Category Archives: Wydarzenia – Konferencje

Previous Page · Next Page

Tomasz Gruszkowski – Projekt Patrimonium nowym otwarciem Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej

Dnia 15 maja 2019 roku w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2019) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu miał miejsce pokaz zatytułowany: „Projekt Patrimonium nowym otwarciem Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej”. Przedstawił go Tomasz Gruszkowski, kierownik Centrum Kompetencji Biblioteki Narodowej w dziedzinie digitalizacji materiałów bibliotecznych.

W ramach prezentacji słuchacze dowiedzieli się o zasobach objętych projektem Patrimonium, obecnych i planowanych funkcjonalnościach Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA, a także możliwościach wykorzystania tego, co już znajduje się w zasobach cyfrowych BN.

Po wystąpieniu Tomasza Gruszkowskiego miała miejsce dyskusja. W jej ramach poruszono temat oferty dla wydawców i naukowców w POLON-ie. Zgłoszone zostały postulaty, aby umożliwić pobieranie wszystkich danych w formacie oraz poprawić jakość i kompletność metadanych w formacie XML. Słuchaczy interesowały również zagadnienia poświęcone: konserwacji, wykorzystywanego oprogramowanie, współpracy z Federacją Bibliotek Cyfrowych i Europeaną, wewnętrznej organizacji pracy (repozytorium, statystyki, proces skanowania) oraz ściśle powiązanej z POLONĄ platformy ACADEMICA.

Paweł Pioterek – Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach – warsztaty

Dnia 14 maja 2019 roku w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2019) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyły się warsztaty zatytułowane: „Budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach”. Prowadził je Paweł Pioterek, na co dzień starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu i Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2018 (http://www.sbp.pl/artykul/?cid=21287)

W ramach szkolenia uczestnicy poznali cechy efektywnego zespołu, na który składają się m.in: wspólny cel, dobry lider, motywacja, współpraca, kompromis, komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, i doskonalenie się. Prowadzący omówił szczegółowo każdy z wymienionych elementów. Wykład został wzbogacony ćwiczeniem. Powstało pięć zespołów, których zadaniem było wspólne przedstawienie i zaprezentowanie plusów i minusów wybranych elementów.

Paweł Pioterek szczegółowo przedstawił motywowanie pracowników, zarówno te finansowe jak i pozafinansowe. Pokazał wyniki badań ankietowych, według których najbardziej motywuje bibliotekarzy własna satysfakcja, a najmniej imprezy integracyjne. Szczególnie cenną uwagą była to, aby szanować swoje umiejętności i wykazywać się asertywnością. W jej ramach należy w odpowiedzi na żądania przełożonych zadawać pytanie: A co ja będę z tego mieć?

Prowadzący warsztaty omówił także problem rozwiązywania konfliktów. Słuchacze poznali ich rodzaje, specyfikę, przyczyny oraz strategię rozwiązywania. Ta ostatnia przewiduje zdefiniowanie problemu, generowanie alternatywnych rozwiązań, wybór najlepszego rozwiązania, a na końcu wprowadzenie w czyn i kontrola rezultatów.

Za ciekawostkę należy uznać wyniki badań oczekiwań dyrektorów wobec swoich podwładnych. Oprócz oczywistych cech takich jak uczciwość, czy energiczność zarządzający bibliotekami wymienili „cięty język”. Zdaniem prowadzącego warsztaty wynika to z potrzeby obsługi trudnego czytelnika z czym jednak trudno się zgodzić. Piszący te słowa uważa, że podanie tej cechy świadczy o inteligencji zarówno dyrektora jak i pracownika. Osoba nie bojąca się wyrażać swoich poglądów jest w tym przypadku doceniana za spostrzegawczość i otwartość, co kontrastuje z lizusostwem, które trudno uznać za cechę pożądaną przy budowie efektywnego zespołu.

dr Mariusz Balcerek

Kurioza Książnicy – XIX Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

 

Kurioza Książnicy

Pokaz

25 kwietnia 2019 – 12.00 ; 14.00
26 kwietnia 2019 – 12.00 ; 14.00
27 kwietnia 2019 – 11.00 ; 13.00

Książnica Kopernikańska
Sala nr 52 – II piętro

Książnica Kopernikańska przygotowała w ramach 19. Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki specjalny pokaz osobliwości i ciekawostek.

