Category Archives: Wydarzenia – Konferencje

Previous Page · Next Page

„460 lat Podgórza 1555-2015” – promocja książki – zaproszenie

 

460 lat Podgórza
1555-2015

Wydawca:
Towarzystwo Miłośników Torunia

Promocja książki

23 stycznia 2018

godz. 17.00

Książnica Kopernikańska w Toruniu

Towarzystwo Miłośników Torunia i Książnica Kopernikańska rekomendują książkę 460 lat Podgórza 1555-2015 – jej promocja w dniu 23 stycznia 2018 o godz. 17.00 w Książnicy Kopernikańskiej.

 Po przeszło dwóch latach od konferencji o tematyce podgórskiej i 10 latach po ukazaniu się jubileuszowej pozycji Tadeusza Zakrzewskiego i Karoli Ciesielskiej 450 lat toruńskiego Podgórza 1555-2005 – kolejnie jubileuszowe wydawnictwo ToMiTo o tej lewobrzeżnej części Torunia.

Na pozycje składają się artykuły, które są opisem dziejów tego do 1938 roku samodzielnego miasta.

Nie zabrakło w niej dwóch autorów, którzy wcześniej, tak zabiegali o popularyzację historii toruńskiego lewobrzeżna.

Znajdziemy tam sporządzoną przez doc. Karolę Ciesielską – miłośniczkę Podgórza, a przygotowaną do druku przez Jolantę Wasiewską (członkinię Koła podgórskiego ToMiTo), listę ofiar eksplozji z 24 stycznia 1945 r. Głaz- Pomnik upamiętniający podgórską tragedię i Wybuch wagonów z amunicją na Podgórzu.

W tomie obecny jest także Tadeusz Zakrzewski, historyk i popularyzator wiedzy o mieście, miłośnik książek i starych fotografii.

Jego sylwetkę, kreśli swym niezwykle sprawnym piórem jego Przyjaciel od serca – także bibliofil i miłośnik Torunia redaktor Zefiryn Jędrzyński (Tadeusz Zakrzewski – zasłużony obywatel Podgórza), Jemu poświęcony jest także tekst Joanny Łagan z podgórskiego Domu Muz.

Dwa artykuły są poświęcone pradziejom Podgórza, jego poprzedniczce Nieszawie; są to teksty Lidii Grzeszkiewicz-Kotlewskiej Nieszawa w świetle badań archeologicznych, oraz Piotra Wronieckiego Nieszawa-nieinwazyjne wyniki badań lokalizacji osady.

Dwa teksty poświęcono także projektowi Podgórz widmo – który spopularyzował dzieje tej toruńskiej dzielnicy – niegdyś miasta (ich autorkami są: Katarzyna Kluczwajd, oraz z Domu Muz: Agnieszka Dąbrowska, Marta Siwicka).

Dzięki tej inicjatywie miłośnicy Pogórza mogą zwiedzać dzielnicę nie tylko na spacerach, ale i wirtualnie.

Dopełnieniem są materiały: Mariusza Tohmasa o dziejach Bractwa Kurkowego w Podgórzu.

Autorowi udało się zestawić listę członków bractwa w l. 1927-1938, ale i zrekonstruować jego historię, na bogatym tle dziejów innych bractw kurkowych na Pomorzu.

A wśród jej członków znaleźli się znamienici obywatele Podgórza: pierwszy i ostatni prezes bractwa – Tadeusz Weber (burmistrz miasta) i Józef Nowak, król kurkowy Wacław Szymański, czy honorowy obywatel Podgórza Maksymilian Noga, ale i lekarz Władysław Balewski (także prezes Towarzystwa Śpiewu „Halka”), ale także ks. Józef Domachowski, czy członkowie rodziny Chronowskich (właścicieli podgórskiego browaru).

Całość zamyka opracowanie Michała Wiśniewskiego Zapomniane Cmentarze Podgórskie – poświęcone zapomnianym nekropoliom – tym „za parawanem gęstego bzu”. Są to cmentarze ewangelickie (tzw. Ewangelicka Atlantyda) i rzymsko-katolickie, ale i tzw. przykościelne miejsca pochówku.

