Krzysztof Gajdka – Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów

belkaniebieska2

27012015

 

Krzysztof Gajdka

Rzecznik prasowy w otoczeniu mediów
Teoria i praktyka

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS

Kraków 2012

Sygnatura SIRI XII/118

belkaniebieska2

Dr hab. Krzysztof Gajdka jest wybitnym specjalistą w zakresie literaturoznawstwa, nauki o mediach i public relations.

Autor był też dziennikarzem oraz sam pełnił funkcję rzecznika prasowego.

Wyjątkowość opracowania polega na tym, że bazuje ono nie na teorii, ale na praktyce i jest silnie osadzona w rzeczywistości.

Monografia dzieli się na trzy części – pierwsza stanowi przegląd dotychczasowej  literatury naukowej na temat rzecznictwa prasowego.

Czytelnik znajdzie tu tez rozważania na temat wypalenia zawodowego rzeczników prasowych.

W rozdziale drugim omówiono warsztat i instrumentarium rzeczników.

Wiele miejsca autor poświęcił konferencjom prasowym i ich różnym rodzajom (konferencja reporterska, briefing, przyjęcia prasowe, Media Tours).

Bardzo ciekawa jest trzecia część książki.

Zawiera ona subiektywny, odautorski przegląd 30 różnych rzecznikowskich typów (np. cerber, luzak, arogant czy narcyz).

Rozdział opiera się na dwudziestoletniej obserwacji świata mediów, dziennikarzy, piarowców i rzeczników prasowych.

Opracowanie polecamy tym bardziej, iż nie jest pisane suchym naukowym językiem.

To świetna publicystyka i żywa opowieść,

Książka będzie wielką pomocą dla studentów dziennikarstwa, medioznawstwa, public relations.

belkaniebieska2