Krzysztof Osiński, Piotr Rybarczyk – Kryzys bydgoski 1981

belkaniebieska2

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno-Bibliograficznego.

07042015Krzysztof Osiński
Piotr Rybarczyk

Kryzys bydgoski 1981
Przyczyny, przebieg konsekwencje

Tom I
Monografia

Instytut Pamięci Narodowej

Bydgoszcz – Gdańsk – Warszawa 2013

Sygnatura SIRr VIII/B-48t.1

 

19 marca 1981 roku na zaproszenie władz wojewódzkich działacze NSZZ”Solidarność” przybyli do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, żeby wziąć udział w sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej.

Sesje przerwano jednak przed czasem, a działaczy „Solidarności” Milicja Obywatelska wyrzuciła z budynku, trzech z nich pobito.

Oburzenie w kraju było tak duże, że tylko dzięki żmudnym negocjacjom udało się uniknąć strajku generalnego.

O wydarzeniach tych traktuje monografia dr Krzysztofa Osińskiego i Piotra Rybarczyka – historyków z Delegatury IPN w Bydgoszczy.

Autorzy opisali przebieg feralnej sesji WRN, reakcje kraju na wydarzenia bydgoskie, negocjacje ‚Solidarności” z rządem zakończone podpisaniem porozumienia warszawskiego 30 marca 1981 roku.

Książka zawiera również wyjaśnienie szerszego kontekstu kryzysu bydgoskiego i jego dalekosiężnych konsekwencji, którymi były konsolidacja obozu władzy i przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego.

 

otwarta-ksiazka-niebieskaKryzys bydgoski 1981
Przyczyny, przebieg konsekwencje

Tom II – Dokumenty

Sygnatura SIRr VIII/B-48t.2

 

 

Uzupełnieniem tomu I „Kryzysu bydgoskiego 1981” jest tom drugi na który składa się 305 dokumentów źródłowych w wyborze i opracowaniu dokonanym przez Roberta Gajosa, Krzysztofa Osińskiego, Piotra Rybarczyka.

belkaniebieska2