Jak zapisać się do biblioteki przez internet?

Czytelnicy mogą rejestrować się w Książnicy Kopernikańskiej bez wychodzenia z domu.

Można to zrobić na stronie katalogu.

Adres katalogu: https://integro.ksiaznica.torun.pl

Na stronie katalogu należy kliknąć opcję ZALOGUJ.

Widok katalogu internetowego Książnicy. Fragment górnego lewego rogu. Widać opcję Konto. Po rozwinięciu pojawiają sie opcje Zaloguj lub Zarejestruj się

Następnie wybieramy opcję ZAREJESTRUJ SIĘ

Widok katalogu internetowego Ksiżnicy. Fragment przedstawia okienko logowania. Od góry Napisy Logowanie. W celu zalogowania się podaj numer karty czytelnika oraz hasło. Biblioteka - wybrano Książnica Kopernikańska w Toruniu. Numer karty - pole formularza. Hasło - pole formularza. Klawisze zaloguj, Zarejestruj się , Nie pamiętam hasła. Opcja Zarejestruj się zaznaczona na czerwono

Teraz należy wypełnić formularz rejestracji.

Pola wymagane zaznaczone są na czerwono.

Widok formularza Rejestracji. U góry napisy Krok 1 (dane biblioteki) krok 2 (dane osobowe) Krok 3 (adres zamieszkania) Krok 4 (opiekun Prawny) Krok 5 (hasło) Krok 6 (podsumowanie) Krok 7 (Potwierdzenie). Krok 1 dane biblioteki Napisy: Biblioteka - Książnica Kopernikańska w Toruniu, Wydział - UMK ToruńAgenda - WYP, SIRi, Czytelnia Gier, CZYT

Okienko formularza rejestracji - Krok 2 Dane osobowe. Napisy; Imię - pole formularza, Nazwisko - pole formularza, Data urodzenia - pole formularza, Rodzaj dokumentu - dowod osobisty, Numer dokumentu - pole formularza, PESEL - pole formularza Numer telefonu - pole formularza, Adres email - pole formularza.

Okienko Rejestracja czytelnika - Krok 3 Adres zamieszkania. Do wypełnienia następujace pola - ulica, numer domu, kod pocztowy, poczta miejscowość

Podajemy własne hasło.

Okienko rejestracji czytelnika. Krok 4 Haslo - Do wypełnienia następujące pola; hasło, powtórz hasło. Minimalna długość hasla 8, Wymagana liczba małych liter - przynajmniej 1. Wymagana liczba dużych liter - przynajmniej 1. Wymagana liczba cyfr - przynajmniej 1.

Okienko rejestracji czytelnika. Krok 5 - Podsumowanie. Widać wyświetlające się wprowadzone wcześniej dane biblioteki.

Akceptujemy Regulamin Książnicy i wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych.

Okienko rejestracji czytelnika. Krok 7 - Potwierdzenie. Napis wprowadż kod z obrazka. Poniżej mozliwość zaznaczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz mozliwość zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem biblioteki

Jeśli proces rejestracji zakończy się sukcesem otrzymasz Twój Identyfikator (numer karty).

Widok okienka "Potwierdzenie rejestracji czytelnika. Widoczne pole Twój identyfikator i csześć cyfr z- zaznaczony na czerwono. Pole Data rejestrcji i pole Data ważnosci konta.Powyżej Pole pod nazwą "Informacja" - treść nieczytelna.

Proces rejestracji dobiegł końca.

Twoje dane zostały zachowane w bazie systemu.

W tej chwili Twoje konto jest zarejestrowane w Książnicy przy ul. Słowackiego 8.

Twoje konto jest nieautoryzowane.

Aby autoryzować konto i uzyskać pełne prawa czytelnika, proszę zgłosić się do Biblioteki w ciągu 14 dni w celu autoryzacji danych i wydania karty czytelnika.

Dopiero po autoryzacji konta, będziesz mógł zamawiać książki.

Konto nieautoryzowane jest usuwane po 14 dniach.