Jerzy Wultański – Zarys historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Jerzy Wultański

Zarys historii Szkoły Podstawowej
nr 1 w Brodnicy

Wydawca: MULTI spółka jawna
B.Grzybowska – T.Siekierski
http://www.multi90.pl/

Opracowanie graficzne:
Beata Grzybowska, Piotr Galeja

Brodnica 2004
Sygnatura SIRr XXXI/97

 

Kolejna publikacja Jerzego Wultańskiego – wybitnego brodnickiego regionalisty – poświęcona jest dziejom Szkoły Podstawowej nr 1
im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy.

Opracowanie podzielone zostało na dziewięć rozdziałów:

 1. Elementarne szkoły wyznaniowe
 2. Pierwsza Szkoła Miejska 1832-1905
 3. Szkoła Miejska 1905-1920
 4. Okres międzywojenny 1920-1939
 5. Okupacja 1939-1945
 6. Pierwsze lata powojenne
 7. Zbiorcza Szkoła Gminna 1975-1984
 8. Czasy najnowsze
 9. Nauczycielskie życiorysy

Jerzy Wultański rozpoczyna swój wywód od przedstawienia najstarszych brodnickich szkół wyznaniowych – katolickiej oraz ewangelickiej.

Obie szkoły zostały w 1832 roku połączone, tworząc Stadtschule.

Była to szkoła symultanna – bezwyznaniowa, przeznaczona dla katolików, ewangelików i wyznawców religii mojżeszowej.

Językiem wykładowym był niemiecki.

Dla potrzeb Szkoły Miejskiej wybudowano specjalny budynek przy Placu Szkolnym.

12 października 1905 roku do użytku oddano nowy budynek, w którym do dziś mieści się Szkoła Podstawowa nr 1 w Brodnicy.

W okresie międzywojennym istniały w tym samym budynku dwie szkoły powszechne  – męska i żeńska.

Przy szkole męskiej utworzono ponadto „klasę niemiecką” z językiem wykładowym niemieckim.

Jerzy Wultański szeroko opisał funkcjonowanie szkoły po roku 1945.

Dowiadujemy się o zmianach organizacyjnych i programowych, poznajemy kadrę pedagogiczną, funkcjonująca w szkole organizację harcerską oraz szkolne kolo PCK.

Czytamy o zajęciach pozalekcyjnych, osiągnięciach sportowych uczniów, o sztandarze szkolnym, o szkolnych uroczystościach, szkolnej bibliotece, osiągnięciach w konkursach.

Książkę kończą biogramy zasłużonych nauczycieli:

 1. Ludwika Jankowska
 2. Irena Mieszkowska
 3. Stanisława Miłobędzka
 4. Tomasz Poprawka
 5. Feliksa Smoczyńska
 6. Antoni Sobiech
 7. Józef Szalla

Wykład autora ilustrują liczne ryciny i fotografie osób, dokumentów, dyplomów, świadectw szkolnych, budynków, sztandarów i pieczęci.