Jarosław Zawadzki Lewandowski – Moja przystań – Chełmża. Wspomnienie o Eugeniuszu Lau

 

Jarosław Zawadzki Lewandowski

Moja przystań – Chełmża
Wspomnienie o Eugeniuszu Lau

Wydano przy wsparciu
Burmistrza Miasta Chełmży

Wydawnictwo:
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne

Chełmża 2018

Sygnatura SIRr XXXIIc/23

Autor książki Jarosław Zawadzki Lewandowski jest rodowitym chełmżaninem.

Mieszka od 30 lat w Hiszpanii, gdzie działa w organizacjach polonijnych.

Pracuje też w administracji hiszpańskiej, gdzie przyczynia się do umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej, za co został uhonorowany medalem „Bene Merito” przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Książka „Moja przystań – Chełmża” jest biografią Eugeniusza Lau (1936-2017) – znanego w Chełmży patrioty, gorliwego katolika, społecznika, wychowawcy młodzieży.

Przede wszystkim swój autorytet zawdzięczał on  pasji, której poświęcił 46 lat życia – wioślarstwu.

Jego losy zostały pokazane na szerokim tle dziejów Chełmży.

Opracowanie powstało dzięki wielu relacjom, wywiadom i wspomnieniom osób, które znały Eugeniusza Lau.

Biografia rozpoczyna się od przedstawienia dzieciństwa i lat młodzieńczych bohatera.

Osobne rozdziały poświęcone są pływaniu (zawodnik i trener), cukrowni (pracownik) i wioślarstwu (organizator i działacz).

Biografię zamyka rozdział poświęcony Eugeniuszowi Lau w życiu prywatnym.

Książkę wzbogacają liczne archiwalne fotografie.

Szczególnym walorem biografii jest fakt wieloletniej i serdecznej znajomości autora książki z Eugeniuszem Lau.