Jesteś tutaj:

Kategoria: Wydarzenia – Konferencje

Niebieskie koło. Webinarium - Akcja Noc Bibliotek - Czytelne korzyści dla Twojej biblioteki

Alicja Pacewicz
Irena Koźmińska
Katarzyna Sołtan-Młodożeniec

Akcja Noc Bibliotek
– czytelne korzyści dla Twojej biblioteki

Webinarium

6 maja 2016

Organizator: Sieć Labib.pl

W piątek 6 maja 2016 o godz. 10.00 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w webinarium „Akcja Noc Bibliotek – czytelne korzyści dla Twojej biblioteki”.

Webinarium prowadziła Agnieszka Koszowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i inspiratorka z portalu Labib.pl

W roli ekspertów wystąpiły trzy osoby:
– Alicja Pacewicz – wiceprezes Centrum Edukacji Obywatelskiej
– Irena Koźmińska – prezes fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom
– Katarzyna Sołtan-Młodożeniec – krajowa koordynatorka akcji Nocy Bibliotek

Prezenterki opowiadały o akcji Noc Bibliotek, która w 2016 roku odbędzie się pod hasłem „Wolno czytać”.

Alicja Pacewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej (głównego organizatora akcji Noc Bibliotek) opowiadała o celach akcji i o tym jak zrodził się pomysł jej zorganizowania.

Wyjaśniła też główne przesłanie tegorocznego hasła „Wolno czytać”.

Irena Koźmińska (Fundacja ABC XXI) opowiadała o akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, która organizowana jest już od 15 lat.

Katarzyna Sołtan-Młodożeniec wyjaśniła jakie działania przewidziane są w ramach tegorocznej akcji, jakie materiały organizatorzy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oferują bibliotekom.

Biblioteki otrzymają materiały promocyjne i edukacyjne (poradnik, plakaty, talię kart z flirtem towarzyskim opartym o cytaty z Sienkiewicza).

Centrum Edukacji Obywatelskiej zorganizowało również bezpłatną i legalną transmisje filmu „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki dla wszystkich zainteresowanych bibliotek.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie nocbibliotek.org

Jak zwykle na koniec eksperci odpowiadali na pytania zadawane na czacie.

Nagranie webinarium dostępne jest w internecie na portalu biblioteki.org

Niebieski kwadrat. Napis; Biblioteka Diecezjalna w Pelplinie Biblioteka PAN w Gdańsku 22 kwietnia 2016

Koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – koło w Ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu, zorganizowali 22 kwietnia 2016 wyjazd szkoleniowy do Pelplina i Gdańska.

W czasie jednodniowej wycieczki udało nam się zwiedzić:

– Katedrę w Pelplinie

– Muzeum Diecezjalne w Pelplinie

– Bibliotekę Diecezjalną w Pelplinie

– Bibliotekę PAN w Gdańsku

PELPLIN

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pelplinie została zbudowana w XV wieku przez cystersów.

Zakonnicy zostali sprowadzeni do Pelplina już w XIII wieku przez księcia Mszczuja II.

Gdy w 1821 roku zaborcy pruscy sekularyzowali klasztor cystersów, Pelplin stał się siedziba biskupa chełmińskiego.

Katedra jest jedną z największych ceglanych świątyń w Polsce.

Swoja wielkością wyróżnia się również barokowy ołtarz główny, który mierzy 25 metrów wysokości.

Mogliśmy również zwiedzić krużganki klasztoru cystersów oraz obejrzeć średniowieczne scriptorium.

Duże wrażenie zrobiły na nas również zbiory Muzeum Diecezjalnego im. bp. Stanisława Wojciecha Okoniewskiego.

Muzeum posiada niezwykle cenny zbiór rzeźby gotyckiej i malarstwa średniowiecznego.

We wszystkich bibliotekarzach największe emocje wzbudziła oczywiście Biblia Gutenberga.

Biblia Pelplińska jest jedynym w Polsce egzemplarzem pierwszej wytłoczonej na prasie drukarskiej i za pomocą czcionek Biblii powstałej w połowie XV stulecia w warsztacie Jana Gutenberga w Moguncji.

