Kryzys bydgoski 1981 w relacjach świadków

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejna nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

14042015Kryzys bydgoski 1981
w relacjach świadków

Opracowanie:
Agnieszka Dębska, Maciej Kowalczyk

Wydawca:
Ośrodek Karta
Narodowe Centrum Kultury

Warszawa 2013

Sygnatura SIRr VIII/B-47


Jest to trzeci tom cyklu wydawniczego poświęconego wydarzeniom z 19 marca 1981 roku i ich następstwom.

Poprzednie dwa tomy „Kryzys bydgoski 1981 – Monografia” i „Kryzys bydgoski 1981 – Wybór dokumentów” wydane przez Instytut Pamięci Narodowej przedstawiały ujęcie naukowe i źródłowe.

Tom trzeci jest szczególny z tego względu, że w relacjach bezpośrednich uczestników  i świadków wydarzeń odnaleźć można ludzkie emocje, osobiste racje i przekonania, indywidualne oceny i świadectwa.

Autorzy zbioru oparli się na przeszło stu źródłach, z czego ponad 40 stanowiły nagrania relacji uczestników wydarzeń zarejestrowane w 2012 roku.

belkaniebieska2