Maciej Białas – Orfeusz technokrata

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze Informatorium.

Maciej Białas

Orfeusz technokrata
Media w upowszechnianiu
muzyki poważnej

Seria: Oblicza Mediów

Wydawnictwo Naukowe GRADO

Toruń 2010

Sygnatura SIRi XII/106

Prezentowane opracowanie stanowi dysertację doktorską obronioną przez autora
w Instytucie Kultury i Komunikowania Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Praca zajmuję się stykiem trzech zagadnień – muzyką poważną, jej upowszechnianiem
oraz mediami.

Autor szuka odpowiedzi m. in. na pytania jak media przysłużyły się muzyce poważnej
w XX  wieku oraz jak specyfika poszczególnych mediów wpływa na skuteczność upowszechniania muzyki poważnej?

Książka podzielona jest na siedem rozdziałów:

I – Istota działania mediów masowych
II – Media jako narzędzia upowszechniania muzyki poważnej
III – Muzyka „na żywo” a muzyka w mediach
IV – Rola mediów w upowszechnianiu muzyki poważnej
V – Media w twórczości muzycznej
Vi – Media w edukacji muzycznej
VII – Media w marketingu muzyki