Ks. Bogusław Dygdała – Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Ks. Bogusław Dygdała

Struktury parafialne diecezji chełmińskiej w XVII-XVIII wieku

Roczniki TNT – Rocznik 93 – Zeszyt 3
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
http://www.tnt.torun.pl/
Uniwersytet Mikołaja Kopernika http://www.wydawnictwoumk.pl
Projekt okładki: Monika Pest
Toruń 2009
Sygnatura SIRr XXXIV/129

 

Ks. dr Bogusław Dygdała poświęcił swoją dysertację badaniom
nad dziejami kościoła, a w szczególności nad funkcjonowaniem struktur parafialnych.

Podstawą źródłową pracy są akta wizytacji od najstarszych zachowanych kompletnie z 1647 roku do przeprowadzanych
w latach 80-tych XVIII stulecia.

Książka podzielona została na cztery rozdziały.

Rozdział I – Diecezja chełmińska i jej wizytacje w epoce potrydenckiej

Rozdział II – Zmiany sieci dekanalnej i parafialnej

Rozdział III – Duchowieństwo

Rozdział IV – Świątynie i ich wyposażenie

W XVII i XVIII wieku struktura parafialna bardzo ewoluowała.

Liczba parafii spadała w związku z postępami reformacji i przejmowaniem kościołów
przez protestantów oraz w związku ze zniszczeniami świątyń dokonywanymi
przez wojska szwedzkie.

Dopiero u schyłku XVII wieku rozpoczęło się powolne rekonstruowanie struktury parafialnej, odzyskiwanie świątyń od protestantów i odbudowywanie zniszczonych
przez obce wojska kościołów.

Lektura opracowania pozwala zapoznać się również z danymi na temat liczby ludności katolickiej i praktykami religijnymi wiernych.

Akta wizytacji udostępniają wiedzę o duchowieństwie parafialnym, jego wieku, wykształceniu i dochodach.

W końcu dowiadujemy się o wyposażeniu świątyń w ołtarze, organy, szaty
i księgi liturgiczne.

Co ciekawe większość kościołów w diecezji chełmińskiej była murowana, co było jednak dziedzictwem czasów krzyżackich.

Do rozprawy dołączono dwie mapy przedstawiające strukturę parafialną diecezji chełmińskiej:
1. według wizytacji Jana Ludwika Strzesza (1667-1672)
2. według tabel bpa Karola Hohenzollerna (1785)