Category Archives: Torunianie

Previous Page · Next Page

Władysław Kuligowski – Z okruchów życia : wspomnienia z lat 1918, 1939-1945

 

Władysław Kuligowski

Z okruchów życia
Wspomnienia z lat 1918, 1939-1945

Opracował i wstępem opatrzył Michał Raczkowski

Wydawca: WEiW Verbum

Brodnica 2018

Sygnatura SIRr XXXIIc/15

Wspomnienia zyskują coraz większe uznanie w badaniach historycznych nad dziejami XX wieku.

Osobiste świadectwa świadków pozwalają otworzyć codzienną rzeczywistość.

Władysław Kuligowski urodził się w 1909 roku w Kaczawce (gm. Lubień Kujawski).

Kształcił się między innymi w prywatnej szkole Emmy Otylii Keller w Chodeczu, w której przerabiano program 8-klasowego gimnazjum humanistycznego.

Władysław Kuligowski swoje wspomnienia z czasu nauki opisał w książce „Szkoła pani Keller : z zapisków ucznia”.

Przed wojną był nauczycielem.

W 1939 roku został aresztowany przez Niemców z Selbstschutzu.

Po opuszczeniu więzienia przeniósł się wraz z rodziną na Podkarpacie.

W czasie okupacji organizował tajne nauczanie.

Był żołnierzem Batalionów Chłopskich.

Po wojnie powrócił na Kujawy i do zawodu nauczyciela.

Był kierownikiem szkoły Podstawowej w Górsku koło Torunia w latach 1953-1969.

Zmarł w 1981 roku w Toruniu.

Władysław Kuligowski w książce „Z okruchów życia : wspomnienia z lat 1918, 1939-1945” opisał radosne dni odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku widziane oczami mieszkańców Chodecza.

Kolejne rozdziały wspomnień poświęcone są pobytowi w hitlerowskim więzieniu, działalności w ruchu oporu, organizacji tajnego nauczania, wyzwoleniu.

Wspomina również jeńca angielskiego, którego ukrywał przez pewien czas.

Michał E. Staśkiewicz – Bez kolorów i egzaltacji : wspomnienia animatora kultury w Piotrkowie Trybunalskim, na Śląsku i w Toruniu

 

Michał E. Staśkiewicz

Bez kolorów i egzaltacji : wspomnienia animatora kultury w Piotrkowie Trybunalskim, na Śląsku i w Toruniu

Wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXXIIc/14

Michał Eustachiusz Staśkiewicz urodził się w Piotrkowie Trybunalskim.

Tam założył swój pierwszy Teatr Publicystyczny.

Przez wiele lat pracował jako animator kultury w Katowicach, Zabrzu, Bytomiu, Siemianowicach Śląskich, Dąbrowie Górniczej i Będzinie.

Na Śląsku założył i kierował Teatrem Forum.

Jako reżyser teatralny przygotował ponad 100 premier.

Byl również redaktorem miesięcznika teatralnego „Scena”.

Od 1985 roku swoje losy związał z Toruniem.

Na szczęście przed śmiercią zdołał jeszcze wydać swoje wspomnienia.

Książka podzielona jest na trzy części:

I . Wieża Ciśnień (1941-1968)

II. Pierońskie życie (1968-1985)

III. Pod Krzywa Wieżą (1985-2015)

Ostatnia część to bardzo ciekawa opowieść o Toruniu, o fenomenie miasta, o życiu kulturalnym i środowisku artystycznym.

Michał Staśkiewicz rozpoczął pracę w Miejskim Domu Kultury „Centrum” na ul. Podmurnej.

W 1988 roku zorganizował w Getyndze koncert „Głos pokoju znad Wisły” z udziałem toruńskich artystów reprezentujących rozmaite style muzyczne.

Po 1989 roku kierował Wydziałem Kultury, Turystyki i Sportu w Urzędzie Miasta Torunia.

Oddał olbrzymie zasługi w odnowieniu i uruchomienie Dworu Artusa.

W odpowiedzi na jego propozycje Getynga i Toruń ufundowały  Nagrodę Literacką Miast Partnerskich im. Samuela Bogumiła Lindego.

Był również pomysłodawcą i dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Gwiazd „FORTE piano” organizowanego od 2008 roku w Centrum Kultury Dwór Artusa.

Jego największym osiągnięciem było stworzenie Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, który od 2007 roku co trzy lata odbywa się w Toruniu.

W 2009 roku został uhonorowany medalem „Thorunium”.

Teresa Tylicka, Jacek Tylicki – Thorunensia i inne rysunki z XVIII-wiecznej kolekcji pastora Jana Jakuba Haselaua

 

Teresa Tylicka
Jacek Tylicki

Thorunensia i inne rysunki z XVIII-wiecznej kolekcji pastora Jana Jakuba Haselaua

 Wydawca: Towarzystwo Miłośników Torunia

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXXIIIb/172

Jan Jakub Heselau był luterańskim pastorem staromiejskiego kościoła ewangelickiego.

Znany jest ze swojej bibliofilskiej pasji i bogatego księgozbioru oznaczonego eleganckim ekslibrisem.

Jacek Tylicki i Teresa Tylicka przybliżyli małoznany dotąd zbiór map, planów, widoków oraz ikonografii związanej z Toruniem i jego okolicami, który stanowił bardzo cenną część kolekcji pastora Haselaua.

Monografię otwiera rozdział poświęcony osobie Jana Jakuba Haselaua – pastora, uczonego i kolekcjonera.

Kolejny rozdział zawiera informacje odnośnie bibliofilskiej pasji pastora i jego księgozbioru.

Następnie autorzy omówili kolekcję historyczno-geograficzną i artystyczną pastora Haselaua.

Została ona podzielona na trzy zasadnicze części:

  1. „Atlas topograficzny”
  2. zespół rysunków Jerzego Fryderyka Steinera
  3. widoki i plany staromiejskiego zboru ewangelickiego w Toruniu

Kolejna częścią monografii jest „Katalog dziel w zbiorze Haselaua”.

Obszerne opisy katalogowe dzieł zawierają następujące rubryki: autor, datowanie, opis, inskrypcje, komentarz, proweniencja, literatura.

Uzupełnieniem książki jest ponad 100 ilustracji.