Lasy i ludzie lasów

 

Lasy i ludzie lasów 

redakcja merytoryczna tekstów:
Tadeusz Chrzanowski

Oficyna Wydawnicza Forest

Józef 2018

Sygnatura SIRr XII/73

Publikacja „Lasy i ludzie lasów” jest swoistym portretem leśników kujawsko-pomorskich.

Ukazuje leśną rzeczywistość i zamierzenia leśników.

Autorami zamieszczonych tekstów jest ponad sto osób zatrudnionych w 27 kujawsko-pomorskich nadleśnictwach.

Opisano każde nadleśnictwo – jego zasoby leśne, ochronę przyrody, obiekty edukacyjne.

Informacjom statystycznym towarzyszą osobiste wypowiedzi miejscowych leśników.

To one tworzą przede wszystkim unikatowy walor wydawnictwa.

Tematyka artykułów obejmuje walory przyrodnicze poszczególnych nadleśnictw oraz tematy zawodowe.

Leśnicy opisują również swoje prywatne pasje i zainteresowania: przyrodnicze, kolekcjonerskie, sportowe czy artystyczne.