Lekcje tematyczne

Plan Torunia z 1659 w Jacob Heinrich Zernecke, Thornische Chronica in welcher die Geschichte dieser Stadt von MCCXXI bis MDCCXXVI, Berlin 1727, s. 347

Książnica Kopernikańska w Toruniu prowadzi tematyczne lekcje biblioteczne.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapraszamy uczniów wraz z opiekunami.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów.

Ich przebieg jest zawsze zindywidualizowany.

Forma i treść każdego spotkania odzwierciedla oczekiwania słuchaczy.

Lekcje tematyczne obejmują takie zagadnienia jak:

  • Militaria w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej (zaprezentujemy zbiory biblioteczne dotyczące szeroko pojętych militariów)
  • Pomorska prasa w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej (zaprezentujemy unikatowe zbiory pomorskich czasopism)
Jesteśmy w stanie zrealizować każdy temat o ile jego prezentacja będzie oparta o materiały zgromadzone w Bibliotece.

W tej kwestii jesteśmy otwarci na propozycje polonistów i historyków.

Zajęcia trwają 45 minut i odbywają się w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8.

Zgłoszenia i propozycje prosimy zgłaszać mailowo: m.balcerek@ksiaznica.torun.pl lub telefonicznie: 56 622 66 42 wew. 103.