Ignacy Izydorczyk – Paweł Bączyński – patriota – społecznik – nauczyciel

belka

16092014-1

 

Ignacy Izydorczyk

Paweł Bączyński
Patriota – Społecznik – Nauczyciel

Wydawca:
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

Wąbrzeźno 2012

Sygnatura SIRr B / Baczyński Paweł

 

 

Autor wspomnień – Ignacy Izydorczyk – to radny Rady Miasta Wąbrzeźna, nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wąbrzeźnie,  dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Gronowie, badacz historii regionu i dziejów pomorskiego szkolnictwa.

Bohaterem książki jest Paweł Bączyński – nauczyciel wychowania fizycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wąbrzeźnie.

Urodził się w 1901 roku w Kościerzynie, zmarł w 1973 roku w Wąbrzeźnie.

Od dzieciństwa związał się z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół”.

W 1930 roku został nawet Naczelnikiem Dzielnicy Pomorskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”.

Walczył jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku.

W czasie II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej.

Po wojnie wstąpił do Stronnictwa Pracy i przeciwstawiał się czynnie komunistycznej agitacji.

W okresie PRL pracował jako nauczyciel.

Aktywnie działał również w Związku Harcerstwa Polskiego.

Przyczynił się do rozwoju sportów wodnych w Wąbrzeźnie.

Dziś jego imię nosi pływalnia miejska.

belka