Konferencja „Homo communicativus – Współczesne oblicza komunikacji i informacji”

W dniach 24- 25 czerwca odbyła się w Collegium Humanisticum UMK ogólnopolska konferencja „Homo communicativus. Współczesne oblicza komunikacji i informacji”.

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Pracownicy Działu Informacyjno – Bibliograficznego WBP-KK z zaciekawieniem przysłuchiwali się wykładom prelegentów
i dyskusjom naukowców.

 

Wśród zagadnień, jakim poświęcone były obrady znalazły się następujące tematy:
– „Uniwersalizm komunikacji”
– „Nowe media a przełamywanie ograniczeń”
– „Współczesne oblicza kultury”
– „Komunikacja w organizacji”
– „Człowiek w dobie konwergencji mediów – szansa czy zagrożenie?”
– „Intermedialność przekazu”
– „E-publikowanie”
– „Problemy e-społeczności”
– „Sieciowe systemy informacyjne”

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Biblioteki Narodowej, Książnicy Pomorskiej, Centrum Rozwiązań Menedżerskich DEVOTEAM, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Opolskiej.