Mieliśmy niezwykłe szczęście, że mogliśmy obejrzeć oryginał Biblii, gdyż eksponuje się go w Muzeum tylko kilka dni w roku.

Zostaliśmy bardzo ciepło i serdecznie przyjęci przez pracowników Biblioteki Diecezjalnej im. bp. Jana Bernarda Szlagi.

Jesteśmy bardzo wdzięczni ks. prof. Anastazemu Nadolnemu, który poświecił swój cenny czas, żeby pokazać nam przechowywane w Archiwum Diecezjalnym księgi metrykalne – staropolskie, XIX-wieczne i międzywojenne.

Odwiedziliśmy również pracownie konserwacji oraz zaprezentowano nam unikalne stare rękopisy i stare druki, przechowywane w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie.

Wielkie wrażenie zrobiły na nas zbiory nut, a zwłaszcza pięknie iluminowany rękopis graduału z XIV wieku.

GDAŃSK

Z Pelplina pojechaliśmy do Gdańska, gdzie gościliśmy w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk.

Biblioteka Gdańska ma bardzo długa tradycje – powstała już w 1596 roku.

Z tego powodu posiada bardzo duże zbiory cennych rękopisów, inkunabułów, starodruków, grafik, map i atlasów, medali, ekslibrysów, fotografii, zbiorów muzycznych.

Wyjazd zakończyliśmy nad Bałtykiem – spacerem po plaży w Sopocie.

Jeszcze raz dziękujemy koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za zorganizowanie niezwykle atrakcyjnego i pouczającego wyjazdu.

Niebieskie koło. Napis: Szkolenie bibliografów. Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników

Szkolenie bibliografów

Wspólna Baza Artykułów z Gazet i Tygodników

Środa – 18 maja 2016

Biblioteka Narodowa w Warszawie

Sprawozdanie ze szkolenia dla bibliografów opracowujących „Wspólną Bazę Artykułów z Gazet i Tygodników”.

Szkolenie odbyło się 18 maja 2016 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie w godzinach 10:30-15:30.

Zebranych powitała Grażyna Federowicz – kierownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej.

Obrady zagaiła i spotkanie moderowała Beata Wieczorkowska, która w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego koordynuje prace nad Bibliografią Zawartości Czasopism, w tym nad „Bibliografią artykułów z gazet i tygodników polskich”

Szkolenia dla bibliografów Wspólnej Bazy Prasy odbywają się co dwa lata.

W szkoleniach biorą udział bibliotekarze z Warszawy, Krakowa, Gdańska, Łodzi, Poznania, Lublina, Torunia, Zielonej Góry i Kielc.

Najważniejsze polskie biblioteki na prośbę Biblioteki Narodowej w Warszawie podjęły w 2006 roku współpracę przy tworzeniu olbrzymiej bazy prasy.

Baza obejmuje największe polskie tytuły dzienników i tygodników (Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Polityka, Newsweek, Do Rzeczy, wSieci, Wprost, Tygodnik Solidarność, Tygodnik Powszechny, Przegląd, Forum, Niedziela, Gazeta Polska, Gość Niedzielny, Nasz Dziennik, Najwyższy Czas).

Od dwóch lat opisy do Wspólnej Bazy Prasy wprowadzamy w systemie bibliotecznym SIERRA, łącząc się bezpośrednio z serwerami Biblioteki Narodowej za pomocą tunelu VPN.

Uczestnicy szkolenia wysłuchali sześciu referatów.

1. Ewa Zalewska – Mańk, Zakład Katalogowania Dziedzinowego – pola 3XX

Wystąpienie poświęcone było polom 336, 337 i 338. Pola te zostały wprowadzone do rekordów bibliograficznych przez Bibliotekę Narodową w ubiegłym roku. Prelegentka wyjaśniła zebranym jaka funkcje pełnią i czemu służą. Pole 336 określa typ zawartości dokumentu, pole 337 tryb odtwarzania, a pole 338 rodzaj nośnika.