Książkę rozpoczyna wstęp Prezesa Towarzystwa Miłośników Torunia – prof. Krzysztofa Mikulskiego – który omawia i poleca artykuły w niniejszym zbiorze, ale także zachęca, by aktywnie działać na rzecz wzbogacania wiedzy o Toruniu.

Wieczory Toruńskie – Szczepan Wierzchosławski, Tomasz Krzemiński – Wokół Gazety Toruńskiej (1867-1921)

 

prof. Szczepan Wierzchosławski
dr Tomasz Krzemiński

Wokół Gazety Toruńskiej
1867-1921

Dyskusja

14 grudnia 2017

Książnica Kopernikańska w Toruniu

Towarzystwo Miłośników Torunia i Książnica Kopernikańska w Toruniu wróciły do współpracy przy organizacji cyklu spotkań popularnonaukowych „Wieczory Toruńskie” poświęconych dziejom miasta i ludzi Torunia.

Spotkania organizowane są przez dr Katarzynę Tomkowiak – sekretarz ToMiTo i starszego kustosza Książnicy Kopernikańskiej.

W czwartek 14 grudnia o godz. 18.00 gośćmi Ksiąznicy byli prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski i dr Tomasz Krzemiński z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.

Spotkanie zorganizowano z okazji 150-rocznicy powstania Gazety Toruńskiej.

Prelegenci nakreślili szerokie tło rozwoju prasy w XIX wieku, w tym zwłaszcza w zaborze pruskim.

Dokładnie opisano przygotowania i uruchomienie redakcji Gazety Toruńskiej.

Nr 1 – Gazeta Toruńska – 1 stycznia 1867
Źródło: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Bohaterami wykładu byli:
– Franciszek Tadeusz Rakowicz – pierwszy redaktor gazety
– Józef Buszczyński – drukarz i wydawca gazety
– Sylwester Buszczyński – drukarz i wydawca
– Ignacy Danielewski – redaktor naczelny
– Jan Brejski – redaktor naczelny, drukarz i wydawca gazety

Były to postacie wybitne, angażujące się w życie społeczne i polityczne.

Wykładowcy wyjaśnili jaki był profil czasopisma i jego cena.

Omówiono przyczyny kryzysów jakie spotykały Gazetę Toruńską i dramatyczne spadki nakładu.

Bardzo ciekawe były rozważania na temat ducha pozytywizmu i pracy organicznej twórców gazety.

Na sporach w redakcji związanych z elitarnością lub ludowością czasopisma, na temat współpracy z duchowieństwem albo trzymaniu się laickości gazety.

Kontrowersje wśród społeczności polskiej budziły również ambicje polityczne redaktorów, które podważały tradycyjną rolę konserwatywnego ziemiaństwa.

18 stycznia 1920 – Gazeta Toruńska

Przedstawiono środki zaradcze jakie podejmowali kolejni redaktorzy związane ze zmianą charakteru gazety i jej rozpowszechnianiem wśród ludu.

Rozmawiano również o polskich konkurentach gazety – „Pielgrzymie” wydawanym w Pelplinie i o fenomenie „Gazety Grudziądzkiej” wydawanej przez Wiktora Kulerskiego, która osiągnęła ponad 100-tysięczny nakład.

Bardzo ciekawe były rozważania na temat cenzury działającej w państwie pruskim, o procesach prasowych, rujnujących karach finansowych.  o ciężkiej doli tzw. redaktora odpowiedzialnego, który etatowo odsiadywał wyroki więzienia, nie rzadko nawet kilkuletnie.

Siła Gazety Toruńskiej była tez odzwierciedleniem siły gospodarczej Polaków w Toruniu, którzy stanowili mniejszość mieszkańców miasta i to mniejszość uboższą.

Słuchacze dowiedzieli sie również wielu ciekawostek na temat techniki drukarskiej, zmianach jakie zachodziły w drukarniach, przechodzeniu od prasy ręcznej do cylindrycznych maszyn rotacyjnych.

