Konferencja „Dzieje Regionu Kujawsko – Pomorskiego : Życie codzienne”

29 września 2011 roku uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej konferencji naukowej i metodycznej „Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego. Życie codzienne”.

Organizatorami konferencji byli:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  (prof. dr hab. Jacek Wijaczka, dr hab. Waldemar Rozynkowski (prof. UMK),
  dr Małgorzata Strzelecka, dr Michał Targowski – Instytut Historii i Archiwistyki)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  (Anna Hołub, Anna Szpak – Departament Edukacji i Sportu)

Konferencja miała na celu popularyzację wiedzy o dziejach obszarów tworzących współcześnie województwo kujawsko – pomorskie, integrację środowisk zajmujących się edukacją regionalną oraz zachęcenie do podejmowania tematyki związanej z dziejami regionu i małych ojczyzn.

Konferencja adresowana była głównie do nauczycieli, ale również muzealników, bibliotekarzy, organizacji pozarządowych i wszystkich pasjonatów regionalnej historii.

Konferencja podzielona była na dwie części: naukową i metodyczną.
Część naukową konferencji wypełniły wystąpienia historyków z różnych ośrodków naukowych poświęcone głównemu tematowi sesji – życiu codziennemu minionych pokoleń zamieszkujących w przeszłości obszary należące współcześnie do województwa kujawsko-pomorskiego.
W części metodycznej wzięli udział nauczyciele z regionu, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia i projekty realizowane w placówkach oświatowych, związane z historią, geografią i kulturą regionu.
Przedstawione zostały również działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach edukacji regionalnej.

CZĘŚĆ NAUKOWA:

 • prof. dr hab. Andrzej Radzimiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  „Przy stole rycerzy i duchownych zakonu krzyżackiego w Prusach”
 • dr Rafał Simiński (Uniwersytet Szczeciński)
  „Życie codzienne mieszczan na Pomorzu i Kujawach w średniowieczu”
 • dr hab. Marek Zieliński, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  „Z życia codziennego miast chełmińskich i kujawskich w XVI-XVIII w.”
 • dr Michał Targowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  „Życie codzienne szlachty na pograniczu Prus Królewskich i Korony w XVI-XVIII w.”
 • dr Marcin Grulkowski (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku)
  „Wpływ rozwoju kolei na życie codzienne w Prusach Zachodnich”
 • dr Piotr Birecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  „Dynamika życia kulturalnego pomorskiego miasteczka na przykładzie Chełmży”

CZEŚĆ DYDAKTYCZNA:

 • mgr Anna Hołub (Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Departament Edukacji i Sportu)
  dr Bogusław Bogucki (Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Nowej Wsi)
  „Projekty realizowane w ramach edukacji regionalnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego”
 • mgr Dariusz Chrobak (Szkoła Podstawowa w Czernikowie)
  „Życie na ziemi dobrzyńskiej. Działania regionalne szkół na ziemi dobrzyńskiej na przykładzie pracy SP im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie”
 • dr Jarosław Łuczyński (Zespół Szkół nr 16 im. W. Szuman w Toruniu / Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)
  „Turystyka dziedzictwa kulturowego dzieci i młodzieży w województwie kujawsko – pomorskim na przykładzie jej wybranych aspektów”
 • dr Ewa Puls (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  „Projekt „Bydgoszcz naszych rodziców, dziadków i pradziadków” jako przykład edukacji regionalnej w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy”
 • dr hab. Grzegorz Radomski (LO w Sierpcu / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  „Przezwyciężanie stereotypów narodowych na przykładzie projektu „Tak niewiele – renowacja cmentarza ewangelickiego w Osówce” realizowanego w LO Sierpc”
 • mgr Jacek Tymiński (V LO w Toruniu)
  „Nauczanie historii regionalnej w ramach projektu „Opowiem Ci o wolnej Polsce” w V LO im. Jana Pawła II w Toruniu”
 • mgr Zbigniew Żuchowski (Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe, Wąpielsk)
  „Z historii życia codziennego ludności okolic Wąpielska w latach 1918-1939”

Uczestnicy konferencji w czasie dyskusji zwrócili uwagę na trudności na jakie napotyka edukacja regionalna w naszym województwie, spowodowane faktem, iż nie stanowi ono zwartego regionu historycznego, etnograficznego, ani przyrodniczego.
Województwo kujawsko – pomorskie obejmuje bowiem Ziemię Chełmińską, Ziemię Dobrzyńską, Kujawy, Pałuki, Krajnę i Bory Tucholskie.
Z drugiej strony ta różnorodność jest wielkim walorem naszego regionu.
Dyskutanci zwracali też uwagę na potrzebę wydawania regionalnych materiałów dydaktycznych i tekstów źródłowych.
Bardzo dobrze oceniono pomysł spotkania środowiska akademickiego z nauczycielami praktykami.

Materiały z konferencji zostaną wkrótce opublikowane w formie książki.

Konferencja jest pierwszą z cyklu corocznych spotkań regionalistów, które będą okazją do zapoznania się z badaniami naukowymi nad wybranymi zagadnieniami z historii regionu oraz do prezentacji działań i projektów związanych z edukacją regionalną realizowanych w różnych placówkach oświatowych i kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.