Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim

Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim

Pod redakcją Michała Białkowskiego, Zdzisława Biegańskiego, Wojciecha Polaka

Seria: Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń 2014

Sygnatura SIRr IIIA/104

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach serii „Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego” sfinansował już wydanie pięciu książek:

1. Konflikty i spory w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Adama Koseckiego, Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013.
2. Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Zdzisława Biegańskiego, Wojciecha Polaka. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ; Bydgoszcz : Dom Wydawniczy „Margrafsen”, 2014.
3. Swojskość i obcość w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Michała Białkowskiego, Zdzisława Biegańskiego, Teresy Maresz, Wojciecha Polaka. – Toruń ; Bydgoszcz : Dom Wydawniczy „Margrafsen”, 2015.
4. W warsztacie, w manufakturze, w fabryce i w sklepie / pod red. Zdzisława Biegańskiego, Wojciecha Polaka, Michała Białkowskiego. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2013.
5. Życie codzienne w regionie kujawsko-pomorskim / pod red. Waldemara Rozynkowskiego i Małgorzaty Strzeleckiej. – Toruń : Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, 2011.

Tom „Ludzie wolności w regionie kujawsko-pomorskim” jest pokłosiem obchodów „Roku Ludzi Wolności”, jaki ustanowił Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku.

W książce przedstawiono sylwetki postaci znanych i nieznanych – związanych z regionem Kujaw i Pomorza.

Obejmuje ona czasy od średniowiecza aż po współczesność.

Publikacje przygotowali badacze z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. specjaliści z Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, nauczyciele szkół średnich, regionaliści.

Wolumin zawiera czternaście artykułów:

 1. Sylwia Galij-Skarbińska – Wolność – źródło wartości i praw człowieka
 2. Zbigniew Zyglewski – Regionalni zwycięzcy walk z zakonem krzyżackim o wolność pogranicza kujawskiego w XIV i XV w.
 3. Krzysztof Rogucki – przynieśli upragnioną wolność. generał Józef Haller, Błękitna Armia i ziemia pomorska
 4. Włodzimierz Jastrzębski – Leon Janta Połczyński jako działacz niepodległościowy w zaborze pruskim i w Odrodzonej Rzeczypospolitej
 5. Ewa Gawrońska – Poprzez kulturę do wolności. Zasłużeni organizatorzy i twórcy życia muzycznego na ziemiach chełmińskiej i michałowskiej do 1939 r.
 6. Izabela Mazanowska – Wolność najwyższą ma cenę. Portret zbiorowy ofiar zbrodni Samoobrony Niemieckiej (der Volksdeutsche Selbstschutz) na Pomorzu jesienią 1939 r.
 7. Soraya Kuklińska – O Polskę wolną i silną – portret Haliny Stabrowskiej, działaczki społecznej i żołnierza SZP-ZWZ-AK
 8. Katarzyna Maniewska – Wojenne losy Anny Jachniny – autorki piosenki „Siekiera, motyka…”
 9. Alicja Paczoska-Hauke – Dowódcy podziemia niepodległościowego na Kujawach wschodnich (1945-1947)
 10. Michał Białkowski – Wiara i nauka – siostry wolności. Zarys działalności religijnej, politycznej i naukowej Profesora Andrzeja Tyca.
 11. Wojciech Polak – Antoni Stawikowski – przywódca toruńskiej „Solidarności”
 12. ks. Michał Damazyn – Ksiądz Józef Kutermak – pasterz wolnych ludzi
 13. Judyta Bielanowska – Andrzej Murawski – działacz toruńskiej „Solidarności”
 14. Joanna Szczutkowska – Ludzie wolności? O filmowcach z regionu kujawsko-pomorskiego: od Poli Negri do Bogusława Lindy