Category Archives: Wydarzenia – Konferencje

Next Page

Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920 – 2018 : różne odsłony niepodległości

 

Praktyczny patriotyzm w Toruniu 1918/1920 – 2018
Różne odsłony niepodległości

Redakcja naukowa Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski

Seria: Zabytki Toruńskie Młodszego Pokolenia

Wydawca: Stowarzyszenie Historyków Sztuki

Toruń 2018

Sygnatura SIRr XXXIIIa/17t.7

Książka jest pokłosiem VII konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”.

Konferencja odbyła się 12 maja 2018 roku w Centrum Dialogu w Toruniu (Biblioteka Diecezjalna).

Konferencje zorganizowała Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Konferencja została zorganizowana w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polską w 1918 roku.

W Toruniu dopiero w 1920 roku świętowano powrót Pomorza do Polski.

Na książkę złożyły się następujące referaty:

1. Katarzyna Kluczwajd – Triada rocznic – triada wartości

2. Anna Kroplewska-Gajewska – „Powitanie wojsk polskich w Toruniu 18 stycznia 1920 roku” – niezachowany obraz Brunona i Feliksa Pawła Gęstwickich 

3. Barbara Chojnacka – „Duch przeszłości – zwycięzca”. Alegoryczna wizja wkroczenia wojsk polskich do Bydgoszczy 20 stycznia 1920 roku na obrazie Jerzego Rupniewskiego

4. Piotr Birecki – O sztuce, która odeszła wraz z zaborami

5. Aneta Niewęgłowska – Toruńskie średnie szkolnictwo żeńskie u progu niepodległości

6. Henryk Ratajczak – Zabytkowa zabudowa szkieletowa Torunia: raport o stanie zachowania i ochrony oraz propozycje dalszej opieki 

7. Katarzyna Kluczwajd – Toruńskiej roboty meble po roku 1920, czyli „wprządz sztukę do rydwanu Ojczyzny”: Polameryka i Konfraternia Artystów

Zaproszenie – Sławomir Intek – Jak powstaje witraż

 

Sławomir Intek

Jak Powstaje witraż

Prelekcja

Czwartek – 18 lutego 2021 r. 

Godzina 18.00

Facebook Książnicy Kopernikańskiej

https://www.facebook.com/KsiaznicaKopernikanska/

W czwartek 18 lutego 2021 r. na Facebooku Książnicy Kopernikańskiej, o godzinie 18.00 odbędzie się transmisja na żywo prelekcji pana Sławomira Intka na temat „Jak powstaje witraż”.

Spotkanie on-line odbędzie się w ramach cyklu Wieczory Toruńskie.

Organizatorami wydarzenia są: Interaktywne Muzeum Witraży „Nisza” w Toruniu, Książnica Kopernikańska w Toruniu, Pracownia Witraży Intek-Art w Toruniu, Towarzystwo Miłośników Torunia.

Gościem wieczoru będzie Sławomir Intek, toruński witrażysta, który opowie o tym, jak powstaje witraż. Będzie to pierwsze z cyklu spotkanie dotyczące witraży, także tych w Toruniu. Zaproszenie na wieczór kierujemy do całych rodzin i wszystkich miłośników tej zagadkowej sztuki zdobienia szkłem. Czy Mistrz zdradzi nam wszystkie tajniki niezwykłej sztuki „malowania” szkłem? Mamy szansę, że tak, bowiem zaprasza Nas do siebie, do pracowni, wraz ze swą wnuczką, a czego dziadek nie zrobi dla wnusi?

Mistrza Sławomira czytelnicy i przyjaciele Książnicy już poznali. W ubiegłym roku jego dzieła – witrażowe repliki 3D historycznych polskich balonów – były eksponowane na wystawie poświęconej toruńskim baloniarzom Witrażowe repliki 3D historycznych polskich balonów – z wizytą w toruńskiej pracowni witraży Intek-Art wzbudziły zachwyt i zainteresowanie.

Nasz gość jest absolwentem liceum konserwacji zabytków architektury, odbył praktykę w renomowanej pracowni konserwacji zabytków przy ul. Rabiańskiej, u nestora toruńskich witrażystów, Władysława Kozioła. Od lat w jego pracowni powstają piękne witraże, te o charakterze użytkowym – lampy, aniołki toruńskie, ale i te kolekcjonerskie (powstają repliki balonów, samolotów i sterowców). Podejmuje się także konserwacji zabytkowych obiektów witrażowych. Wykonuje również monumentalne witraże w kościołach np. w toruńskiej świątyni pw. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego na Glinkach wykonał piękne witraże w okiennicach, są one odwzorowaniem malowideł El Greca. (Ostatni szósty, 12 metrowy witraż, przedstawiający chrzest Chrystusa, został zamontowany w rocznicę konsekracji świątyni w 2020 roku).

