III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” w Białymstoku

belkaniebieska2

sbnwddr

III Międzynarodowy Kongres Naukowy Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej w Białymstoku

W dniach 30 września-2 października 2015 r. odbył się w Białymstoku III Międzynarodowy Kongres Naukowy pod tytułem „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”.

belkaniebieska2

Pierwsza edycja konferencji miała miejsce w 2009 r. w Białymstoku. Trzy lata później gospodarzem imprezy była Warszawa. Po kolejnych trzech latach kongres powrócił do stolicy Podlasia. Zjechało na niego z kraju i zagranicy ponad 100 referentów. W ramach swoich wystąpień chcieli oni podkreślić zagadnienia związane z zabytkami kultury materialnej poza współczesnymi granicami Polski, archiwaliami i bibliotekami znajdującymi się poza granicami Polski, a także dziedzictwem Inflant Polskich.

Organizatorem kongresu był Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, któremu pomogły: Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku (UwB) oraz Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. Wsparcia finansowego imprezie udzieliły: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr hab. Jakub Lewicki, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a sekretarzami: dr Mariusz Drozdowski, dr Karol Łopatecki, dr Wojciech Walczak i mgr Katarzyna Wiszowata-Walczak, wszyscy z UwB.

Obrady odbywały się w dwóch miejscach. Rozpoczęcie kongresu miało miejsce w Auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB. Jeszcze tego samego dnia, to jest w środę, po przerwie obiadowej obrady przeniesiono do hotelu „Esperanto”, który gościł uczestników konferencji do samego końca. Odbywały się one jednocześnie w dwóch hotelowych salach. W jednej przedstawiano referaty związane z historią sztuki, w drugiej tematyka orbitowała wokół zagadnień historyczno-archiwistycznych.

Ogromna liczba wystąpień (około 100) nie pozwala na ich choćby krótkie opisanie, dlatego odsyłamy Czytelników do programu kongresu, który liczy sobie 28 stron (link do pliku pdf).

Organizatorzy przewidują wydanie drukiem wszystkich wystąpień, co zapewne zostanie sfinalizowane w postaci 2-3 tomów.

belkaniebieska2