Jesteś tutaj:

Kategoria: Wydarzenia – Konferencje

zdjęcie - Pomnik „Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych 1937” w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Na wysokim cokole orzeł podrywający się do lotu.
Pomnik „Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych 1937” w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, 14 sierpnia 2020 r.; fot. Tomasz Dorawa

 

Cykl: 100 lat Niepodległego Torunia. Warto pamiętać

Seria: Balonowy Toruń

Uroczyste odsłonięcie pomnika z inskrypcją: „Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych 1937”

Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu

14 sierpnia 2020 r. 

godz. 18.00.

Uroczystość odbyła się w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, 100. rocznicy Cudu nad Wisłą oraz w roku stulecia powrotu Torunia i Pomorza do Macierzy.

Uroczystości w parku miejskim odbyły się z okazji ponownego odsłonięcia w Toruniu Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych. Monument upamiętnia żołnierzy tej formacji, którzy polegli w l. 1918-1920, (nie tylko w trakcie wojny polsko-bolszewickiej). W czasie wojny Polski z Sowietami, początkowo (zimą i na wiosnę 1920) jednostki balonowe, z powodzeniem prowadziły obserwację balonową. Pomogła ona w działaniach polskiej artylerii, ale także była pomocna w zabezpieczeniu przed atakami samolotów nieprzyjacielskich. Zmiana na froncie, trudny okres odwrotu polskich sił znad Berezyny i Dniepru, wymusił zmianę charakteru ich walki. Baloniarze przekształcili się w piechotę, dalsze działania prowadzili tzw. aeropiechurzy, były to ciężkie boje. Formacja było marnie uzbrojona i bez wystarczającego wsparcia artylerii, ale pod doskonałym dowództwem płk. Aleksandra Wańkowicza. Przypomniał ten czas w trakcie uroczystości prezes IPN dr Jarosław Szarek:

Ci, którzy mieli zwykle obserwować przedpole gdzieś z wysoka, pełnili służbę zwykłych, szeregowych żołnierzy. Ale nie cofnęli się przed tym obowiązkiem i zapłacili za to wysoką cenę. Te nazwiska, na tym pomniku, dowodzą, jak wysoka ta cena była

zdjęcie - Pomnik „Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych 1937” w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Na wysokim cokole orzeł podrywający się do lotu.
Pomnik „Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych 1937” w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, 14 sierpnia 2020 r.; fot. Tomasz Dorawa

Pierwotnie w dwudziestoleciu międzywojennym planowano inskrypcję: „Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych / 1. Bat. Balonowy / 1937”. Ale złożyli się na obiekt nie tylko baloniarze z Torunia, zatem ostatecznie z podpisu zrezygnowano. A monument został odsłonięty 5 V 1937 r. Pierwotny pomnik, jak i jego kopia, to piękna rzeźba orła zrywającego się do lotu, trzymającego w szponach krzyż Virtuti Militari, wieniec z liści wawrzynu i dębu oraz kotwicę, osadzona na czterometrowym cokole. Monumentalna rzeźba to dzieło artysty rzeźbiarza Michała Kamieńskiego, który jak donosiła prasa przedwojenna, większość prac przy pomniku wykonał bezinteresownie. Jej autor został rozstrzelany przez Niemców w 1944 r. w czasie powstania warszawskiego. A był on bratem mjr. Konstantego Rolicza-Kamieńskiego, dowódcy toruńskiego Batalionu Balonowego w l. 1934-1939. Autorem wiernej kopii, jaka stanęła dokładnie w miejscu fundamentów pomnika 5 V 1937 r., jest toruński artysta Maciej Jagodziński-Jagenmeer. Miał on trudne zadanie, zachowana dokumentacja, głównie w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu nie jest kompletna.

