Marian Marciniak – Brodnica na starych kartach pocztowych (1897-1948)

 

Marian Marciniak

Brodnica na starych kartach pocztowych (1897-1948)
Pozdrowienia z Brodnicy jakiej już nie ma

Wydawca:  Brodnickie Stowarzyszenie Kultury

Brodnica 2008

Sygnatura VIII/Br-23

Album zawiera ponad 340 kart pocztowych.

Utrwalone na pocztówkach widoki przedstawiają Brodnicę z przełomu XIX i XX wieku.

Widokówki ukazują zmiany zachodzące w mieście w latach 1897-1948.

Przedstawione na fotografiach budynki często były później przebudowywane i rozbudowywane.

Inne wyglądają wciąż tak samo jak 100 lat temu.

Na pocztówkach widać również zmieniającą się modę, środki transportu, obfitość sklepów i punktów usługowych.

Album jest katalogiem wystawy „Pozdrowienia z Brodnicy jakiej już nie ma”, która była prezentowana w Muzeum w Brodnicy w 2006 roku.

Książkę poprzedza wstęp, w którym opisano historię karty pocztowej, przedstawiono tło historyczne, przypomniano sylwetki brodnickich drukarzy i fotografów.

W opisie każdej z kart pocztowych umieszczono informację o przedstawionym na fotografii obiekcie.

W miarę możliwości zamieszczono też informacje o datowaniu pocztówki, dacie stempla pocztowego, wydawcy, miejscu druku, języku korespondencji, informacje o właścicielu karty oraz dodatkowe uwagi.