Warto poznać tajemnice tej niezwykłej sztuki, zanim osobiście odwiedzimy Muzeum Witraży „Nisza”, które powstało tuż przy pracowni Intek-Art. W tym muzeum można z bliska zobaczyć to, o czym opowie w czwartek Mistrz Sławomir.

Gorąco zapraszam.

dr Katarzyna Tomkowiak

Sławomir Intek i Eskadra P11

 

Interatywne Muzeum Witraży i Pracownia Witraży Intek-Art

 

Sławomir Intek – Witraże w kościele pw. bł. ks. Frelichowskiego przy ul Szubińskiej 15 w Toruniu wg malarstwa El Greca

 

Sławomir Intek – Witraż: Boże Narodzenie

 

 

Sławomir Intek – Witraż o tematyce baloniarskiej (foto. Tomasz Dorawa)

 

Sławomir Intek – witraż z wizerunkiem Orła Białego (foto. Tomasz Dorawa)

Dr Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska – „Studiując astronomię w Toruniu 75 lat temu”

Dr Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska, Foto. Tomasz Dorawa

 

Dr Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska
„Studiując astronomię w Toruniu 75 lat temu”

Wykład 19 XI 2020 godz. 18.00
Facebook Książnicy Kopernikańskiej
https://www.facebook.com/KsiaznicaKopernikanska

Cykl:
Otwarte wykłady astronomiczne online

Zapraszają:
Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) oraz Książnica Kopernikańska w Toruniu

Czy ktoś może za Nią powtórzyć tę sentencję? Nie, tylko Ona może tak powiedzieć. Bowiem Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska jest pierwszą absolwentką astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozpoczęła studia na matematyce, a zakończyła na astronomii. Z miastem jest związana od 1945 r., kiedy przybyła do Torunia z rodzicami i siostrami, starszą Marią i młodszą Magdaleną. Rodzice chcieli, aby córki podjęły studia na nowo otwartej uczelni. Z czasem Cecylia uzyskała stopień doktora na naszej uczelni. Pracowała jako nauczyciel akademicki do 1990 r., (a będąc na emeryturze jeszcze do 2007). Angażuje się także w popularyzację astronomii, m.in. pracowała jako juror od początku istnienia Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i Astronomii, który jest organizowany (od 1990) przez PTMA dla uczniów szkół podstawowych, a następnie gimnazjalnych.

Cecylia Łubieńska-Iwaniszewska (1958); fot. z kolekcji Cecylii Iwaniszewskiej

Czy planowała, że zostanie w mieście? Czy marzyła, aby pozostać na UMK? Czy interesowała się zawsze astronomią, skąd wzięły się jej zainteresowania. Czy wybór kierunku studiów był podyktowany brakiem języka łacińskiego w szkole średniej? Jak doszło do zmiany kierunku studiów? Kto był jej mentorem? Początki naszej toruńskiej astronomii to czasy takich luminarzy polskiej nauki, jak wileńscy profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego: Władysław Dziewulski i Wilhelmina Iwanowska. Jaki był program studiów astronomicznych, czy chętnie ją zatrudniono na UMK. Początki jej pracy sięgają 1 IX 1947 r. (pracowała jako zastępca młodszego asystenta przy Katedrze Astrofizyki u prof. Iwanowskiej, jeszcze w trakcie studiów!) Pamięta jak powstawało Obserwatorium w Piwnicach, i kto je tworzył. Jej wspomnienia wydało Towarzystwa Miłośników Torunia (Wspomnienia o moim uniwersytecie, Toruń 2014). Na okładce tej książki trafnie zamieściła witraż nad wejściem do budynku Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach – bo astronomia zdominowała Jej życie od studiów, aż do tej chwili.

Obserwatorium w Piwnicach, studentka Cecylia Łubieńska przy astrografie Drapera (1950)fot. z kolekcji Cecylii Iwaniszewskiej

Wydaje nam się, że znamy ją doskonale, z Klubu Inteligencji Katolickiej (jest aktualnie jego honorowym prezesem), z Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Została słusznie uhonorowana Medalem Thorunium, a w Książnicy, jest na prawie każdym wykładzie w ramach cyklu Towarzystwa Miłośników Torunia – „Wieczory Toruńskie” (do ToMiTo należy od 1965). Nie opuszcza książnicowych wykładów i zebrań Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (do PTMA wstąpiła w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych i jest obecnie najstarszym stażem Jego członkiem!). Uhonorowano Ją złotą odznaką PTMA. Otrzymała także Medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji 100 lat Niepodległości.

Warto pamiętać, że to przecież astronom, nasz z Torunia. A jak to się zaczęło? Warto posłuchać…

dr Katarzyna Tomkowiak