Marian Chwiałkowski – Żołnierze garnizonu brodnickiego w wojnie obronnej 1939 r.

Przedstawiamy kolejną nowość w księgozbiorze regionalnym
Działu Informacyjno – Bibliograficznego.

Marian Chwiałkowski

Żołnierze garnizonu brodnickiego
w wojnie obronnej 1939 r.

Wydawca: Multi sp. j.
B. Grzybowska – T. Siekierski
http://www.multi90.pl/

Oprac. graf. Piotr Galeja
Brodnica 2009

Sygnatura SIRr VIb/8-59

 

Jest to bardzo szczególna książka, gdyż opiera się nie tylko na opracowaniach historycznych i dokumentach archiwalnych, ale również na relacjach i wspomnieniach kombatantów.

Opowiada ona o szlaku bojowym dwóch brodnickich jednostek: 67 Pułku Piechoty oraz Batalionu Obrony Narodowej „Brodnica”.

Obie brodnickie jednostki wchodziły w skład Armii „Pomorze” i brały udział w słynnej bitwie nad Bzurą.

 

Opracowanie przedstawia szczegółowo obronę ziemi michałowskiej we wrześniu 1939 roku i sytuację samej Brodnicy we wrześniu 1939 roku.

Autor wiele miejsca poświecił również dokładnemu opisaniu uzbrojenia i wyposażenia brodnickich żołnierzy.

Całość jest bogato ilustrowania licznymi rycinami, szkicami, schematami organizacyjnymi, mapkami i planami, dokumentami i zdjęciami z epoki.