III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” w Białymstoku

Niebieski kwadrat. Napis: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej

III Międzynarodowy Kongres Naukowy Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej w Białymstoku

W dniach 30 września-2 października 2015 r. odbył się w Białymstoku III Międzynarodowy Kongres Naukowy pod tytułem „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”.

Pierwsza edycja konferencji miała miejsce w 2009 r. w Białymstoku. Trzy lata później gospodarzem imprezy była Warszawa. Po kolejnych trzech latach kongres powrócił do stolicy Podlasia. Zjechało na niego z kraju i zagranicy ponad 100 referentów. W ramach swoich wystąpień chcieli oni podkreślić zagadnienia związane z zabytkami kultury materialnej poza współczesnymi granicami Polski, archiwaliami i bibliotekami znajdującymi się poza granicami Polski, a także dziedzictwem Inflant Polskich.

Organizatorem kongresu był Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, któremu pomogły: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) oraz Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. Wsparcia finansowego imprezie udzieliły: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Jakub Lewicki, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a sekretarzami: dr Mariusz Drozdowski, dr Karol Łopatecki, dr Wojciech Walczak i mgr Katarzyna Wiszowata-Walczak, wszyscy z UwB.

Obrady odbywały się w dwóch miejscach. Rozpoczęcie kongresu miało miejsce w Auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. Jeszcze tego samego dnia, to jest w środę, po przerwie obiadowej obrady przeniesiono do hotelu „Esperanto”, który gościł uczestników konferencji do samego końca. Odbywały się one jednocześnie w dwóch hotelowych salach. W jednej przedstawiano referaty związane z historią sztuki, w drugiej tematyka orbitowała wokół zagadnień historyczno-archiwistycznych.

Organizatorzy przewidują wydanie drukiem wszystkich wystąpień, co zapewne zostanie sfinalizowane w postaci 2-3 tomów.