Lista czasopism punktowanych – Folia Toruniensia

17 września 2012 roku Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wydał „Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach”.

Miło nam poinformować, że wydawane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu czasopismo Folia Toruniensia otrzymało 5 punktów.

 

 

Redaktor: prof. dr hab. Janusz Tandecki

Sekretarz redakcji: dr Mariusz Balcerek

Opracowanie redakcyjne: Danuta Murawska

Projekt okładki: Lech Tadeusz Karczewski

Komitet Redakcyjny: Ireneusz Mikołajczyk, Teresa E. Szymorowska, Janusz Tandecki, Janusz Tondel, Mieczysław Wojciechowski, Włodzimierz Zientara, Jerzy Żenkiewicz

Folia Toruniensia jest również dostępne
w wersji elektronicznej w Kujawsko Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

Publikacje zamieszczane na łamach Folia Toruniensia obejmują zagadnienia związane Wojewódzką Biblioteką Publiczną – Książnicą Kopernikańską w Toruniu, jej historią i jej zbiorami, dzieje prasy i książki na Kujawach i Pomorzu, historię regionalnego drukarstwa
i księgarstwa, przeszłość i współczesność toruńskich bibliotek.

Folia Toruniensia jako periodyk naukowy adresowane jest do pracowników nauki związanych z bibliotekoznawstwem i informacją naukową, ale również do bibliotekarzy regionu Kujaw i Pomorza, oraz wszystkich miłośników książek i przyjaciół naszej biblioteki.