Ładysław „Elek” Cichosz – Działdowskie Katarzynki : dwadzieścia lat minęło

 

Ładysław „Elek” Cichosz

Działdowskie Katarzynki
Dwadzieścia lat minęło

Wydawca:
Burmistrz Miasta Działdowo
Działdowska Agencja Rozwoju S.A

Działdowo 2017

Sygnatura SIRr IIIA/122

Św. Katarzyna Aleksandryjska jest patronką Działdowa.

Od 1997 roku przyznawana jest statuetka „Katarzynki” osobom zasłużonym dla Działdowa.

Na czele kapituły stoi burmistrz Działdowa.

Autorem statuetki „Katarzynki” jest działdowski artysta – rzeźbiarz Tadeusz Białowicz.

Uroczyste gale były prowadzone przez prawie 20 lat przez autora książki Ładysława Cichosza.

Nagrodę otrzymało już 71 osób oraz „Huta Szkła Działdowo”.

W jubileuszowej publikacji przypomniano sylwetki wszystkich laureatów.