Jerzy Wultański – Brodnickie sylwetki – Tom 2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Jerzy Wultański

Brodnickie sylwetki
Regionalny słownik biograficzny
Tom 2

Wydawca: MULTI spółka jawna
B.Grzybowska – T.Siekierski
http://www.multi90.pl/

Opracowanie graficzne:
Beata Grzybowska, Piotr Galeja
Brodnica 2004
Sygnatura SIRr IIIA/93

 

Jerzy Wultański jest znanym brodnickim historykiem, autorem kilkuset artykułów prasowych i ponad dwudziestu książek.

Prezentowany tom stanowi kontynuację książki „Aby pamięć o Nich nie zaginęła. Regionalny słownik biograficzny. Tom 1” wydanej w 2000 roku.

„Brodnickie sylwetki” zawierają życiorysy 51 postaci.
Część z nich stanowi rozszerzenie biogramów z tomu pierwszego.

Autor oparł publikację między innymi na źródłach archiwalnych z zasobu:
– Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie
– Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Kobiet” w Toruniu
– archiwum brytyjskiego Ministerstwa Obrony w Londynie.

Słownik okraszony jest licznymi starymi zdjęciami osób i dokumentów.