Katarzyna Kulig – Kancelaria i „archiwum” Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu w latach 1923-1939

Katarzyna Kulig
Kancelaria i „archiwum” Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu w latach 1923-1939
s.109-123

Folia Toruniensia nr 11/2011
Okładka: Lech Tadeusz Karczewski
Wydawca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu
Toruń 2011
Sygnatura SIRr II/34z.11


Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze „Folia Toruniensia” ukazał się artykuł naszej koleżanki Katarzyny Kulig – Kancelaria i „archiwum” Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu w latach 1923-1939.

W artykule omówiono przepisy kancelaryjne wydane przez władze państwowe i samorządowe, na których Książnica mogła się opierać przy zarządzaniu dokumentacją.

 

Autorka przedstawiła też organizację biurowości biblioteki w praktyce, jej personel
i warunki pracy.

Następnie zajęła się obiegiem dokumentacji oraz miejscem jej przechowywania.
W końcu scharakteryzowano akta Książnicy Miejskiej z lat 1923-1939.