2. Marta Wojciechowska – Pracownia Deskryptorów Biblioteki Narodowej – chronologia (pole 648)

Tematem prezentacji było „Indeksowanie zakresu chronologicznego w polach 648”. Autorka wyjaśniła zasady opracowane w Pracowni Deskryptorów Biblioteki. W polu 648 podajemy chronologię przeważającej lub zasadniczej części dokumentu. Obowiązuje jeden przedział dla prehistorii, 28 przedziałów dla poszczególnych stuleci oraz sześć szczegółowych przedziałów chronologicznych dla XX wieku.

3. Agnieszka Dmowska – Rekord wzorcowy deskryptora osobowego

Deskryptorom poświęcona była również kolejna prezentacja. Tym razem wyjaśniono słuchacza zasady tworzenia i stosowania deskryptorów osobowych. Maja one być stosowane powszechnie już od przyszłego roku. Istotnym novum jest to, że tworząc formę deskryptora należy wziąć pod uwagę jej rozpowszechnienie wśród użytkowników języka polskiego (bez względu na narodowość autora). Oznacza to, że formą obowiązującą stanie się William Szekspir, a odrzuconą William Shakespeare. Dużo bardziej za to skomplikuje się proces tworzenia rekordu wzorcowego, gdyż trzeba będzie wypełnić kilkanaście nowych pól  formacie MARC21.

4. Joanna Rowińska, Zakład Katalogowania Dziedzinowego – pola 008, 245, 5XX – zmiany w opracowaniu artykułów

Joanna Rowińska omówiła bardzo ważne zmiany w opracowaniu dokumentu, które bibliografowie będą musieli zacząć stosować po szkoleniu. Trzeba pamiętać, żeby w polu 008 dodać kod recenzji. Ten typ artykułu bardzo często opracowujemy. Najważniejsza zmiana w polu 245 polega na podawaniu informacji o osobach odpowiedzialnych za stworzenie artykułu według zapisu zamieszczonego na początku lub końcu tekstu.

5. Marzena Przybysz, Zakład Katalogowania Dziedzinowego – pola 246, 490 – opracowanie artykułów

Kolejny prelegentka swoje wystąpienie poświęciła najpierw polu 246. Novum jest możliwość podania w polu 246 samoistnie znaczącego podtytułu lub części tytułu. Ważne jest również, że nie trzeba już w polu 246 rozwijać powszechnie znanych skrótów PIT, VAT, NATO, ZUS. Druga część referatu poświęcona była polu 490 (strefa serii) i polom 800/830. Hasło tytułowe w polu 830 jest kontrolowane kartoteką haseł wzorcowych. Pole 830 stosujemy przy opracowywaniu cyklu autorskiego.

6. Adrianna Wilska, Zakład Katalogowania Dziedzinowego – pole 773, 856 (artykuł)

Ostatnia referentka omówiła bardzo dokładnie zasady stosowania pól 773 (dane identyfikujące dokument macierzysty) oraz 856 (powiązanie opisu bibliograficznego artykułu z opisem czasopisma w katalogu Biblioteki Narodowej).

Wszyscy prelegenci w swoich prezentacjach przedstawili szczegółowo zasady tworzenia rekordów i wypełniania pól i podpól. Podawali wzorce oraz liczne przykłady. Uczestnicy szkolenia otrzymali po jego zakończeniu wszystkie materiały pocztą elektroniczną.

Na zakończenie szkolenia słuchacze spotkali się z Zofią Żurawińską – bibliotekarzem systemowym Biblioteki Narodowej, która odpowiadała na zadawane pytania, zgłaszane problemy i propozycje.

Szkolenie podsumowała Beata Wieczorkowska. Najważniejszym praktycznym ustaleniem jest decyzja, żeby współpracujące biblioteki oprócz opracowywania rekordów bibliograficznych artykułów prasowych zaczęły również same tworzyć hasła wzorcowe. osobowe.

Do góry

Skip to content