Katalog on-line

INTEGRO

Zintegrowany katalog elektroniczny bibliotek samorządowych województwa kujawsko  pomorskiego

Screen strony Katalogu internetowego Książnicy Kopernikańskiej - Katalog Integro. Widoczne napisy Ksiżanica Kopernikańska w Toruniu. Polski. Zaloguj. Szukaj Katalog Integro.

https://integro.ksiaznica.torun.pl

W Książnicy Kopernikańskiej są również zeskanowane katalogi kartkowe.

Dostępność zeskanowanych katalogów kartkowych jest jednak ograniczona do lokalnej sieci na terenie biblioteki.

Tym samym nie ma możliwości przeglądania zasobów Książnicy za pośrednictwem innej niż nasza wewnętrzna sieć internetowa – Infobibnet.

Wszystkie pytanie dotyczące kartkowych katalogów prosimy kierować do Informacji
(e-mail: regionalna@ksiaznica.torun.pl, tel: 56 622 66 42 – prosić Informację).

– zeskanowany alfabetyczny katalog kartkowy książek

– zeskanowany alfabetyczny katalog kartkowy filii miejskich

– zeskanowany alfabetyczny katalog kartkowy czasopism

– zeskanowany alfabetyczny katalog kartkowy nut

– zeskanowany katalog kartkowy rękopisów