Kina toruńskie w okresie międzywojennym

O ile początki kina w Toruniu czekają jeszcze na opracowanie (patrz wpis „Początki kina w Toruniu”), o tyle dzieje toruńskich kin w okresie międzywojennym są dosyć dobrze poznane.

Podstawową publikacją jest podrozdział „KINO”, autorstwa Ryszarda Sudzińskiego zamieszczony na stronach 436-438 „Historii Torunia” tom III, część 2.

Historia Torunia. T. 3 cz. 2
W czasach Polski Odrodzonej i okupacji niemieckiej (1920-1945)
red. Marian Biskup
Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Toruń 2006
Sygnatura SIRr VIII/T-8t.3b

 

Z opracowania tego dowiemy się jakie kina funkcjonowały w naszym mieście i jaki był ich repertuar.
Szczególnie ciekawa jest informacja o funkcjonowaniu w Toruniu wytwórni filmowej „Marwin-Film” założonej w 1929 roku przez B. Marwińskiego.
Wytwórnia nakręciła melodramat „Panienka z chmur” (s. 437).

Informacje o kinach można znaleźć również w księgach adresowych.
Na przykład „Książka adresowa miasta Torunia” z 1936 roku wymienia następujące „kinematografy”:

Kino „Arja”, Mickiewicza 77
Kino „As”, Strumykowa 3, tel. 12-64
Kino „Corso”, Rynek Nowomiejski 14
Kino „Mars”, Warszawska 9/11
Kino „Świt”, Prosta 5

Książka adresowa miasta Torunia

opracował i wydał Marian Reinke

Drukarnia Toruńska

Toruń 1936

Sygnatura SIRr IIIA/6a-1936

 

 

Warto również polecić dwuczęściowy artykuł Tadeusza Zakrzewskiego, poświęcony kinom Podgórza.

 

 

 

 

Filmy za Wisłą
Zmienne losy kinematografii Podgórza do 1945 roku

Nowości

Cz. 1 – nr 121 z 13 czerwca 1994 r., s. 6
Cz. 2 – nr 127 z 20 czerwca 1994 r., s. 6

Sygnatura KM 01473

Z wszystkimi wymienionymi publikacjami czytelnicy mogą zapoznać się w Informatorium.
Oprócz tego w Dziale Zbiorów Specjalnych Książnicy Kopernikańskiej dostępne są przedwojenne afisze kinowe.

Kino „As” – 17 afiszy
Kino „Bałtyk” – 2 afisze
Kino „Corso” – 9 afiszy
Kino „Lira” – 25 afiszy
Kino „Mars” – 4 afisze
Kino „Palace” – 55 afiszy
Kino „Pan” – 39 afiszy
Kino „Światowid” – 101 afiszy
Kino „Świt” – 21 afiszy
Kino D.O.K. – 3 afisze
Kino „Lux” – 2 afisze
Kinoteatr „Orzeł” – 1 afisz
Kinoteatr „Tivoli” –  2 afisze