Jerzy Myśliński – Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Jerzy Myśliński

Kalendarium polskiej prasy,
radia i telewizji

Publikacja z okazji 350-lecia
prasy polskiej

Wydawca: BEL Studio
Wydanie III poprawione
i uzupełnione

Warszawa 2012

Sygnatura SIRi XIII/73

 

Autorem opracowania jest prof. dr hab. Jerzy Myśliński – uznany badacz dziejów prasy polskiej XIX i XX wieku.

Książka jest owocem wieloletnich studiów autora.

Kalendarium zawiera hasła dotyczące tytułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych, dziennikarzy, publicystów i redaktorów.

Wiele haseł zawiera adnotacje podające istotne informacje na temat omawianych wydawnictw.

Większość haseł podaje daty dzienne.

Autor dokonując selekcji informacji kierował się kryterium znaczenia danego tytułu, zasięgiem jego oddziaływania, waga społeczną, miejscem w historii prasy.

Wielką pomocą dla czytelnika są uzupełniające opracowanie indeksy alfabetyczne tytułów prasowych, nazwisk i miejscowości.

Wśród toruńskich akcentów można wymienić hasła poświęcone Gazecie Toruńskiej, Słowu Pomorskiemu, Janowi Brejskiemu, Radiu Maryja.

Kalendarium jest nieocenioną pomocą dla osób pasjonujących się dziejami polskich mediów, studentów, dziennikarzy, historyków, prasoznawców, medioznawców, bibliotekarzy.