Książki telefoniczne Torunia i regionu

 

Niesłabnącym zainteresowaniem czytelników cieszą się książki telefoniczne.

Zastąpiły one popularne w XIX wieku i w okresie międzywojennym książki adresowe.

Poszukujący informacji o mieszkańcach Torunia i firmach toruńskich znajdą w Informatorium Książnicy Kopernikańskiej nas książki telefoniczne z okresu 1931 – 2007.

1 Spis abonentów państwowych i koncesjonowanych sieci telefonicznych w Polsce : (z wyjątkiem m. st. Warszawy) 1931/32 r. SIRr IIIA/6e Polska 1931
2 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1956 SIRr IIIA/6h-1956 województwo bydgoskie
z Toruniem
1956
3 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : według stanu abonentów na 15 I 1957 r SIRr IIIA/6h-1957 województwo bydgoskie
z Toruniem
1957
4 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : według stanu abonentów na 1 lutego 1959 r. SIRr IIIA/6h-1959 województwo bydgoskie
z Toruniem
1959
5 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : według stanu abonentów na 1 lutego 1960 r. SIRr IIIA/6h-1960 województwo bydgoskie
z Toruniem
1960
6 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1961/1962 SIRr IIIA/6h-1961/1962 województwo bydgoskie
z Toruniem
1961
7 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1963/1964 : według stanu abonentów na 1 III 1963 r. SIRr IIIA/6h-1963/1964 województwo bydgoskie
z Toruniem
1963
8 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1965/1966 : według stanu abonentów na 30 IX 1964 r. SIRr IIIA/6h-1965/1966 województwo bydgoskie
z Toruniem
1965
9 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1967/1968 : według stanu abonentów na dzień 31 XII 1966 r. SIRr IIIA/6h-1967/1968 województwo bydgoskie
z Toruniem
1967
10 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1970/1971 : według stanu abonentów na dzień 31 VIII 1969 r. SIRr IIIA/6h-1970/1971 województwo bydgoskie
z Toruniem
1970
11 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1973/1974 : według stanu abonentów na dzień 31 VII 1972 r. SIRr IIIA/6h-1973/1974 województwo bydgoskie
z Toruniem
1973
12 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1976/1977 : według stanu abonentów na dzień 30 IV 1976 r. SIRr IIIA/6h-1976/1977 województwo toruńskie 1976
13 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1977/1978 : według stanu abonentów na dzień 30 X 1976 r. SIRr IIIA/6h-1977/1978 województwo bydgoskie 1977
14 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1980/1981 : według stanu abonentów na dzień 1 XII 1979 r. SIRr IIIA/6h-1980/1981 Toruń województwo toruńskie 1980
15 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1980/1981 : według stanu abonentów na dzień 15 I 1980 r. SIRr IIIA/6h-1980/1981 Bydgoszcz województwo bydgoskie 1980
16 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1982/1983 : według stanu abonentów na dzień 30 VI 1981 r. SIRr IIIA/6h-1982/1983 województwo włocławskie 1982
17 Spis Telefonów Województwa Bydgoskiego : rok 1985 : według stanu abonentów na dzień 30 III 1985 r. SIRr IIIA/6h-1985 województwo bydgoskie 1985
18 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1986 : według stanu abonentów na dzień 31 XII 1985 r. SIRr IIIA/6h-1986 województwo toruńskie 1986
19 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1987 : według stanu abonentów na dzień 31 VII 1987 r. SIRr IIIA/6h-1987 województwo włocławskie 1987
20 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1989 : według stanu abonentów na dzień 31 XII 1989 r. SIRr IIIA/6h-1989 województwo toruńskie 1989
21 Panorama Firm Toruń, Płock, Włocławek : rok 95/96 SIRr IIIA/6i-1995/96 województwo toruńskie
płockie
włocławskie
1995
22 Panorama Firm Toruń, Włocławek : rok 96/97 SIRr IIIA/6i-1996/97 województwo toruńskie
włocławskie
1996
23 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1996 : według stanu abonentów na dzień 31 III 1996 r. SIRr IIIA/6h-1996 województwo włocławskie 1996
24 Panorama Firm Toruń, Włocławek : rok 97/98 SIRr IIIA/6i-1997/98 województwo toruńskie
włocławskie
1997
25 Spis Telefonów Województwa Włocławskiego : rok 1998 : według stanu abonentów na dzień 31 VII 1998 r. SIRr IIIA/6h-1998 Włocławek województwo włocławskie 1998
26 Spis Telefonów Województwa Toruńskiego : rok 1998 : według stanu abonentów na dzień 1 X 1997 r. SIRr IIIA/6h-1998 Toruń województwo toruńskie 1998
27 Książka Telefoniczna Toruńskiej Strefy Numeracyjnej : rok 1999 : według stanu abonentów na dzień 15 V 1999 r. SIRr IIIA/6h-1999 strefa toruńska 0-56 1999
28 Książka Telefoniczna Toruńskiej Strefy Numeracyjnej : rok 2000 : według stanu abonentów na dzień 30 VII 2000 r. SIRr IIIA/6h-2000 strefa toruńska 0-56 2000
29 Panorama Firm Bydgoszcz, Toruń : województwo kujawsko-pomorskie 2000/2001 SIRr IIIA/6i-2000/1 województwo kujawsko-pomorskie 2000
30 Panorama Firm Bydgoszcz, Toruń : województwo kujawsko-pomorskie 2001/2002 SIRr IIIA/6i-2001/2 województwo kujawsko-pomorskie 2001
31 Nowa Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje, klienci indywidualni : rok 2001/2 SIRr IIIA/6h-2001/2 strefa toruńska 0-56 2001
32 Panorama Firm Toruń Włocławek 2002/2003 SIRr IIIA/6i-2002/3 Toruń
Włocławek
2002
33 Panorama Firm Toruń Włocławek 2003/2004 SIRr IIIA/6i-2003/4 Toruń
Włocławek
2003
34 Książka Telefoniczna TP Toruń : firmy i instytucje, klienci indywidualni : rok 2005 SIRr IIIA/6h-2005 strefa toruńska 0-56 2005
35 Panorama Firm Toruń Włocławek 2005/2006 SIRr IIIA/6i-2005/6 Toruń
Włocławek
2005
36 Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje : rok 2006 SIRr IIIA/6h-2006 strefa toruńska 0-56 2006
37 Panorama Firm Toruń Włocławek 2006/2007 SIRr IIIA/6i-2006/7 Toruń
Włocławek
2006
38 Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje, klienci indywidualni : rok 2006/7 SIRr IIIA/6h-2006/7 strefa toruńska 0-56 2006
39 Książka Telefoniczna Toruń : firmy i instytucje : rok 2007/8 SIRr IIIA/6h-2007/8 strefa toruńska 0-56 2007