Klasztor dominikański w Toruniu w 750. rocznicę fundacji

belkaniebieska2

17102016

Klasztor dominikański w Toruniu
w 750. rocznicę fundacji

Pod redakcją:
Piotra Olińskiego
Waldemara Rozynkowskiego
Juliusza Raczkowskiego

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Toruń 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/142

belkaniebieska2

Klasztor dominikanów w Toruniu przy kościele pw. św. Mikołaja istniał w latach 1263 – 1819.

4 października 2013 roku (w 750. rocznicę założenia klasztoru) odbyła się w Toruniu konferencja naukowa zorganizowana przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Instytut Historii i Archiwistyki UMK.

Na konferencji spotkali się historycy i historycy sztuki.

Plonem konferencji jest osiem referatów opublikowanych w polecanym dzisiaj zbiorze:

Andrzej Radzimiński – Dominikanie toruńscy na tle życia zakonnego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach

 

Rafał Kubicki – Miejsce klasztoru toruńskiego w prowincji polskiej dominikanów w średniowieczu

 

Sławomir Zonenberg – Stosunki dominikańsko-krzyżackie w Prusach do 1466 roku

 

Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski – Dominikanie: obraz i kult. Średniowieczne elementy wystroju kościoła św. Mikołaja w Toruniu

 

Łukasz Myszka – Działalność duszpasterska dominikanów toruńskich w czasach nowożytnych

 

Waldemar Rozynkowski – Księgi metrykalne parafii w Kaszczorku w kontekście ostatnich lat pobytu dominikanów w Toruniu

 

Piotr Oliński – Warstwy pamięci w kronice dominikanów toruńskich

 

Witold Konopka – Losy wyposażenia klasztoru dominikańskiego w Toruniu po kasacie. Wybrane przykłady

belkaniebieska2