Krzysztof Kopiński – Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia z Wrocławiem w późnym średniowieczu

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Krzysztof Kopiński
Gospodarcze i społeczne kontakty Torunia
z Wrocławiem w późnym średniowieczu

Roczniki Towarzystwa Naukowego
w Toruniu – Rocznik 91 – Zeszyt 2
Towarzystwo Naukowe w Toruniu

http://www.tnt.torun.pl/
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
http://www.wydawnictwoumk.pl/
Projekt okładki: Krzysztof Skrzypczyk
Toruń 2005
Sygnatura SIRr II/1-R.91-z.2

 

Prezentowana książka to praca doktorska Krzysztofa Kopińskiego.

Toruń i Wrocław należały w średniowieczu do odmiennych kręgów gospodarczych.

Toruń wchodził w skład Państwa Zakonu Krzyżackiego i ciążył w kierunku Bałtyku i północnoniemieckich miast Hanzy.

Wrocław należał do Królestwa Czech i rozwijał kontakty z Węgrami, Italią i południowymi Niemcami.

Oba miasta przeżywały wówczas okres koniunktury, która uległa jednak załamaniu na przełomie XV i XVI wieku.

Oba miasta powstały w oparciu o prawo niemieckie (magdeburskie i chełmińskie).

W obu też miastach elity posługiwały się językiem niemieckim.

Autor przedstawił analizę kontaktów gospodarczych i społecznych między oboma miastami w XIV i XV stuleciu.

Dysertacja została podzielona na trzy części.

Rozdział I – Kontakty handlowe
– Ustrój miejski i organizacja handlu Torunia i Wrocławia do poł. XIV w.
– Rola Torunia i Wrocławia w organizacji handlu na ziemiach polskich
– Drogi w handlu pomiędzy Toruniem a Wrocławiem
– Kontakty handlowe Torunia z Wrocławiem w XIV i XV w.
– Struktura towarowa handlu

Rozdział II – Kontakty finansowe
– Kupno renty przez mieszczan toruńskich we Wrocławiu
– Pożyczki, operacje finansowe i rynek nieruchomości

Rozdział III – Kontakty społeczne
– Struktura społeczna kontraktów gospodarczych
– Migracje
– Powiązania rodzinne

Do opracowania zostało dołączonych aż 36 szczegółowych tabel i 10 wykresów, dotyczących miedzy innymi częstotliwości wzajemnych kontaktów, taryf komór celnych, handlu rybami, suknami i tkaninami, handlu metalami i wyrobami metalowymi, rent wieczystych i dożywotnich, rynku nieruchomości, długów i dłużników, struktury społecznej i zawodowej, kontraktów kupna-sprzedaży rent.