Księga pamiątkowa 150-lecia Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861-2011

belkaniebieska2

03112015

 

Księga pamiątkowa 150-lecia Muzeum Okręgowego w Toruniu 1861-2011

Pod redakcją: Krzysztof Mikulski, Emanuel Okoń

Wydawca: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Toruń 2011

Sygnatura SIRr XXIXb/35

belkaniebieska2

Początki toruńskiego Muzeum sięgają roku 1861, kiedy to w gmachu Ratusza Staromiejskiego swoje zbiory udostępniło niemieckie stowarzyszenie naukowo-kulturalne Coppernicus Verein für Wissenschaft und Kunst,

W 1920roku powstało Muzeum Miejskie po włączeniu do niego zbiorów muzealnych Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

Obecnie Muzeum Okręgowe to właściwie kilka muzeów:

  • Ratusz Staromiejski
  • Dom Mikołaja Kopernika
  • Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów
  • Kamienica pod Gwiazdą (zbiory sztuki orientu)
  • Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
  • Muzeum Toruńskiego piernika (od 2015 r.)

Muzeum organizuje wystawy stałe i czasowe, prowadzi działalność edukacyjną, wydaje albumy i katalogi wystaw,

150 rocznica powstania Muzeum Okręgowego stała się okazja do wydania księgi pamiątkowej.

Jest to publikacja bardzo ciekawa, wartościowa i godna rocznicy,

Spis treści:

Prezydenta Miasta Torunia Michał Zaleski
List gratulacyjny

Dyrektor Muzeum Okręgowego Marek Rubnikowicz
Wstęp

Marian Arszyński
Ze wspomnień dawnego pracownika toruńskiego Muzeum

Michał F. Woźniak
Muzeum Okręgowe w Toruniu w okresie transformacji (ostatnie dziesięciolecie XX wieku)

Anna Kosicka
Muzeum po roku 2000 – wejście w XXI wiek

 Józef Flik
Pracownia Konserwatorska Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 1957-1984

 Jan Tajchman
Toruńskie zabytki architektoniczne adaptowane na potrzeby Muzeum Okręgowego w Toruniu

Romualda Uziembło, Bogusława Wawrzykowska
Muzealne zbiory archeologiczne Torunia

Andrzej Drączkowski
Kolekcja Działu Sztuki

Hubert Czachowski, Hanna Muzalewska-Aleksandrowicz
Dział Etnograficzny w Muzeum Okręgowym w Toruniu

Aleksandra Mierzejewska
Dział Historii i Dziejów Miasta Torunia

 Janina Mazurkiewicz
Dziedzictwo Mikołaja Kopernika. Pięćdziesiąt lat działalności „Domu Mikołaja Kopernika” działu Muzeum Okręgowego w Toruniu (1960-2010)

Magdalena Nierzwicka
Dział Kultur Pozaeuropejskich

Barbara Kukowicz-Wirowska, Justyna Bibik;
Działalność edukacyjna Muzeum Okręgowego w Toruniu

Alina Stefańska
Książki, księgi, fotografie. Biblioteka i dokumentacja zbiorów

Alina Targowska;
Pracownia konserwatorska w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Lata 1984-2010,

Aneks I:
Członkowie Rady Muzeum Okręgowego w Toruniu w latach 1965-2011
oprac. Krzysztof Mikulski

Aneks II:
Pracownicy Muzeum
oprac. Robert Żytkowicz

belkaniebieska2