Nasze zbiory zaprezentujemy w czwartek, piątek i sobotę.

Na pokaz zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów.

Wstęp jest bezpłatny.

Będzie można zobaczyć następujące wydawnictwa:

 • Biblia Gutenberga z 1455  – faksymile jedynego polskiego egzemplarza Biblii Pelplińskiej
 • De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika – faksymile pierwszego wydania z Norymbergi w 1543 roku
 • Apokalipsa Heinricha von Heslera – iluminowane faksymile rękopisu z XIV wieku
 • Biblia Veteris Testamenti et Historie artificiosis picturis effigiata – faksymile Biblii ozdobionej XVI-wiecznymi drzeworytami
 • Geert Groote „Getijdenboek” – „Godzinki” – faksymile rękopisu brewiarza niderlandzkiego z XV wieku, bogato iluminowane
 • „Codex Picturatus” Balthasar Behem – faksymile zbioru przywilejów i statutów miasta Krakowa oraz ustawa cechów rzemieślniczych z XVI wieku, ozdobiony 27 barwnymi miniaturami
 • „Feurzeug Christenlicher Andacht” – faksymile modlitewnika księżnej Doroty, zony Albrechta Hohenzollerna z 1536 roku
 • „Rozrządzenie przeciwko wygonowi bydła bez pastucha” – rozporządzenie Króla Prus z 1803 roku
 • „Słownik języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego z 1807 roku
 • najstarsze wydania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
  1834 – pierwsze wydanie paryskie
  1858 – wydanie warszawskie
  1878 – wydanie toruńskie
  1882 – wydanie lwowskie z ilustracjami Andriollego
 • „Thorner WochenBlatt” – jeden tytuł – dwie gazety – 1846-1850 – konflikt toruńskich drukarzy – Ernst Lambeck versus Gustav Adolph Preuß
 • „Cholera Zeitung” – Królewiec 1831
 • „Różowa magia” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – książka pachnąca
 • „Ogień zielonych księżyców” Haliny Poświatowskiej – książka pachnąca
 • „Gazeta Warszawska” – pierwsza polska gazeta wychodząca regularnie od 1774 do 1939 roku
 • „Brukowiec” – satyryczne czasopismo literografowane (wyglada jak rękopiśmienne) z Paryża z 1834 roku
 • „Przyjaciel Ludu Lecki” – polskie czasopismo używające gotyckiej czcionki (szwabachy) – Ełk 1842
 • Józef del Medico „Anatomia dla użytku malarzów i rzeźbiarzów”, Warszawa 1877
 • Jan Sobolew „Karanie wychowawcze jako oddziaływanie na duszę w okresie chłopiecym. O istocie, potrzebie i stosowaniu kary cielesnej” Wilno 1933
 • Władysław Nestorowicz „Dawne wykonywanie kary śmierci”, Warszawa 1937
 • Dr med. E. Meynert „Głupota mody”, Warszawa 1892
 • Leopold Brennejsen, Irena Cetnarowiczówna „Hygjena i Profilaktyka w dentystyce”, Warszawa 1919
 • „Z kim się łączyć w małżeństwo? Wybór małżonków ze stanowiska zdrowotnego”
 • Jan Kuchta „Książka zakazana jako przedmiot zainteresowań młodzieży w okresie dojrzewania”
 • Bolesław Bardzki „Podręcznik gospodarczy : hodowanie i choroby (poprawna weterynarja) koni, bydła, owiec i trzody chlewnej w połączeniu z praktycznem zastosowaniem teorji żywienia i tuczu inwentarza, Toruń 1897
 • „Lahmann czy Schenk? Głos przestrogi do ludzkości w sprawie przewagi dzieci płci żeńskiej”
 • Bronisław Duchowicz „Napoje alkoholowe i wpływ ich na duszę i ciało człowieka”, Lwów 1912
 • John Stuart Mill „Poddaństwo kobiet” Toruń 1870
 • Hufeland „Sztuka przedłużenia życia ludzkiego” Warszawa 1801
 • Fotograficzny atlas anatomii człowieka / Chihiro Yokochi, Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb, Warszawa 2004