W 2017 r., z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Torunia (ToMiTo), powołano Komitet Organizacyjny Odbudowy Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych. W jego składzie znaleźli się, jako przewodniczący Andrzej Szmak, a także dr Michał Targowski i Mariusz Thomas. Komitet działał w ramach ToMiTo, w tym trudnym dziele odbudowy, dużą pomocą zawsze służył prezes Towarzystwa. Historię pomnika przypomniał właśnie on, prezes ToMiTo, prof. Krzysztof Mikulski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

zdjęcie - Prezes ToMiTo prof. Krzysztof Mikulski w trakcie okolicznościowego wystąpienia - w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu -
Prezes ToMiTo prof. Krzysztof Mikulski w trakcie okolicznościowego wystąpienia – w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 14 sierpnia 2020 r.; fot. Tomasz Dorawa

Głos zabrali, prócz cytowanego prezesa IPN, prezydent Torunia Michał Zaleski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski, oraz A. Szmak. Kulminacyjnym momentem uroczystości było odsłonięcie pomnika, którego dokonała Jolanta Przybylak z Lubicza Dolnego, wnuczka toruńskiego baloniarza, majstra wojskowego, Stanisława Kołodziejczaka.

zdjecie - Uroczyste odsłonięcie pomnika z inskrypcją: „Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych 1937” w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 14 sierpnia 2020 r.;
Uroczyste odsłonięcie pomnika z inskrypcją: „Poległym Żołnierzom Wojsk Balonowych 1937” w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 14 sierpnia 2020 r.; fot. Tomasz Dorawa

Odbyło się to w asyście przybyłych do Torunia przedstawicieli Komitetu Honorowego Odbudowy Pomnika, (wyżej wymienionych), w tym i Jerzego Makuli – prezesa Aeroklubu Polskiego. Później nastąpiło poświęcenie pomnika, dokonał tego ks. prał. płk. Ryszard Stępień, proboszcz toruńskiej parafii garnizonowej. Uroczystość zakończył Apel Poległych i salwa honorowa. Całość uroczystości przeprowadzono zgodnie z ceremoniałem wojskowym, m.in. wykonano Pieśń Reprezentacyjną WP. Ubarwiły wydarzenie przed ceremonią, pokazy sprzętu wojskowego nad Martwą Wisłą, oraz pokazy lotnicze (przelot samolotów Aeroklubu Pomorskiego) i balonowe (przygotowane przez Nanoo Balloons i Krzysztofa Zaparta z Balloon Club Świdnica). Dla najwytrwalszych w pobliskim amfiteatrze w parku odbył się koncert pieśni patriotycznych.

Wśród gości, którzy zaszczycili toruńskie uroczystości, znaleźli się przedstawicieli IPN. Byli obecni: przewodniczący Kolegium IPN prof. Wojciech Polak, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon, naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska oraz pracownicy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa na czele z naczelnik Katarzyną Lisiecką. Przybyły także rodziny toruńskich przedwojennych baloniarzy. Wspominana już Jolanta Przybylak z mężem (o jej dziadku tekst na tym blogu pt. Z wizytą u Jolanty Przybylak w Lubiczu Dolnym, wnuczki baloniarza Stanisława Kołodziejczaka (1897-1988), majstra wojskowego z Batalionu Balonowego w Toruniu), oraz goście z Leszna, Anna Wolska z mężem. Wielkopolanka dba o pamięć swego dziadka Antoniego Cegłowskiego 1893-1973. Był on podobnie jak dziadek J. Przybylskiej, powstańcem wielkopolskim, i służył w Batalionie Balonowym Toruniu w l. 1920-1928, (od 30 VI 1920 był dowódcą plutonu tej formacji).

zdjęcie - Wnuczki toruńskich baloniarzy okresu II RP: Jolanta Przybylak z Lubicza i Anna Wolska z Leszna
Wnuczki toruńskich baloniarzy okresu II RP: Jolanta Przybylak z Lubicza i Anna Wolska z Leszna w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 14 sierpnia 2020 r.; fot. Tomasz Dorawa

