Kościół pw. Świętej Trójcy w Bydgoszczy 1913-2013 – pod redakcją Marka Romaniuka

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

22092015Kościół pw. Świętej Trójcy
w Bydgoszczy 1913-2013

Agnieszka Wysocka, Albert Kotowski,
Marek Romaniuk, Daniel B. Rudnicki

Pod redakcją: Marek Romaniuk

Wydawca: Parafia pw. Świętej Trójcy
w Bydgoszczy

Bydgoszcz 2013

Sygnatura SIRr XXXIV/139

belkaniebieska2

Publikacja powstała w 100 rocznicę konsekracji kościoła pw. Świętej Trójcy, która odbyła się 18 maja 1913 roku.

Kościół powstał w okresie zaborów, zbudowany dzięki ofiarności mieszkańców Bydgoszczy, którzy w ten sposób dali wyraz swemu przywiązaniu do polskości.

Opracowanie zostało podzielone na trzy części.

Część I
A. Kotowski, D.B. Rudnicki, A. Wysocka
Z kart historii

Część I poświęcona jest dziejom parafii do 1980 roku.

Opisano w niej budowę i wystrój architektoniczny świątyni, utworzenie i organizacje parafii, kapłanów i parafian, działalność duszpasterską, katechizację dzieci i młodzieży, stowarzyszenia i organizacje parafialne, cmentarz parafialny.

Część II
M. Romaniuk
Na przełomie wieków

Część II dotyczy współczesnego życia parafii po 1980 roku.

Zawiera ona opis organizacji kościoła i parafii, kalendarium ważniejszych wydarzeń i uroczystości, kapłanów, służby kościelnej, działalności duszpasterskiej, katechizacji, stowarzyszeń, inwestycji budowlanych i remontów.

Część III
D.B. Rudnicki
Parafianie wyświęceni do stanu duchownego

Składają się na nią noty biograficzne księży, zakonników i zakonnic.

Książka została bardzo starannie wydana.

Walory tekstu podnoszą liczne ilustracje, zdjęcia, ryciny i plany.

belkaniebieska2