linijce od góry pojawia się nazwisko Samuel Gottlieb Linde
Metryka Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego – ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej

Urodził się w Toruniu, był synem ślusarza, który przybył do miasta ze Szwecji, absolwentem toruńskiego gimnazjum (rękopiśmienną metrykę z wpisem dokumentującym jego obecność w gronie uczniów z 1783, Książnica Kopernikańska posiada w swych zbiorach). Dzięki stypendium Rady Miasta ukończył studia w Lipsku, podobnie jak starszy brat. Pracował w Wiedniu, Warszawie, m.in. uczył Fryderyka Skarbka, jak i on torunianina. Przyjaźnił się z rodziną Fryderyka Chopina. Należał do grona organizatorów i pierwszych wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, współtworzył jego bibliotekę.

 

 

 

Czynnie uczestniczył w życiu kościelnym, m. in. w latach 1828 – 37 jako prezes Konsystorza generalnego obu wyznań ewangelickich w Królestwie Polskim, a wcześniej jako prezes Kolegium Kościelnego Warszawskiego Zboru Ewangelicko-Augsburskiego (1813–1819).

 

Samuel Bogumił Linde – pomnik z 1976 roku, autor Witold Marciniak, stoi przed gmachem Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
Samuel Bogumił Linde – pomnik z 1976 roku, autor Witold Marciniak, stoi przed gmachem Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu., foto. Tomasz Dorawa

Jednak został zapamiętany, nie tylko w mieście, jako autor słownika, któremu poświęcił wiele lat pracy, a jego edycja trwała przeszło 8 lat, (rozpoczęła się w 1807 r. ostatni tom ukazał się w 1815 r.). Pomnik przed Książnicą jest właśnie poświęcony S. B. Lindemu jako twórcy tego słownika. Stanął w 1976 r. z inicjatywy Zygfryda Gardzielewskiego, pomysł wspierali członkowie Towarzystwa Miłośników Torunia, a także ówczesny dyrektor Książnicy – Alojzego Tujakowski.

Dziś pięknie ukwiecony pomnik, zarówno kwiatami przed pomnikiem, jak i złożonymi wiązankami kwiatów, nawiązywał do uroczystości z 1871 r., kiedy to Polacy zgromadzeni wokół redakcji „Gazety Toruńskiej”, pierwszy raz uczcili urodziny naszego leksykografa.

 

Wówczas jego popiersie przystrojono oleandrami, dziś otrzymał azalie i hortensje, bowiem bardzo lubił kwiaty, zatem nasz Samuel Bogumił powinien być w dniu swych urodzin zadowolony.

dr Katarzyna Tomkowiak

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: UMK w kampanii Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w wyborach '89

UMK w kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w wyborach ’89

Opracowanie redakcyjne Anna Mądry

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2019

Sygnatura SIRr XXXIa/87

Publikacja ukazała się w 30 rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Zawiera wspomnienia uczestników kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Toruniu – Sławomira Kalembki i Jana Wyrowińskiego.

W opracowaniu znalazły się noty biograficzne uczestników kampanii wyborczej KO „Solidarność”.

Biogramy zawierają informacje o związkach postaci z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, o ich działalności opozycyjnej w latach 1980-1989 oraz o udziale w kampanii wyborczej w 1989 roku.

W książce znalazły się biogramy następujących osób:

 • Antoni Stawikowski
 • Stanisław Dembiński
 • Alicja Grześkowiak
 • Jan Wyrowiński
 • Krzysztof Żabiński
 • Roman Bäcker
 • Elżbietą Bernaciak (Gryczyk)
 • Zbigniew Bobiński
 • Robert Erdmann
 • Ludmiła Fastowicz
 • Piotr Gadzinowski
 • Jarosław Garbowski
 • Tadeusz Grudziński
 • Artur Hutnikiewicz
 • Jacek Kalas
 • Maria Kalas (Mansfeld)
 • Sławomir Kalembka
 • Marian Kallas
 • Radosław Karolczuk
 • Maria Anna Karwowska
 • Jacek Karwowski
 • Maciej Karwowski
 • Jan Kwiatkowski
 • Janusz Małecki
 • Rafał Zyndram Maszkowski
 • Anna Olpeter-Łenyk
 • Wanda Perczak
 • Wojciech Polak
 • Maciej Bartłomiej Romaniuk
 • Beata Sengebusch-Małecka
 • Jarosław Sobieraj
 • Andrzej Tyc
 • Dorota Joanna Wieczorek
 • Jerzy Władysław Wieczorek
 • Elzbieta Wierszyło
 • Artur Wiśniewski
 • Elżbieta Zawacka
 • Robert Ziemkiewicz

Biogramy opracowali: Lidia Gerc, Małgorzata Janewicz. Maciej Karwowski, Karol Kłodziński, Anna Klugowska, Dorota Kromp, Kamila Maj, Jarosław Sobieraj, Dotota Wieczorek.

Publikacje poprzedza wstęp Anny Klugowskiej przedstawiający okoliczności, przebieg i wyniki wyborów 4 czerwca 1989 roku w Toruniu.

Opracowanie zamyka opracowane przez Annę Klugowską Kalendarium kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Toruniu w wyborach 4 czerwca 1989 roku.

Do góry

Skip to content