Był również obecny Daniel Rolski, syn kpt. pil. Tadeusza Rolskiego (współtwórcy i pierwszego polskiego dowódcy 306 Dywizjonu Myśliwskiego „Toruńskiego”) z córką. W pięknych galowych mundurach oficerskich wyróżniali się goście z puckiego Stowarzyszenia Historycznego Morski Dywizjon Lotniczy (prezes Ireneusz Makowski, kmdr por. rez. dr Mariusz Konarski, Jarosław Wróbel). Można było także zauważyć dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej Danettę Ryszkowską-Mirowską, Sławomira Intka z toruńskiej pracowni witraży Intek-Art w Toruniu, miłośnika i znawcę lotnictwa, Miłosza Rusieckiego, dr Cecylię Iwaniszewską z ToMiTo z siostrą Magdaleną Łubieńską, ks. Mikołaja Hajduczenię z toruńskiej prawosławnej parafii św. Mikołaja. Wszystko odbyło się zgodnie z zabezpieczeniami epidemicznymi.

Czy „odbudowany” pomnik jest idealnym odwzorowaniem tego z II RP?, z małym wyjątkiem tak. Pierwotny pomnik, jaki stanął w parku 5 maja 1937 r., bowiem w tym dniu obchodzono od 1928 r. w Toruniu, święto 1. Batalionu Balonowego, na pamiątkę utworzenia pierwszej polskiej jednostki balonowej w 1919 r., (a 15 IX obchodził je 2. Batalion Balonowy). Różni oba monumenty zamieszczona na obecnym pomniku, lista poległych baloniarzy, której pierwotnie nie było. Zupełnie pierwszy monument stanął wcześniej na cole z polnych kamieni, w innej lokalizacji. W szczególny sposób, bo wspólnie, baloniarze i lotnicy, uczcili poległych baloniarzy i lotników – 11 XI 1932 r. W Toruniu po latach 31 X 1971 r., wspólnie toruńskim baloniarzom i lotnikom, poświęcono tablicę pamiątkową, umieszczono ją w kościele garnizonowym pw. Św. Katarzyny.

zdjecie - Odsłonięcie w Toruniu Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych 5 V 1937 r.;
Odsłonięcie w Toruniu Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych 5 V 1937 r.; źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Monument z 1937 r. był symbolem związków Torunia z przedwojenną aeronautyką i wojskami balonowymi. W międzywojennym Toruniu stacjonował batalion balonowy (1bbal), tu działała Szkoła Podchorążych Wojsk Balonowych, odbywały się pokazy i zawody baloniarskie, często w dniu święta batalionu – 5 maja. Stacjonujący w mieście baloniarze wielokrotnie odnosili sukcesy w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych, m.in. w międzynarodowej rywalizacji o Puchar Gordona-Benetta, czy Krajowych Zawodach Balonów Wolnych o Puchar im. płk. Aleksandra Wańkowicza. Przypomina o tych czasach wystawa w Książnicy Kopernikańskiej powstała właśnie z okazji ponownego odsłonięcia w Toruniu Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych (o niej tekst na tym blogu Uroczyste otwarcie wystawy Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie Niepodległej). Na wystawie można prześledzić dokładny opis uroczystości 5 V 1937 r., czy było tak jak 14 VIII 2020 r.?

W II RP toruńskie uroczystości rozpoczęły się już przeddzień 4 V 1937 r. – apelem poległych żołnierzy formacji balonowych, (największe straty odnotowało w trakcie odwrotu spod Kijowa w 1920). Dzień 5 maja rozpoczęto uroczystą pobudką, odegraną przez trębaczy. O godz. 9.00 nastąpił przegląd batalionu balonowego, i żołnierze baloniarze udali się do hali balonowej, tam rozpoczęła się msza św. Odprawił ją, i okolicznościową homilię wygłosił, ks. prałat ppłk. Jan Kroczek, z toruńskiej parafii garnizonowej. W mszy św. uczestniczył m.in. Władysław Raczkiewicz wojewoda pomorski, oraz liczne delegacje oficerów i podoficerów różnych formacji z rodzinami. Dopiero po mszy św. baloniarze i zacni goście udali się do parku miejskiego. Tam kompanie wojska ustawiły się w czworobok, który otoczył tłum mieszkańców i gości. Punktualnie o 11.00, po komendzie Baczność!, Na ramię broń!, Prezentuj broń!, orkiestra zagrała marsza generalskiego. W jego trakcie wmaszerowali na plac przed pomnikiem wojewoda pomorski i gen. Wiktor Thommée (dowódca DOK VIII), w asyście kadry oficerskiej, prezydenta miasta Torunia – Leona Raszei, duchowieństwa, przedstawicieli lokalnej społeczności Torunia i Pomorza. Dowódca DOK VIII symbolicznie przeciął wstęgę, przy dźwiękach hymnu narodowego. Przemawiali m. in dowódca Batalionu Balonowego w Toruniu, prezydent miasta Torunia, któremu w opiekę wojsko przekazało pomnik, powiedział:

