Marcin Sumowski – Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu

belkaniebieska2

30061015Marcin Sumowski

Duchowni diecezjalni w średniowiecznym Toruniu
Studium prozopograficzne

Seria: Biblioteka ToMiTo

Wydawnictwo Adam Marszałek

Toruń 2012

Sygnatura SIRr XXXIV/137

belkaniebieska2

Marcin Sumowski jest doktorantem w zakładzie Historii Krajów Bałtyckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu.

W 2012 roku otrzymał on I Nagrodę w XX Konkursie Towarzystwa Miłośników Torunia na prace magisterskie i dyplomowe poświęcone tematyce toruńskiej.

Badania prozopograficzne oznaczają tworzenie zbiorowej biografii wybranej grupy społecznej.

Zwykle dotyczą one elit, ale Marcin Sumowski zajął się niższym klerem miejskim, który dotychczas był słabiej zbadany.

W swojej pracy zaprezentował on sylwetki ponad 200 duchownych.

Zakres chronologiczny opracowania obejmuje okres aż do połowy XVI wieku.

Autor wychodzi bowiem z założenia, ze wojna trzynastoletnia (1454-1466) kończy średniowiecze w dziejach politycznych Torunia, ale w dziejach kościelnych miasta bardziej uprawniona jest cenzura lat 1558/1559 związana z przejęciem władzy w mieście przez protestantów.

Praca została podzielona na trzy części.

Rozdział I zawiera opis instytucji kościelnych (miejskich – nie zakonnych).

Znajdziemy tu informacje o parafiach świętych Janów i św. Jakuba, kościołach na przedmieściach (św. Ducha, św. Jerzego, św, Wawrzyńca, Krzyża Św.), szpitalach i kaplicach.

Rozdział II zawiera analizę prozopograficzną duchowieństwa miejskiego średniowiecznego Torunia.

Autor przedstawił swoje ustalenia dotyczące liczby duchownych, kategorii duchownych (plebani, duchowieństwo niższe), ich pochodzenia społecznego i terytorialnego, wykształcenia, przebiegu kariery.

Najobszerniejszą częścią opracowania jest Rozdział III, który zawiera 205 biogramów duchownych Torunia.

belkaniebieska2