Kalendarz Grudziądzki 2021

 

Kalendarz Grudziądzki 2021

Wydawca:
Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

Grudziądz 2020

Sygnatura SIRr II/49-2020

Grudziądzkie Towarzystwo Kultury od 1997 roku wydaje „Kalendarz Grudziądzki”.

Do jego powstania doszło z inicjatywy Koła Miłośników Dziejów Grudziądza oraz Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury.

Wydawnictwo nawiązuje do bardzo starej pomorskiej tradycji wydawania książkowych kalendarzy.

Radę Redakcyjną rocznika tworzą: Anna Janosz, Ryszard Byner, Piotr Bilski, Janusz Hinz, Jerzy Krzyś, Tadeusz Rauchfleich, Grzegorz Rygielski, Karola Skowrońska, Gerard Szukay, Zbigniew Zawadzki.

„Kalendarz Grudziądzki” zawiera bardzo dużo artykułów popularnonaukowych poświęconych historii Grudziądza.

Właśnie niezwykła mnogość i różnorodność poruszanych tematów sprawia, że Kalendarz jest prawdziwą skarbnicą wiedzy o przeszłości miasta, jego życiu kulturalnym i literackim, sporcie, turystyce i zabytkach.

Rocznik 2021 otwiera „Calendarium grudziądzkie” opracowane przez Stanisława Porebę, Wiesławę Bielawę, Ryszarda Bynera, Eugeniusza Chmielewskiego, Jerzego Krzysia i Tadeusza Rauchfleisza.

Autorzy każdemu dniu z kalendarza przypisali jakieś wydarzenie, które rozgrywało się pod ta sama datą dzienną w przeszłości Grudziądza.

Następnie jak co roku Tadeusz Rauchfleisz w dziale „Patroni ulic Grudziądza” przedstawił biografie patronów ulic miasta.

Tym razem artykuł poświęcony jest patronom rond – Pawłowi Jasienicy, gen. Stanisławowi Maczkowi, Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, Zbigniewowi Herbertowi, ks. Jerzemu Popiełuszce.

Z kolei Ryszard Byner w artykule „W drodze na Teatralną” przypomniał historię teatru w Grudziądzu.

Zrobił to w szczególnym ujęciu, skupił się bowiem na historii miejsc, w których odbywały się kiedyś spektakle teatralne.

Grażyna Leśniewska w artykule „Kopernikowskie monety” przedstawiła liczne monety, na których wybito wizerunek Mikołaja Kopernika.

Dawid Schoenwald w artykule „Katastrofa w kościele” przypomina o tragicznych wydarzeniach z 27 czerwca 1866 roku związanych z wybuchem paniki w trakcie nabożeństwa w kościele ewangelickim.

Mariusz Żebrowski w artykule „Egzotyczna misja w Chinach” opisuje udział żołnierzy z garnizonu grudziądzkiego w tłumieniu powstania bokserów w Chinach.

Włodzimierz Grabowski swój artykuł „Co z dziełem rogowym?” poświecił jednemu z elementów fortyfikacji Twierdzy Grudziądz.

Jerzy Krzyś w artykule „Wizyta Marszałka” opisał wizytę w Grudziądzu w 1921 roku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Mirosław Pietkiewicz swój artykuł „Budowniczy Grudziądza” poświęcił szefowi zrzeszenia grudziądzkich budowniczych Michałowi Olkowskiemu i jego firmie, działającej w mieście w pierwszej połowie XX wieku.

Ryszard Byner w artykule „Bestia z Tarpna” przypomniał o zbrodni z 1923 roku dokonanej w Wielkim Tarpnie i o towarzyszącym jej procesie.

Tomasz Piwowarski artykuł „Jak zginął pilot Laskowski” poświecił pilotowi Florianowi Laskowskiemu, dowódcy III dywizjonu myśliwskiego, który poległ we wrześniu 1939 roku.

Karola Skowrońska w artykule „Księżna wśród kawalerów” przybliżyła sylwetkę Tatiany Haack wywodzącej się z rosyjskiej arystokracji.

Jej mąż był absolwentem Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, a ona sama przez ponad 20 lat regularnie uczestniczyła w Zjazdach Kawalerzystów.

Anna Janosz swoje wspomnienia „Widziane z pulpitu” poświęciła 30-letniej już współpracy z chórem „Alla Camera” działającym przy Grudziądzkim Domu Kultury.

Paweł Nastrożny w artykule „Order dla miasta” opisał Krzyż Grunwaldu, jakim miasto Grudziądz zostało odznaczone w 1946 roku, a który niedawno powiększył zbiory numizmatyczne miejskiego Muzeum.

Adam Stenzel artykuł „Dwór rodziny Czyżów” poświecił dworowi, jaki zachował się w Nowej Wsi pod Grudziądzem, który w latach międzywojennych należał do ziemianina Bolesława Czyżo.

Adam Stenzel jest również autorem kolejnego artykułu „Parafia w Pieńkach Królewskich” poświęconego przeszłości i współczesności parafii pw. św. Andrzeja Boboli i jej proboszczom.

W „Kalendarzu Grudziądzkim” rubryka „Z żałobnej karty” zawiera obszerne wspomnienia o Mireli Dziedziech, Romanie Wardzińskim i Henryku Polaszku.

Janusz Hinz  przygotował pieczołowicie opracowaną bibliografię „Grudziądzkie Publikacje”, która odnotowuje najważniejsze wydawnictwa dotyczące Grudziądza.

Z kolei Tadeusz Rauchfleisz opracował „Kalendarz ważniejszych imprez  kulturalnych, sportowych i turystycznych”, jakie są planowane w 2021 roku w Grudziądzu.

Najnowszy rocznik „Kalendarza Grudziądzkiego” polecamy wszystkim pasjonatom regionalnej historii i kultury.