Pełen uroczystej powagi dzień dzisiejszy poświęcony jest tym, którzy spełnili swój zaszczytny obowiązek, przynosząc Ojczyźnie w dani wszystko, co mieli najdroższego, bo życie – w walce o całość Ojczyzny pod rozkazami Tego, którego prochy niedawno spoczęły na Wawelu [Józefa Piłsudskiego – KT]. Myśl nasza biegnie dzisiaj ku tym duchom jasnym, którym hołd składamy, a którzy żyją i żyć będą w pamięci narodu polskiego […] W imieniu stolicy Pomorza biorę ten pomnik w posiadanie, przyrzekając otoczyć go opieką jako symbol triumfu i miłości Ojczyzny.

zdjecie - Odsłonięcie w Toruniu Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych 5 V 1937 r.
Odsłonięcie w Toruniu Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych 5 V 1937 r.; źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

W parku uroczystości zakończyła defilada wojskowa. Po powrocie do koszar uroczyście rozdano nagrody zwycięzcom sportowych rozgrywek wojskowych, także tych lekkoatletycznych i strzeleckich. Zamiast rautu, zebrane środki przekazano na Fundusz Obrony Narodowej. Czeki uroczyście zdeponowano u gen. W. Thommée, który w prostych żołnierskich słowach bardzo podziękował „Kochanym baloniarzom”. Wspólnym obiadem żołnierskim zakończono uroczystości święta balonowego w Toruniu. Wieczorem umilił czas, baloniarzom i ich rodzinom, ale i miłym gościom, występ teatru amatorskiego, który działał w batalionie balonowym i w strukturach Polskiego Białego Krzyża. Wystawiono Zaręczyny pod kulami (Stefana Kiedrzyńskiego) i Kancelarię PKU. Uroczystą kolacją podejmowali toruńscy baloniarze liczne delegacje innych formacji. Trudo było się rozstać, spotkania przeciągnęły się do rana 6 VIII 1937 r., ale było to dzień świąteczny Przemienienia Pańskiego i nikt nie spieszył się do swych codziennych obowiązków.

rysunek - Projekt Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych w Toruniu. Na wysokim cokole orzeł podrywający się do lotu.
Projekt Pomnika Żołnierzy Wojsk Balonowych w Toruniu; zbiory Archiwum Państwowego w Toruniu

Prezydent Raszeja słowa dotrzymał, pomnik zniszczyli dopiero Niemcy wkraczając do miasta jesienią 1939 r., z tych samych pobudek co jego budowniczowie. Bowiem, niemiecka III Rzesza rozpoczęła wówczas planowe niszczenie symboli polskości, także tych upamiętniających zwycięstwo oręża polskiego w 1920 r.

Zachęcam, by ekspozycję „Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie Niepodległej” obejrzeć w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8, a towarzyszy jej folder okolicznościowy pod tym samym tytułem, warto zachować ten druczek na pamiątkę. Każdy kto odwiedzi bibliotekę może go otrzymać bezpłatnie.

dr Katarzyna Tomkowiak

plakat - Wystawa Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie niepodległej. Widoczny sterowiec i odznaki lotnicze

 

Cykl: 100 lat Niepodległego Torunia. Warto pamiętać

Seria: Balonowy Toruń

Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie Niepodległej.

