Lesław Domowicz – Cytadela Grudziądzka

belkaniebieska2

28122015

Lesław Domowicz (fotografie)

Adam Gornowicz (historia, opisy zdjęć)
Magdalena Redmerska (translacja)
Iwona Nykaza (translacja)

Cytadela Grudziądzka

Wydawca: Vector

2006

Sygnatura SIRr XXV/45

belkaniebieska2

„Cytadela Grudziądzka” to album przedstawiający na 180 stronach fotografie twierdzy w Grudziądzu.

Cytadela została wybudowana w XVIII wieku przez Prusaków  – wkrótce po I rozbiorze.

Odegrała ważna rolę w 1807 roku, kiedy to bezskutecznie oblegały ją francuskie wojska Napoleona.

Po 1872 roku utraciła swoje wojskowe znaczenie.

W okresie międzywojennym stacjonował tu 18 Pułk Ułanów Pomorskich.

Do dnia dzisiejszego w twierdza jest obiektem wojskowym.

Zdjęcia zamieszczone w albumie przedstawiają:

 • panoramy cytadeli,
 • fosę główną, bastiony,
 • mur przeciwskarpy,
 • galerie przeciwskarpy,
 • wielki magazyn,
 • bramy wewnątrzbastionowe,
 • bramy zewnętrzne,
 • kazamaty,
 • baterie forteczne,
 • klatki schodowe,
 • otwory wentylacyjne,
 • kominki,
 • furty wypadowe,
 • przejścia komunikacyjne,
 • otwory strzelnicze,
 • raweliny,
 • orylony,
 • system minerski,
 • wywietrzniki,
 • chodniki minerskie,
 • studnie komunikacyjne,
 • bramę wodną,
 • stajnie,
 • strzelnice karabinowe,
 • komory minerskie,
 • kurtyny,
 • majdan,
 • kasatę lunety,
 • pochylnie.

Twierdzę można obejrzeć w scenerii letniej i zimowej, dziennej i nocnej.

Na fotografiach utrwalono również nietoperze – obecnych mieszkańców zabytkowej cytadeli.

belkaniebieska2