Jarosław Kołtuniak – Piotrków Kujawski

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Jarosław Kołtuniak

Piotrków Kujawski
Zarys dziejów miasta i parafii

Wydawnictwo ATLAS

Bydgoszcz 2002

Sygnatura SIRr VIII/In-109

 

 

Autorem monografii jest Jarosław Kołtuniak – doktor nauk humanistycznych,
rodowity mieszkaniec Piotrkowa Kujawskiego, nauczyciel historii.

Dzieje Piotrkowa Kujawskiego nie były wcześniej przedmiotem badań naukowych.

Polecana publikacja jest skróconą i nieco zmienioną wersją dysertacji doktorskiej autora.

Autor przeprowadził imponującą kwerendę w archiwach państwowych,
samorządowych i kościelnych.

Wykorzystał też źródła drukowane – kodeksy dyplomatyczne, regestry, protokoły sejmików ziemskich, sprawozdania z wizytacji, księgi sądowe, lustracje poradlnego, rejestr łanów, rejestr pogłównego i wiele innych.

Historia Piotrkowa Kujawskiego została przedstawiona w porządku chronologicznym.

Książka składa się z następujących rozdziałów:

  1. Pradzieje oraz wczesne średniowiecze
  2. Wieś i parafia w Polsce przedrozbiorowej.
    Stosunki własnościowo – społeczne.
  3. Piotrków Kujawski w okresie zaborów.
  4. Lata między wojnami (1918-1939).
  5. Piotrków Kujawski w czasie II wojny światowej i w okresie Polski Ludowej.

Wykład kończy się na 1950 roku.

Prezentacja historii miasta została powiązana z prezentacją dziejów parafii katolickiej,
która odgrywała ważną rolę w dziejach miasta nawet w okresie, gdy wśród mieszkańców dominowała ludność żydowska.