Uroczyste otwarcie wystawy w Książnicy Kopernikańskiej 

13 sierpnia 2020 roku

W holu Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu 13 VIII 2020 r. o godzinie 11.00, organizatorzy wystawy, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej Danetta Ryszkowska-Mirowska oraz prezes Towarzystwa Miłośników Torunia prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, przyjęli serdecznie licznie przybyłych gości. Wszystko odbyło się zgodnie z zabezpieczeniami epidemicznymi. Nasi wierni czytelnicy, miłośnicy historii Torunia, członkowie ToMiTo, a także pasjonaci lotnictwa, nie zawiedli, zaszczycili nas Swą obecnością.

Gościliśmy wiceprezydenta Torunia Pawła Gulewskiego, który wręczył biało-czerwone kwiaty, wnuczce toruńskiego baloniarza – Stanisława Kołodziejczaka, Jolancie Przybylak, (przypomniał on także jej zasługi w upamiętnianiu działań lotników i baloniarzy nie tylko z regionu toruńskiego). Jolanta Przybylak, której pamiątki rodzinne eksponujemy w gablotach w holu biblioteki, przyjechała do Książnicy z mężem i gronem przyjaciół, podobnie jak ona miłośników lotnictwa.

zdjecie - Wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski wręcza kwiaty wnuczce toruńskiego baloniarza Stanisława Kołodziejczaka Jolancie Przybylak
Wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski wręcza kwiaty wnuczce toruńskiego baloniarza Stanisława Kołodziejczaka Jolancie Przybylak (13 VIII 2020; fot. Tomasz Dorawa).

Był również obecny Sławomir Intek z toruńskiej Pracowni witraży Intek-Art w Toruniu, którego repliki balonowe zaprezentowano na wystawie. Przybył wraz z miłośnikiem lotnictwa, autorem wielu tekstów i zdjęć o tej tematyce, Miłoszem Rusieckim.

Obecny był także dyrektor toruńskiego oddziału Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Bartosz Smykowski (autor m.in. książki Lotnictwo Armii Pomorze w kampanii polskiej 1939 r.). Pośród gości można było dostrzec ks. prałata Józefa Nowakowskiego (duszpasterza z Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu i Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego) czy dr Cecylię Iwaniszewską z ToMiTo.

zdjecie - Sterowiec „Lech” – replika witrażowa wykonana przez Sławomira Intka w toruńskiej pracowni Intek-Art
Sterowiec „Lech” – replika witrażowa wykonana przez Sławomira Intka w toruńskiej pracowni Intek-Art., w holu Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (13 VIII 2020; fot. Tomasz Dorawa).

O wystawie opowiedział zebranym Mariusz Thomas, członek ToMiTo, pomysłodawca wystawy, popularyzator, który m.in. dwukrotnie poprowadził spacer w Toruniu, śladami jednostek wojsk balonowych (25 VII 2019 i 28 II 2020), kustosz pamięci toruńskich baloniarzy i lotników. Przypomniał on dzieje tej formacji w naszym mieście. Opowiadał o tym zagadnieniu już wcześniej w ramach cyklu spotkań w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej „Wieczory Toruńskie”, (w minionym roku, jednemu spotkaniu w bibliotece, towarzyszyła także wystawa tematyczna), a także w czasie epidemii, kiedy nasze spotkania na żywo zastąpiliśmy spotkaniami on line. Dwa „Wieczory Toruńskie online” w sierpniu, 6 i 13 poświęcone były tym zagadnieniom, wówczas M. Thomas, opowiadał o świetności toruńskich balonów na FB Książnicy Kopernikańskiej, a później opowieści te umieściliśmy na kanale YouTube Książnicy Kopernikańskiej, w ramach playlisty „Wieczory Toruńskie online”: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfGbuyeLMNAckCZla88k12GHG2HFnXSN2

zdjecie - W trakcie podziwiania wystawy w holu Książnicy Kopernikańskiej, wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski, Mariusz Thomas oraz dyrektor biblioteki Danetta Ryszkowska-Mirowska
W trakcie podziwiania wystawy w holu Książnicy Kopernikańskiej, wiceprezydent Torunia Paweł Gulewski, Mariusz Thomas oraz dyrektor biblioteki Danetta Ryszkowska-Mirowska (13 VIII 2020; fot. Tomasz Dorawa).

