Krzysztof Pol – Poczet prawników polskich XIX-XX w.

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Krzysztof Pol

Poczet prawników polskich XIX-XX w.

Wydanie 2
Przejrzał i uzupełnił Adam Redzik

Wydawnictwo C.H. Beck
http://www.beck.pl/
Projekt okładki: Robert Rogiński

Warszawa 2011

Sygnatura SIRi XVIa/IN-9

 

„Poczet prawników polskich” zawiera biogramy 80 najwybitniejszych polskich jurystów XIX i XX wieku
(do 1939 roku).

Ograniczenie liczby opisywanych postaci sprawiło, że ich biogramy są niezwykle rozbudowane i znacznie wykraczają poza lakoniczne encyklopedyczne hasła.

Eseje, przedstawiające działalność i dorobek poszczególnych postaci, ułożone są chronologicznie.

Wśród opisywanych osób znajdziemy sylwetki zarówno uczonych jaki i praktyków.

Poczet to dzieło monumentalne – liczy 1256 stron.

Publikacja ma charakter popularno-naukowy i przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców.