Magdalena Zdrodowska – Telewizja na pograniczach

belkaniebieska2

25072016

 

Magdalena Zdrodowska

Telewizja na pograniczach
Strategie reprezentacji inności w przestrzeni medialnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kraków 2013

Sygnatura SIRi XII/124

belkaniebieska2

Dr Magdalena Zdrodowska jest specjalistą w zakresie sztuk audiowizualnych.

Jest adiunktem na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Jej prace poświęcone są badaniom nad telewizją jako formą komunikacji międzykulturowej.

„Telewizja na pograniczach” to rozprawa naukowa, zawierająca analizę audycji telewizyjnych poświęconych mniejszościom narodowym i stosunkom międzyetnicznym na obszarach pogranicznych.

Analizie poddano programy telewizyjne emitowane w 2008 i 2009 roku.

Książka podzielona jest na cztery rozdziały.

Rozdział I ma charakter metodologiczny.

Rozdział II dotyczy brandingu narodowego.

Autorka analizuje międzynarodowe kampanie telewizyjne promujące takie kraje jak Czechy, Rumunia, Turcja i Polska.

Rozdział III poświęcony jest telewizji transgranicznej.

Zawiera opis programów telewizyjnych, które regionalne ośrodki Telewizji Polskiej tworzyły we współpracy z zagranicznymi telewizjami.

Przykładem takich audycji są: „Kowalski i Schmidt”, „Kwartet”, „Między Odrą a Renem”, „Zaolzie. Łączy nas Polska.”

W końcu najobszerniejszy IV rozdział dotyczy programów dla mniejszości narodowych tworzonych przez Telewizję Polską, zwłaszcza przez Telewizję Białystok.

Aż 5% ludności Podlasia stanowią mniejszości narodowe, przy czym jest to unikatowa mozaika i różnorodność etniczna, na którą składają się Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Romowie, Rosjanie, Tatarzy polscy.

Białostocki Ośrodek Telewizji Polskiej z myślą o mniejszościach narodowych uruchomił sześć programów:

  • Podlaski Orient
  • Rosyjski głos
  • My Romowie
  • Panorama litewska
  • Przegląd ukraiński
  • Tydzień białoruski

belkaniebieska2