Warto posłuchać tych balonowych opowieści w sieci (można o tym poczytać także na tym blogu, teksty pt. Batalion (Baon) Balonowy w Toruniu. Królowie nieba, awiatorzy i aeronauci z Torunia oraz Antoni Janusz – balonowe serce Torunia z Wielkopolski), i obejrzeć wystawę w holu toruńskiej Książnicy, czekamy na Państwa jeszcze do końca października (jej opis zajdziecie na tym blogu pt. Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie Niepodległej). Zapraszam, by osobiście podziwiać podświetlone pięknie witraże (ich opis zajdziecie na tym blogu pt. Witrażowe repliki 3D historycznych polskich balonów i toruńskiego sterowca Lech z okresu dwudziestolecia międzywojennego), i zobaczyć autentyczne dokumenty po toruńskim baloniarzu… (ich opis zajdziecie na tym blogu pt. Z wizytą u Jolanty Przybylak w Lubiczu Dolnym, wnuczki baloniarza Stanisława Kołodziejczaka (1897-1988), majstra wojskowego z Batalionu Balonowego w Toruniu).

Wystawie towarzyszy folder okolicznościowy pod tym samym tytułem co wystawa: Baloniarze garnizonu toruńskiego w służbie Niepodległej”, który w siedzibie biblioteki można bezpłatnie otrzymać.

dr Katarzyna Tomkowiak

plakat - Mroczne Pomorze 1920 opowiadania z dreszczykiem - konkurs literacki edycja 2020

100 lat temu Pomorze stało się częścią wolnej Polski.

Rok 1920 to czas zmian i zawirowań, idealny dla intryg kryminalnych, tajnych historii szpiegowskich czy horrorów.

Czekamy na te opowieści!

Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu i Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zapraszają wszystkich twórców regionu kujawsko-pomorskiego, którzy ukończyli 15 rok życia, do wzięcia udziału w konkursie literackim

MROCZNE POMORZE 1920

opowiadania z dreszczykiem

Czy miejscem dochodzenia mogło być międzywojenne Pomorze?

Jakie zagadkowe wydarzenia mogły wstrząsnąć mieszkańcami pomorskich miast?

Jakie tajemnice kryły kościoły i kamienice?

Czy wśród gotyckich budowli czaiło się zło, którego początki sięgały średniowiecza?

Jak wyglądałyby alternatywne dzieje Pomorza w roku 1920, gdyby zagościły w nim mroczne siły?

Jakie zagadki mogłyby czekać na Herculesa Poirot w regionie, które właśnie powrócił do Macierzy?

Zastanów się, jak przerazić czytelników, umiejscawiając akcję upiornej opowieści w momencie, w którym Pomorze stawało się częścią Wolnej Polski.

Wywołaj dreszczyk emocji, plotąc gęstą niczym sieć pajęcza kryminalną intrygę, z województwem pomorskim w tle.

Napisz retro kryminał, historię szpiegowską, thriller, horror lub opowieść z dreszczykiem i wywołaj u czytelników gęsią skórkę.

Wszystkich twórców zapraszamy do nadsyłania prac w formie elektronicznej wraz z dobrej jakości fotografią, bądź skanem wypełnionej karty zgłoszeniowej, a w przypadku osób niepełnoletnich dołączonym Oświadczeniem Rodzica/Opiekuna na adres: konkursliteracki@ksiaznica.torun.pl w terminie od dnia 1 września do 31 października 2020 roku.

Nasze Jury oceni prace pod kątem zgodności z tematem, oryginalności, bogactwa językowego, poprawności stylistycznej i językowej.

Najlepsze spośród prac zostaną nagrodzone.

Więcej informacji: tel. (56) 622-66-42 wew. 105 (prosić o Bibliografię).

http://ksiaznica.torun.pl/1406/dla-czytelnikow/konkurs-literacki-mroczne-pomorze-1920.html

loga organizatora, fundatora nagród, patronów - Książnica Kopernikańska, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Towarzystwo Miłosnkow Torunia, Maszyna do Pisania, KamienicaI nicjatyw, Fundacja Kult Kultury

Do góry

Skip to content