Magdalena Grabowska – Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej

belkaniebieska2

26092016

 

Magdalena Grabowska

Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2013

Sygnatura SIRi XII/123

belkaniebieska2

Dr Magdalena Grabowska pracuje w Katedrze Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w Językoznawstwie kognitywnym, etnolingwistyce i semantyce pojęciowej.

Rozprawa „Metafora pojęciowa i amalgamat w reklamie prasowej” opiera się na jej pracy doktorskiej.

Dysertacja poświęcona jest analizie skuteczności komunikatów reklamowych, które stosują metaforyzację lub amalgamację.

Autorka analizuje język reklam opierając się na reklamie prasowej.

Czytelnicy zdobędą wiedzę na temat tego czym jest metafora a czym jest amalgamat, jakie są podobieństwa i różnice między nimi, jaką rolę odgrywają w reklamie.

W części praktycznej, podano analizie kilkadziesiąt przykładów sloganów reklamowych opartych na metaforze, amalgamacie lub na nich obu.

belkaniebieska2