Joanna Matyasik – Skarby Książnicy Bydgoskiej

 

Joanna Matyasik

Skarby Książnicy Bydgoskiej
Zabytkowe zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy

Bydgoszcz 2018

Sygnatura SIRr  XXXVc/32

Dr Joanna Matyasik jest kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Jest autorką wielu książek oraz artykułów ukazujących się w naukowych opracowaniach  i popularno-naukowych periodykach.

Monografia poświęcona „Skarbom Książnicy Bydgoskiej” przybliża najcenniejsze kolekcje zgromadzone w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy.

Wybór autorki dokonany został z dużym znawstwem.

Przybliża czytelnikom zarówno zbiory rękopiśmienne, inkunabuły, stare druki, ale również kartografię (mapy, atlasy, plany, muzykalia (nuty i płyty), ikonografię (grafika, rysunki, obrazy, ekslibrysy, fotografie, pocztówki, przezrocza),  dokumenty życia społecznego a nawet medale.

Osobny rozdział poświęcony jest zbiorom zgromadzonym w Izbie Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego.

Obecnie zasób zabytkowych zbiorów zgromadzony w bydgoskiej bibliotece przekracza 60 tysięcy.

Zbiór inkunabułów i starodruków liczy 8248 egzemplarzy.

Wśród nich szczególnie cenna jest księgozbiór należący dawniej do biblioteki klasztoru bernardynów bydgoskich.

Zbór rękopisów liczy 1200 jednostek.

Manuskrypty pochodzą z różnych epok – od średniowiecza do współczesności.

Wśród nich znajduje się Mszał franciszkański z przełomu XV i XVI stulecia.

Kolekcja kartografii liczy aż 5278 jednostek i obejmuje mapy wydawane od XVI do XXI wieku.

Na uwagę zasługuje „Mappa totius mundi” autorstwa Guillaume Delisle wydana w Augsburgu około 1777 roku.

Wśród cymeliów biblioteki znajdują się również muzykalia.

Zwłaszcza płytoteka gramofonowa liczy ponad 4,5 tysiąca tytułów i jest jedna z największych w kraju.

Zbiory graficzne i malarskie obejmują 709 pozycji.

Najbardziej wartościowy jest pierwszy znany widok Bydgoszczy z 1657 roku autorstwa słynnego szwedzkiego kartografa i rytownika Erica Jonssona Dahlberga.

Zbiór dokumentów życia społecznego liczy prawie 10 tysięcy jednostek.

W jego skład wchodzą rozmaite ulotki, broszury, druki ulotne.

Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego pełni funkcje biblioteki i muzeum jednocześnie.

Mieści się w dawnym mieszkaniu wybitnego dramaturga związanego z Teatrem Polskim w Bydgoszczy.