II ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Introligatorzy i ich klienci”

belkaniebieska2

06122016

 

II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza

„Introligatorzy i ich klienci”

17-18 listopada 2016

Książnica Kopernikańska w Toruniu

belkaniebieska2

17 i 18 listopada 2016 roku pracownicy Informatorium włączyli się do pomocy przy obsłudze II Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej „Introligatorzy i ich klienci”.

Konferencję zorganizowali wspólnie Instytut Informacji Naukowej i Bibliologi UMK oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu.

Przewodniczącą Rady Naukowej Konferencji była prof. dr hab. Iwona Imańska, a funkcję sekretarza naukowego konferencji pełnił dr Arkadiusz Wagner.

Miejsce obrad znajdowało się w Książnicy Kopernikańskiej.

W konferencji wzięli udział naukowcy z całej Polski.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele:

 • Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Biblioteki Elbląskiej im C. Norwida
 • Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie
 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie
 • Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu
 • Biblioteki Narodowej w Warszawie
 • Ksiąznicy Pomorskiej w Szczecinie
 • Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bl. Wincentego Kadłubka w Kielcach
 • Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
 • Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

Konferencji towarzyszyła wystawa „Cymelia Ksiąznicy Kopernikańskiej w Toruniu”.

Więcej informacji znajda państwo na stronie:
http://www.inibi.umk.pl/introligatorzy/index.html

belkaniebieska2