Jerzy Starnawski – Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej

Jerzy Starnawski

Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej

Wydawnictwo Naukowe PWN

Warszawa 2012

Sygnatura SIRi IVa/34

Autorem publikacji jest zmarły niedawno prof. zw. Jerzy Starnawski, historyk literatury polskiej z Uniwersytetu Łódzkiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności.

Napisał między innymi:

  • Dzieje wiedzy o literaturze polskiej
  • Praca wydawcy naukowego
  • Warsztat bibliograficzny historyka literatur obcych
  • Zarys dziejów literatury staropolskiej

 

Jest to już czwarte wydanie „Warsztaty bibliograficznego historyka literatury polskiej”.

Pierwsze wydanie tego podręcznika akademickiego ukazało się już w 1957 roku.

Od tamtego czasu opracowanie było oczywiście uzupełniane, rozszerzane,
aktualizowane i poprawiane.

Książka jest nieoceniona pomocą dla studentów polonistyki i wszystkich,
którzy przystępują do badań historyczno-literackich.

Dzięki podręcznikowi łatwo będzie samodzielnie wyszukiwać studentom literaturę potrzebna do pisania prac licencjackiej i magisterskiej.

Autor omawia kolejno teorię bibliografii, opis bibliograficzny, bibliografie ogólne, bibliografie literackie, bibliografie pozaliterackie, bibliografie bibliografii, encyklopedie, słowniki, syntezy, podręczniki, antologie, wydania tekstów, monografie, studia, przyczynki, biblioteki, archiwa i muzea, z których historyk literatury polskiej może korzystać.