Karol Jakubowicz – Media a demokracja w XXI wieku

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowości w księgozbiorze Informatorium.

31032015

 

Karol Jakubowicz

Media a demokracja w XXI wieku
Poszukiwanie nowych modeli

Wydawnictwo Poltext

Warszawa 2013

Sygnatura SIRi XII/114

 

 

Książka poświęcona jest relacji między mediami i demokracją w dobie kryzysu zarówno mediów jak i demokracji.

Współcześnie społeczeństwa odczuwają jak demokracja przestaje działać, a coraz więcej decyzji zapada bez udziału społeczeństwa.

Również rola mediów budzi zastrzeżenia, dziennikarstwo zbyt często zaczyna dostarczać rozrywki albo staje się polem działań propagandowych.

Autor w rozdziale I dokonał historycznego przeglądu różnych modeli demokracji  oraz różnych ról jakie mogą pełnić media.

Rozdział II poświęcony jest kryzysowi demokracji, który wyraża się utratą wiary w demokratyczne instytucje i procedury.

Również w rozdziale III autor dalej analizuje formy i przyczyny kryzysu demokracji, skupiając się na globalizacji, neoliberalizmie, nacjonalizmie i populizmie.

Z kolei rozdział IV poświęcony jest kryzysowi mediów i jego różnym aspektom takim jak upartyjnienie z jednej strony i komercjalizacja z drugiej.

Nakłady prasy spadają, głównym źródłem informacji staje się internet, telewizja zmierza w stronę tabloidu.

Rozdział V dotyczy demokratyzacji mediów jaka nastąpiła po upadku systemu komunistycznego we wschodniej Europie.

W rozdziale VI zawarte są rozważania na temat roli mediów publicznych, ich różnych modeli, relacji ze społeczeństwem.

W końcu rozdział VII poświęcony jest nowym technologiom w mediach i prognozowaniu ich wpływu na nowy kształt demokracji.

Książkę polecamy szczególnie studentom dziennikarstwa.

belkaniebieska2