ks. Bogusław Głodowski – O ruchu trzeźwościowym w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939

Niebieski kształt otwartej książki. Napis: ks. Bogusław Głodowski O ruchu trzeźwościowym w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939

ks. Bogusław Głodowski

O ruchu trzeźwościowym w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939

Instytut Kaszubski

Gdańsk 2016

Sygnatura SIRr XXI/57

Ks. prałat dr Bogusław Głodowski pełni funkcję diecezjalnego duszpasterza trzeźwości w Gdańsku.

Jest też duszpasterzem Kaszubów.

W 2013 roku obronił doktorat na Uniwersytecie Gdańskim poświęcony ruchowi trzeźwościowemu w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939.

Autor na wstępie opisał narodziny i rozwój ruchów trzeźwościowych w II połowie XIX wieku w USA i w Europie Zachodniej.

Przedstawił rozwój idei trzeźwościowej na terenie zaborów w Królestwie Kongresowym, w Poznańskim i na Pomorzu, na Śląsku Cieszyńskim i Galicji, na samym Śląsku.

Przypomniał również o starych tradycjach trzeźwościowych ożywionych w XIX i XX wieku.

Kolejna część rozprawy poświęcona jest powstaniu bractw trzeźwości w diecezji chełmińskiej.

Przedstawiono troskę Kościoła katolickiego o trzeźwość wiernych.

Opisano związki biskupów chełmińskich z misjami ludowymi i bractwami trzeźwości.

Zaprezentowano zaangażowanie duchowieństwa zakonnego i parafialnego w ruch trzeźwościowy.

Przedstawiono też liderów ruchu.

Dalej dysertacja zawiera analizę stosunku państwa i Kościoła do ruchu trzeźwościowego na Pomorzu w latach 1920-1939.

Autor opisał społeczny ruch trzeżwościowy na Pomorzu w czasach II Rzeczypospolitej, przedstawił ustawodawstwo państwowe na ten temat, zaprezentował zaangażowanie struktur administracji w walkę z alkoholizmem.

Monografię zamykają rozważania na temat renesansu bractw trzeźwości w diecezji chełmińskiej.

Autor opisuje inicjatywy Episkopatu, zaangażowanie biskupów chełmińskich i struktur diecezjalnych w troskę o trzeźwość.

Przedstawia też wybitnych działaczy ruchu trzeźwościowego diecezji chełmińskiej w 20-leciu międzywojennym.