Wykład wywołał duże zainteresowanie.

Publiczność żywo reagowała na przekazywane wiadomości i włączała się do dyskusji.

Wykładowi towarzyszyła również wystawa.

Zaprezentowano na niej unikatowe przedmiotu ofiarowane Książnicy Kopernikańskiej przez rodzinę państwa Buszczyńskich, wieloletnich właścicieli Drukarni Nakładczej i wydawców Gazety Toruńskiej.

Na wystawie można było obejrzeć rodzinne pamiątki związane z Józefem Buszczyńskim i Sylwestrem Buszczyńskim, stare fotografie przedstawiające rodzinę za stołem w ogrodzie, w salonie na spacerze.

Zaprezentowano stare czcionki i stemple z drukarni, kasztę z justunkiem, winkielak, czyli wierszownik do ręcznego składania wierszy z czcionek.

Można było poznać stare dokumenty takie jak:
– koncesję dla Józefa Buszczyńskiego na założenie drukarni w Toruniu wydaną przez Królewską Regencję w Kwidzynie w 1866 roku
– zaświadczenie królewskiej Komisji Egzaminacyjnej dla Drukarzy, ze Józef Buszczyński zdał egzamin i może samodzielnie prowadzić zakład drukarski z 1866 roku
– pismo Józefa Buszczyńskiego do Magistratu Torunia , zawiadamiające o uruchomieniu drukarnia z 1866 roku
-pozwolenie policji na umieszczenie szyldu nad drukarnią

Oczywiście na wystawie zaprezentowano również oryginalne numery Gazety Toruńskiej.

 

Wszyscy uczestnicy „Wieczorów Toruńskich” otrzymali na pamiątkę odbitki wykonane z oryginalnych stempli Drukarni Nakładczej Buszczyńskich.

 

 

Omówienie webinarium – Beata Malentowicz – Booktalking, czyli gawęda o książkach

 

Beata Malentowicz

Booktalking,
czyli gawęda o książkach

Webinarium

12 grudnia 2017

We wtorek 12 grudnia 2017 roku uczestniczyliśmy w webinarium „Booktalking, czyli gawędy o książkach”, zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.

W roli eksperta wystąpiła Beata Malentowicz – nauczyciel bibliotekarz w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu.

Jest trenerem edukacji medialnej oraz pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i dorosłymi.

Celem szkolenia było przedstawienie booktalkingu, czyli jednej z metod wspierających  popularyzację czytelnictwa.

Uczestnicy webinarium zapoznali się z ideą bootalkingu, dowiedzieli się jak należy przygotować się do gawędy, poznali sposoby prezentacji książek i aktywizacji słuchaczy.

Wywnioskowaliśmy, że w przypadku gawędy o książkach najważniejszym elementem jest dzielenie się entuzjazmem.

Chodzi przecież o to, żeby upowszechniać ideę czytania książek dla przyjemności.

Gawęda musi zaciekawić słuchaczy – książki muszą być więc dobrane do ich wieku i zainteresowań, a bohaterowie wyraziści i warci przedstawienia.

Booktalking polega na poleceniu 8-12 książek w czasie do 50 minut.

Ważna jest różnorodność propozycji i nawiązanie aktywnego kontaktu ze słuchaczami.

Bardzo pomocne jest też zacytowanie jakiegoś szokującego, ekscytującego czy wyrazistego fragmentu książki.

Słuchacze powinni zobaczyć emocjonalny stosunek bibliotekarza do omawianej książki.

Uczestnicy szkolenia na koniec dowiedzieli się również, czego należy unikać prowadząc gawędę o książkach.

Utkwiła mi w pamięci zwłaszcza jedna praktyczna wskazówka, żeby robić notatki w trakcie czytania.

Uczestnicy webinarium mogli cały czas zadawać pytania prowadzącej.

Szkolenie było bardzo ciekawe i zawierało wiele pożytecznych i przydatnych informacji.