Janusz Pokrzywnicki – Przyczółek Mostowy

 

Janusz Pokrzywnicki

Przyczółek Mostowy

Atlas Twierdzy Toruń
Zeszyt 10

Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji im. Adama Freytaga w Toruniu

Toruń 2016

Sygnatura SIRr XXV/32z.10

Jest to już dziesiąta publikacja w serii „Atlas Twierdzy Toruń”

  • zeszyt 1 – Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń
  • zeszyt 2 – Fort Kolejowy
  • zeszyt 3 – Fort Jakuba
  • zeszyt 4 – Fort I – Jan III Sobieski
  • zeszyt 5 – Fort II – Stefan Czarniecki
  • zeszyt 6 – Bramy Twierdzy Toruń
  • zeszyt 7 – Fort IX – Bolesław Chrobry
  • zeszyt 8 – Fort IV – Żółkiewski
  • zeszyt 9 – Początki Pruskiej Twierdzy Toruń
  • zeszyt 10 – Przyczółek Mostowy

Polecamy opracowanie dziejów projektowania i budowy Przyczółka Mostowego – największego powierzchniowo dzieła Twierdzy Toruń.

Co więcej do dzisiaj zachowały się prawie wszystkie jego elementy składowe.

Niestety źródła kartograficzne i dokumentacja budowy przyczółka są niedostateczne.

Źródłem ilustracji zawartych w Atlasie jest zasób kartograficzny Geheimes Staatsarchive Preussischer Kulturbesitz w Berlinie-Dahlem.

Najstarszy zachowany projekt Przyczółka pochodzi z 1824 roku.

Przyczółek był stopniowo rozbudowywany i modernizowany przez cały XIX wiek.

W atlasie znalazły się 42 ilustracje z planami, przekrojami, widokami, fotografiami, mapami i projektami Przyczółka Mostowego i jego elementów składowych.