Jerzy Wultański – Wichulec i okolice

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Jerzy Wultański

Wichulec i okolice
Bobrowo, Czekanowo, Grzybno, Najmowo

Wydawca: MULTI spółka jawna
B.Grzybowska – T.Siekierski
http://www.multi90.pl/

Opracowanie graficzne:
Beata Grzybowska, Piotr Galeja
Brodnica 2005
Sygnatura SIRr VIII/In-108


Polecamy kolejne z opracowań napisanych przez Jerzego Wultańskiego – znanego brodnickiego regionalistę,
autora kilkuset artykułów i ponad dwudziestu książek.

Publikacja stanowi owoc żmudnej kwerendy, polegającej na przeglądaniu brodnickiej prasy przedwojennej
„Ziemi Michałowskiej” i „Drwęcy”.

Prasa ta była źródłem wielu ciekawych informacji.

Książka składa się z czterech rozdziałów:

 1. Wichulec
 2. Szkoła w Wichulcu
 3. Historia okolicznych miejscowości
 4. Godne pamięci osoby

Najpierw autor przedstawił informacje o przynależności administracyjnej Wichulca,
jego geomorfologi i hydrografii, toponomastyce, świecie roślinnym i świecie zwierzęcym,
o ludności, stosunkach gospodarczych i historii miejscowości.

Następnie opisane zostały dzieje szkoły podstawowej w Wichulcu, jej początki,
okres międzywojenny, lata okupacji, okres PRL oraz kadra kierownicza.

Następnie autor przedstawił historię okolicznych miejscowości Bobrowa, Czekanowa, Grzybna i Najmowa, zwracając przy tym uwagę na opis znajdujących się w nich kościołów
i kapliczek.

Książkę zamykają biogramy zasłużonych dla Wichulca osób:

 • Anna z Bardzkich Karwatowa
 • dr Marian Karwat
 • Jan z Wichulca
 • leśniczy Alfons Beyer
 • Stanisław Ossowski
 • ks. prob. Alfons Sentkowski
 • ppłk dypl. Jan Zumbach